Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Marek_Sedivy Ing. Marek Šedivý, prezident AVPO ČR

Marek Šedivý je prezidentem AVPO ČR od jejího vzniku v roce 2010.

Současně je viceprezidentem Sekce nestátních neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR a členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

V roce 2015-2018 pracoval jako ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, v letech 2000-2013 vedl obecně prospěšnou společnost Neziskovky.cz.

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. V rámci Fulbright-Masarykova stipendia absolvoval v roce 2009 čtyřměsíční odbornou stáž na St. Thomas University v Minneapolis v USA.

Ve své lektorské a konzultantské praxi se zaměřuje na řízení neziskových organizací, fungování správních rad, strategické plánování a na oblast vnitřní a vnější komunikace v neziskových organizacích.

Je spoluautorem několika publikací zaměřených na řízení neziskových organizací. Přispívá také do časopisů a dalších periodik.

e-mail: sedivy@avpo.cz

telefon: +420 603 154 999

LinkedIn 

 

 


SONY DSCMonika Jindrová
, ředitelka AVPO ČR

Monika Jindrová zastávala pozici předsedkyně rady spolku v ORBI PONTES, z.s. Zkušenosti s asociační prací získala v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Na starosti má kompletní zajištění chodu sekretariátu AVPO ČR, personální agendu, řízení projektů, akce pro členské organizace a držitele Značky spolehlivosti, rozvoj asociace a značky spolehlivosti.

e-mail: jindrova@avpo.cz

telefon: +420 724 173 217

LinkedIn 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., tajemník AVPO ČR, analytik, vedoucí hodnotitel Značky spolehlivosti

V AVPO ČR pracuje od jejího založení v roce 2010. Má na starosti agendu spojenou s přijímáním nových členů a dohlíží, aby členské organizace naplňovaly standardy asociace. Je členem a zároveň vedoucím hodnotitelského týmu Značky spolehlivosti. Podílí se též na tvorbě standardů a metodik značky. Z pozice editora zodpovídal za obsah Bulletinu AVPO ČR, do kterého pravidelně přispíval i vlastními texty. V rámci projektů AVPO ČR pracuje především na přípravě odborných studií a analýz. Svou odborností se zaměřuje zejména na problematiku statusu veřejné prospěšnosti, právní i společenský rámec fungování neziskového sektoru v jiných zemích a etické otázky související s existencí a prací neziskových organizací (zejména pak etiku lobbingu, fundraisingu – dárcovství).

Vystudoval religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě University Karlovy, později získal tamtéž doktorát v oboru církevních dějin. V rámci doktorského studijního programu absolvoval delší studijní pobyt na Universität Regensburg v Německu. Několik let pracoval ve státní správě, od roku 2008 pracuje v neziskovém sektoru. Pravidelně přispíval do měsíčníku SVĚT NEZISKOVEK, který vydává Nadace Neziskovky.cz. Příležitostně se věnuje i přednáškové a lektorské činnosti.

Jako jeden z hodnotitelů se podílí na přípravě Zprávy o stavu rozvoje občanského sektoru v České republice, kterou AVPO ČR připravuje pro americkou vládní agenturu USAID. Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a pravidelně se účastní jednání řady dalších pracovních a poradních orgánů českého neziskového sektoru.

e-mail: mrazek@avpo.cz

telefon: +420 739 655 241

LinkedIn 

Blog

 

profil-honza-1

Mgr. Jan Kvardakoordinátor projektu 

Jan Kvarda je koordinátorem projektu AVPO ČR. Na starost má aktivity, které jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády. Magisterský titul získal na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mediální studia. V AVPO ČR využívá zkušenosti i z předchozího studia zaměřeného na grafický design. Jan Kvarda zajišťuje grafické práce a fotografuje akce, které AVPO ČR pořádá. Zároveň spravuje facebookový profil Značka spolehlivosti.

e-mail: kvarda@avpo.cz

telefon: +420 725 269 232

 

 

Externí spolupráce:

Nikola Sedloňová

Nikola Sedloňová vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, obor autorská žurnalistika. Nyní dokončuje bakalářský stupeň mediálních studií. Spolupracuje s několika médii, externě přispívá na Aktuálně.cz, v časopise iLiteratura.cz se stará o jihoslovanskou sekci. V lingvistickém časopise Nová čeština doma a ve světě pracuje na pozici korektorky. V minulosti dva roky psala pro magazín Generace20.cz, který následně vedla i jako šéfredaktorka. V AVPO ČR se podílí na PR, vytváření a korekturách textů a spolupracuje na tvorbě infoservisu.

e-mail: sedlonova@avpo.cz

 

 

 

 

Mgr. Jan Horký

Od roku 2006 působí jako konzultant a lektor pro veřejně prospěšné organizace. Specializuje se na oblasti projektového řízení, procesního řízení, financování NNO ze strukturálních fondů EU. V letech 2007- 2013 vykonával funkci ředitele Erudis, o.p.s. Dále se podílel na vzniku metodiky a zavedení značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Dlouhodobě spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, vykonává expertní činnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Je absolventem KTF Univerzity Karlovy a DPS na PedF Univerzity Karlovy.

e-mail: jan.horky@centrum.cz

 

 

 

petrvit

Mgr. Petr Vít

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Specialista na právo neziskových organizací, problematiku účetnictví a daní.Pracuje jako finanční a právní poradce v soukromé sféře. Rovněž spolupracuje jako právník, lektor a konzultant s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a Nadací Neziskovky.cz. Aktivně se zapojuje do tvorby nové legislativy v oblasti neziskových organizací.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova