Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Členská organizace AVPO ČR:

 • je součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR;
 • podílí se a ovlivňuje nové zákonné normy a strategické dokumenty, které regulují fungování neziskového sektoru;
 • má zázemí pro vlastní rozvoj a další profesionalizaci;
 • sdílí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti s ostatními členy;
 • má přístup k novým trendům;
 • získává členské benefity (slevy, speciální nabídky, kurzy a akce),
 • může se zdarma nebo se slevou účastnit konferencí a jiných akcí pořádaných AVPO ČR;
 • získává pravidelně 1x za 14 dní infoservis (elektronicky);
 • zdarma inzeruje v bulletinu AVPO ČR;
 • může zdarma 1 x ročně publikovat článek v bulletinu AVPO ČR;
 • poradenství v oblasti projektového řízení a psaní projektových žádostí;
 • může konzultovat právní otázky s právníkem za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • může konzultovat účetní a daňové otázky s auditorkou za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • může konzultovat s odborníky z WTF digital, s.r.o. reklamy na internetu (sociální sítě, google grant – AdWords, Sklik) za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • získávají slevy na akce pořádané PR Klubem.

Členové AVPO ČR mohou v rámci členských benefitů využívat služby Nadace Neziskovky.cz za zvýhodněných podmínek:

 • získávají slevu ve výši 10 % na otevřené kurzy (viz nabídka kurzů na adrese http://www.neziskovky.cz/kurzy/);
 • získávají slevu ve výši 10 % na předplatné Grantového diáře;
 • zdarma odebírají on-line měsíčník SVĚT NEZISKOVEK.

* Sleva na vzdělávání platí do konce června 2018

 

Nabídka pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti

AVPO ČR navázala spolupráci s Českou asociací koučů. Její členové a účastníci dlouhodobých výcviků v koučování nabízejí obecně prospěšným a neziskovým organizacím koučování zdarma. ČAKO tím podporuje své hlavní poslání, tedy kultivaci metody koučování jako rozvojového nástroje a zároveň chce přispět k prestiži této disciplíny v pomáhajících profesích a neziskovém sektoru. Chce tím také umožnit seniorním i juniorním členům rozšířit svou koučovací praxi k získání dalších kvalifikačních stupňů v rámci profesního rozvoje.

Koučování  je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale partner, který pomáhá koučovanému. Spolupráce probíhá formou dialogu v několika setkáních. Samozřejmostí je respektování všech adekvátních etických pravidel, zejména mlčenlivosti o sdělovaných informacích.

Kouči vystupují jako rovnocenní partneři, spolupracovníci, průvodci, důvěrníci, partneři. Pracují s jedinci tak, že pomocí otázek podněcují jejich různé pohledy na věc, pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, co mohu udělat …) a podporují je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů. Kouč klientovi neradí,  nehodnotí, nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem. Vede ho k tomu, aby svých cílů dosáhl.

Koučování je možné individuální i týmové.

Máte-li o tuto možnost zájem, obracejte se přímo na Moniku Jindrovou (jindrova@avpo.cz), která spolupráci s koučem zprostředkuje.

 

Nabídka konzultací projektových žádostí 

 1. Jednorázová konzultace – 550 Kč

Rozpracovanou projektovou žádost nebo její koncept je možné zaslat expertovi AVPO k posouzení. Následně se uskuteční společná osobní, telefonická nebo Skype konzultace s diskusí nad doporučeními a návrhy úprav (v rozsahu 30 – 45 minut).

 1. Průběžné konzultace ke konkrétnímu projektu – 1500 Kč

Doprovázení při tvorbě projektové žádosti v celkovém rozsahu 3 hodin práce experta. Lze kombinovat osobní setkání, telefonickou a emailovou komunikaci. Zpětná vazba k připravovanému projektu a jeho kapitolám v různých fázích přípravy.

 

Nabídka studia pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti

Navázali jsme spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky (VOŠP) v Praze. Pro školení rok 2017/2018 jsme získali 16 míst pro zájemce o studium publicistiky.

Školné je plně hrazeno AVPO ČR. Různé formy studia jsou ve standartní studijní zátěži tříleté, se závěrečnou absolventskou zkouškou (DiS., diplomovaný specialista). Studijní zátěž je možné přizpůsobit individuálním potřebám a rozložit ji mezi semestry a ročníky. Studium není omezeno věkem, do 26 let je možné čerpat klasické studentské výhody. Předpokladem pro studium je úspěšně složená maturitní zkouška. Individuálně lze uznávat studijní výsledky z jiných vysokých či vyšších odborných škol, škola pracuje s ECTS kredity, které jsou prostupné s evropskými systémy vzdělávání. Ke studiu bylo přijato 12 studentů. Jde o pilotní projekt, o dalším vývoji vás budeme informovat.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani