Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Marek_Sedivy Ing. Marek Šedivý, prezident AVPO ČR

Marek Šedivý je prezidentem AVPO ČR od jejího vzniku v roce 2010.

Současně je ředitelem jedné z členských organizací – Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Je také viceprezidentem sekce nestátních neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR a členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. V rámci Fulbright-Masarykova stipendia absolvoval v roce 2009 čtyřměsíční odbornou stáž na St. Thomas University v Minneapolis v USA.

Ve své lektorské a konzultantské praxi se zaměřuje na řízení neziskových organizací, strategické plánování, fungování správních rad, vnitřní a vnější komunikaci neziskových organizací a lobbing. Je spoluautorem několika publikací zaměřených na fungování neziskových organizací. Přispívá také do časopisů a dalších periodik.

e-mail: sedivy@avpo.cz

telefon: +420 603 154 999

Odkaz na LinkedIn 

 

 


SONY DSCMonika Jindrová
, ředitelka AVPO ČR

Monika Jindrová zastávala pozici předsedkyně rady spolku v ORBI PONTES, z.s. Zkušenosti s asociační prací získala v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Na starosti má kompletní zajištění chodu sekretariátu AVPO ČR, personální agendu, řízení projektů, akce pro členské organizace a držitele Značky spolehlivosti, rozvoj asociace a značky spolehlivosti.

e-mail: jindrova@avpo.cz

telefon: +420 724 173 217

Odkaz na LinkedIn 

 

 

 

 

Ales_MrazekMgr. Aleš Mrázek, Th.D., tajemník AVPO ČR, analytik, vedoucí hodnotitel Značky spolehlivosti

V AVPO ČR pracuje od jejího založení v roce 2010. Má na starosti agendu spojenou s přijímáním nových členů a dohlíží, aby členské organizace naplňovaly standardy Asociace. Je členem hodnotitelského týmu Značky spolehlivosti, který zároveň koordinuje. Podílí se též na tvorbě standardů a metodik značky spolehlivosti. Je též editorem Bulletinu AVPO ČR, do kterého pravidelně přispívá i vlastními texty. V rámci projektů AVPO ČR pracuje především na přípravě odborných studií a analýz. Svou odborností se zaměřuje zejména na problematiku statusu veřejné prospěšnosti, právní i společenský rámec fungování neziskového sektoru v jiných zemích a etické otázky související s existencí a prací neziskových organizací, zejména pak etiku lobbingu, fundraisingu a vzdělávání.

Vystudoval religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě University Karlovy. V rámci doktorského studijního programu absolvoval delší studijní pobyt na Universität Regensburg v Německu. Několik let pracoval ve státní správě, od roku 2008 pracuje v neziskovém sektoru. Pravidelně přispíval do měsíčníku SVĚT NEZISKOVEK, který vydává Nadace Neziskovky.cz. Příležitostně se věnuje i přednáškové a lektorské činnosti.

Jako jeden z hodnotitelů se podílí na přípravě Zprávy o stavu rozvoje občanského sektoru v České republice, kterou AVPO ČR připravuje pro americkou vládní agenturu USAID. Pravidelně se též účastní jednání řady pracovních a poradních orgánů českého neziskového sektoru.

e-mail: mrazek@avpo.cz

telefon: +420 739 655 241

Odkaz na LinkedIn 

 

2

Hana Kopřivovávedoucí kanceláře

Vystudovala gymnázium s rozšířenou výukou ekonomiky a organizace. Má dlouholeté zkušenosti s vedením administrativy z různých pracovních pozic v oblasti kultury a muzejnictví i z finančního sektoru, kde pracovala jako metodik prodeje. Více než 8 let pak vedla kancelář obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz a později Nadace Neziskovky.cz.

V AVPO ČR má od října 2017 na starosti administrativní a provozní zajištění chodu sekretariátu.

e-mail: kancelar@avpo.cz

telefon: +420 608 254 381

 

 

profil-honza-1

Mgr. Jan Kvardakoordinátor projektu 

Jan Kvarda je koordinátorem projektu AVPO ČR. Na starost má aktivity, které jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády. Magisterský titul získal na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mediální studia. V AVPO ČR využívá zkušenosti i z předchozího studia zaměřeného na grafický design. Jan Kvarda zajišťuje grafické práce a fotografuje akce, které AVPO ČR pořádá. Zároveň spravuje facebookový profil Značka spolehlivosti.

e-mail: kvarda@avpo.cz

telefon: +420 725 269 232

 

 

 

verakMgr. Věra Kepková, specialista na online marketing AVPO ČR

Věra Kepková zajišťuje v AVPO ČR online marketing. Vystudovala bakalářský program Politics & Society na Anglo-American University v Praze. Magisterský titul získala na univerzitě v Bordeaux v oboru management se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch. První pracovní zkušenosti načerpala v Grandhotelu Pupp a Hilton Prague. Od roku 2010 se věnovala konzultační činnosti pod hlavičkou JKK Consultants, s.r.o. a pomáhala rozjet několik internetových start-upů. Jedním z projektů týkající se neziskového sektoru byla Vila Čerych v České Skalici, pro kterou zpracovala marketingovou studii.

V roce 2015 založila vlastní firmu WTFdigital, s.r.o., která pomáhá firmám řídit jejich internetové aktivity.Píše blog Sociální sítě pro firmy a rovněž blog Digitální satiry.

Odkaz na LinkedIn 

 

Mgr. Jan Horký

Od roku 2006 působí jako konzultant a lektor pro veřejně prospěšné organizace. Specializuje se na oblasti projektového řízení, procesního řízení, financování NNO ze strukturálních fondů EU. V letech 2007- 2013 vykonával funkci ředitele Erudis, o.p.s. Dále se podílel na vzniku metodiky a zavedení značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Dlouhodobě spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, vykonává expertní činnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Je absolventem KTF Univerzity Karlovy a DPS na PedF Univerzity Karlovy.

e-mail: jan.horky@centrum.cz

 

 

 

petrvit

Mgr. Petr Vít

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Specialista na právo neziskových organizací, problematiku účetnictví a daní.Pracuje jako finanční a právní poradce v soukromé sféře. Rovněž spolupracuje jako právník, lektor a konzultant s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a Nadací Neziskovky.cz. Aktivně se zapojuje do tvorby nové legislativy v oblasti neziskových organizací.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova