Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

V poslední době probíhá stále intenzivnější diskuze týkající se různých výkladů nového občanského zákoníku. Podobně je tomu u paragrafů, podle kterých budou od 1. ledna 2014 fungovat spolky. Do doby než bude jasné, jak k této problematice budou přistupovat samotné soudy, vydala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) “Vyjádření k výkladům nového občanského zákoníku, které se týkají právní úpravy spolků”. Toto vyjádření schválila Valná hromada AVPO ČR dne 6. prosince 2013.

Vyjádření AVPO ČR k výkladům nového občanského zákoníku, které se týkají právní úpravy spolků (Dokument PDF, velikost 48 kB)

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova