Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Česká republika se stala šestnáctou zemí světa, kde se bude posuzovat spolehlivost neziskových, veřejně prospěšných organizací podle mezinárodních standardů. Organizace, které hodnotí spolehlivost například ve Švýcarsku, Německu, Španělsku, Švédsku, USA nebo Kanadě se sdružují v asociaci ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Českou republiku bude v ICFO nově zastupovat Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR), která připravuje systém hodnocení v českých podmínkách.

„V současnosti působí v České republice tisíce veřejně prospěšných organizací. Lidé mají často obavy, aby peníze, které chtějí darovat, byly využity správně a efektivně. Díky hodnocení spolehlivosti si budou moci zájemci, včetně podnikatelů a firem, prostřednictvím webových stránek zjistit, které organizace získaly značku spolehlivosti a u kterých mohou mít důvěru, že finanční dary využívají účelně,“ zdůrazňuje prezident AVPO ČR Marek Šedivý, který se prosazování transparentnosti neziskového sektoru dlouhodobě věnuje.

„Nyní dokončujeme podrobnou metodiku hodnocení. Ta vznikala na základě zahraničních cest a zkušeností vybraných členských organizací ICFO. Na stránkách naší asociace jsou zveřejněny informace o tom, jak systém hodnocení spolehlivosti funguje v Německu a Španělsku, ke kterému se chceme přiblížit. Čeká nás ještě pilotní ověřování metodiky a předpokládáme, že první neziskové organizace u nás získají značku spolehlivosti v roce 2015,“ doplňuje Marek Šedivý.

Příprava a vznik metodiky systému hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných v ČR je součástí projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) podporuje profesionalitu, spolehlivost a transparentnost veřejně prospěšných organizací a rozvoj jejich činnosti. Je rovnocenným partnerem pro jednání na úrovni veřejné správy, podnikatelského sektoru a médií. Asociace aktuálně sdružuje 80 neziskových organizací, které o sobě na www.avpo.cz poskytují transparentní údaje nad rámec zákonů, jako je například součet nejvyšších tří příjmů v organizaci nebo skladba celkových příjmů organizace podle jednotlivých zdrojů.

Asociace je členem Evropské sítě střešních neziskových organizací ENNA a členem Asociace nestátních neziskových organizací ČR.
International Committee on Fundraising Organizations (ICFO) od roku 1958 sdružuje organizace věnující se hodnocení zaměřené na hospodaření neziskových organizací s penězi, které dostávají od soukromých dárců. Cílem ICFO je poskytnout dárcům informace o tom, že nezisková organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně prospěšných činností a služeb. ICFO v současnosti sdružuje 16 subjektů z 15 zemí světa.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova