Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Na valné hromadě konané 24. dubna 2017 zvolili členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR správní radu v následujícím složení:

  • Klára Kutišová (AFS Mezikulturní programy)
  • Tomáš Bendl (Na Počátku)
  • Zdislava Odstrčilová (Diakonie Vsetín)
  • Eva Knapp (Aliance žen s rakovinou prsu)
  • Libor Mertl (nečlen, ComAp a.s)
  • Kateřina Jurigová (nečlenka, PR konzultantka)
  • Lenka Kohoutová (ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická)

Funkční období členů správní rady je tříleté.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova