Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Postup přihlášení

  • Vyplňte formulář přihlášky zájemce o členství, vytiskněte jej, podepište a zašlete na adresu: Aleš Mrázek, AVPO ČR, 5. května 1640/65 (budova Kongresového centra Praha, vchod č.9), 140 00, Praha 4.  Akceptujeme naskenovaný vyplněný formulář s podpisem ve formátu PDF.
  • Zaregistrujte se do databáze členů AVPO ČR na adrese http://clenove.avpo.cz/ (použijte odkaz PŘIDAT NEBO UPRAVIT ZÁZNAM a poté zvolte možnost Registrovat nového člena). Vyplňte všechny povinné údaje, nezapomeňte připojit též výroční zprávy za jednotlivé roky.

!!! Upozornění: Za kompletní přihlášku se považuje podepsaný formulář přihlášky zaslaný na adresu AVPO ČR a řádně vyplněný záznam v databázi členů !!!

Prezident Asociace rozhodne do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky o jejím přijetí nebo zamítnutí. V této době je možné, že budete vyzváni k doplnění údajů.

V případě přijetí přihlášky uchazeče ji prezident postoupí správní radě Asociace, která rozhoduje o přijímání nových členů.
O rozhodnutí správní rady bude uchažečská organizace informována emailem. V případě přijetí do Asociace bude zároveň emailem vyzvána k uhrazení členského příspěvku, který pro rok 2018 činí 3 000 Kč a je rozpočítáván na měsíce. Přijatý člen hradí členský příspěvek od měsíce, ve kterém rozhodla správní rada AVPO ČR o jeho přijetí.

V případě jakýchkoli dotazů či problémů nás neváhejte kontaktovat!
Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese avpo@avpo.cz nebo na telefonním čísle 212 245 240.

Odkazy

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova