Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Období realizace: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita

Logo_Praha_EU_text

O projektu

Projekt Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je zaměřen na posílení stability a rozvoje pěti pražských členských organizací AVPO ČR (Hestia, Lata, Maturus, Neziskovky.cz, Pohoda) i samotné AVPO ČR s cílem podpořit jejich finanční soběstačnost, aby svým klientům mohly dlouhodobě usnadňovat vstup na pracovní trh.

V rámci projektu budou v zapojených NNO na základě potřeb každé organizace vytvořeny a implementovány individuální plány rozvoje v oblasti fundraisingu. V jednotlivých organizacích bude zavedena stálá pozice fundraisera/ky, který/á se bude specializovat na zajišťování zdrojů a rozvoj (budování kapacit) organizace. Cílem je, aby pozice placeného fundraisera v NNO fungovala i po skončení projektu.

Projekt má také vzdělávací část. V problematice měření dopadu aktivit NNO (tzv. impact measurement) proškolí zahraniční odborník jak pracovníky zapojených organizací, tak i české lektory a konzultanty.

Management členských organizací AVPO ČR se naučí jaké nástroje k měření výsledků a dopadů NNO jsou k dispozici, jak je používat a aplikovat ve vlastní organizaci. Získají tak cenný nástroj pro obhajobu potřebnosti vlastní organizace, který bude využitelný také v jednání s dárci, veřejnými institucemi a médii.

Čeští lektoři a konzultanti si rozšíří vlastní znalosti, které pak budou předávat dál v rámci svých vlastních kurzů pracovníkům NNO. Rovněž se jim zlepší postavení na trhu ve vzdělávání neziskových organizací. Kurzy, které využívají metody měření dopadu činnosti NNO, zde totiž prozatím chybí.

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je posílení dlouhodobé finanční stability členských organizací AVPO ČR, které působí v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí a usnadňují svým klientům vstup na pracovní trh. Součástí hlavního cíle je i posílení finanční stability samotné AVPO ČR.

Záměrem je, aby členské organizace AVPO ČR a sama AVPO ČR byly dlouhodobě finančně stabilní, tj.:

  • měly ve svém pracovním týmu člověka, který odpovídá za fundraising – zajišťování zdrojů pro organizaci a to i po skončení projektu;
  • má tuto činnost uvedenou vnáplni práce;
  • výsledkem jeho práce je dostatečné množství zdrojů na činnost, provoz a rozvoj neziskové organizace.

 

Publicita:

AVPO ČR přispívá svým členům k rozvoji a stabilitě; Publikováno v měsíčníku Svět neziskovek 9/2013, str. 15 (dokument PDF)

Jak změřit dopad činnosti neziskových organizací? Publikováno v měsíčníku Svět neziskovek 12/2013, str. 14 (dokument PDF)

AVPO ČR má za sebou nabitý rok (a čeká ji další takový) Publikováno v Bulletinu AVPO ČR 1/2014 (dokument PDF)

Rozvojový projekt pro naše členské organizace dorazil do cíle – fundraiseři pracují dál! Publikováno v Bulletinu AVPO ČR 12/2014 a 1/2015 (dokument PDF)

 

Akce a pozvánky:

Pozvánka na seminář: Metody měření dopadu aktivit neziskových organizací

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova