Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Zamítnutí zákona o statutu veřejné prospěšnosti považujeme za velkou prohru všech, kdo dlouhodobě usilují o transparentní neziskový sektor. Předložený zákon stanovoval určité podmínky, které by měly splňovat neziskové organizace, aby mohly být považovány za transparentní a mohly získat status veřejné prospěšnosti – například zveřejňování výroční zprávy a tří nejvyšších příjmů v organizaci. Na status mohly být v budoucnu také navázány případné benefity. V důsledku dnešního rozhodnutí Senátu bude ale veřejně prospěšnou každá organizace, která to o sobě sama prohlásí.

Za zástupný považujeme argument, že by soudy nebyly schopné zvládnout posuzování žádostí o udělení statusu veřejné prospěšnosti.

Na vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti pracovaly od poloviny minulého roku ve spolupráci s navrhovatelem zákona Ministerstvem spravedlnosti desítky neziskových organizací. Rozhodnutím senátorů přijde mnoho měsíců jednání a hledání konsenzu vniveč. Chceme věřit, že za tímto rozhodnutím nebyl fakt, že mnohým může současný nepřehledný stav v neziskovém sektoru vyhovovat.

Marek Šedivý
prezident AVPO ČR

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova