Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Co děláme?

Předáváme know-how neziskovkám:

  • Pořádáme kurzy, workshopy a rekvalifikace.
  • Konzultujeme konkrétní problémy a společně hledáme řešení.
  • Vyznáme se v řízení organizace a vedení lidí, fundraisingu, marketingu, legislativě i účetnictví.
O neziskovém sektoru máme dost informací pro všechny: Podporujeme vzájemnou komunikaci:
  • Propojujeme neziskovky, firmy a jednotlivce, kteří hledají společnou řeč.
  • Vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a inspiraci prostřednictvím soutěže ŽIHADLO.
  • Organizujeme NENE - Neziskový Networking ve spolupráci s BARD PR.
  • Jsme partnerem projektů, které mají pozitivní dopad na českou společnost, jako například #GivingTuesday, ocenění VIA BONA, Neziskovka roku a další.
Napište nám: nadace@neziskovky.cz

Více informací: http://www.neziskovky.cz.

Dobrovolnictví - jak na to

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. Naše hodnoty: - dlouhodobá spolupráce - oceňování dobrovolnické činnosti - vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost - rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě - rozvoj občanské společnosti Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.

Diversitas s.r.o.

IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271). IQ Roma servis je 100% vlastníkem této firmy, zisk je určen na podporu realizace služeb a aktivit IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy je provozována činnost Akademie Diversitas. Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně nabízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, poradenskou činnost, případové konference. Napište nám: vzdelavani@akademie-diversitas.cz VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ SPOLEČNĚ!

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to už více než 25 let. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. EDA dále provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

Více informací: http://www.eda.cz.

Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.
Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodného života.
Cílem činnosti DEBRA ČR je prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB a jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi.
Mezi další významné cíle patří šíření osvěty o nemoci motýlích křídel mezi odbornou i laickou veřejností.

Našim rodinám s EB nabízíme:
- osobní a individuální přístup
- odborné sociální poradenství
- nutriční poradenství
- psychologickou pomoc
- přímou finanční podporu pacientů prostřednictvím veřejné sbírky
- sdružování lidí s EB a rodin, kde žije takto nemocný člen
- realizaci projektů pro lidi s EB
- šíření osvěty o nemoci motýlích křídel

Více informací na www.debra.cz

Rekondiční pobyt FIT

Srdečně zveme všechny děti na další ročník "Rekondičního pobytu FIT“. Čekají vás sportovní a pohybové hry, výlety, táboření, cykloturistika, koupání a spousta zábavy. Chcete zažít něco nového uprostřed party dobrých kamarádů? Neváhejte a přihlaste se! Akci organizuje Oblastní unie neslyšících Olomouc ve spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Cena pobytu je 2 990 Kč, akce se uskuteční 5.8.2017 - 12.8.2017 ve Velkých Losinách v penzionu FIT. Kontakt na hlavní organizátory pobytu: Roman Hudec - 739 308 003 Svatava Panská - 773 621 650 Přihláška online, na zasláním na email valentyna.buckova@ounol.cz nebo pošlete na adresu: Oblastní unie neslyšících Olomouc, z. s., Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc – Hodolany

Více informací: http://www.csnn.cz/detsky-tabor-fit/.

Služby sociální sociální prevence

Středisko Dědina poskytuje 2 registrované služby občanům se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy v těchto oborech : - nevidomý a slabozraký masér - základy obsluhy PC - obsluha osobního počítače - ruční tkadlec/tkadlena - dráteník/drátenice - pracovník v kartonáží výrově - pomocné práce v keramické dílně. Návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni osoby se zrakovým postižením na vymezených chráněných pracovních místech. Celkem středisko zaměstnává 20 osob ZTP.

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Helppes je držitelem Značky spolehlivosti a značky Česká kvalita. Helppes je jediný zástupce ČR, který se podílí na tvorbě evropských CEN norem pro výcvik a předávání asistenčních, vodících a signálních psů.

Více informací: http://www.helppes.cz/.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web