Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Řádným členem se může stát pouze organizace, která splňuje všechny podmínky členství dané Stanovami AVPO ČR.

Organizace, které nesplňují všechny podmínky řádného členství a příspěvkové organizace, se mohou stát přidruženými členy.

Přidružený člen má všechna práva a povinnosti řádného člena, kromě práva hlasovat na valné hromadě Asociace.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova