Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

  • poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
  • vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
  • spravuje Značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
  • všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova