Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Členská organizace AVPO ČR:

 • je součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR;
 • podílí se a ovlivňuje nové zákonné normy a strategické dokumenty, které regulují fungování neziskového sektoru;
 • má zázemí pro vlastní rozvoj a další profesionalizaci;
 • sdílí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti s ostatními členy;
 • má přístup k novým trendům;
 • získává členské benefity (slevy, speciální nabídky, kurzy a akce),
 • může se zdarma nebo se slevou účastnit konferencí a jiných akcí pořádaných AVPO ČR;
 • získává pravidelně 1x za 14 dní infoservis (elektronicky);
 • poradenství v oblasti projektového řízení a psaní projektových žádostí;
 • může konzultovat právní otázky s právníkem za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • může konzultovat účetní a daňové otázky s auditorkou za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • může konzultovat s odborníky z WTF digital, s.r.o. reklamy na internetu (sociální sítě, google grant – AdWords, Sklik) za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;
 • získávají slevy na akce, které pořádá AVPO Servisní, o.p.s.
 • získávají slevy na akce pořádané PR Klubem.

 

Patentová kancelář Chytilová & spol., s.r.o. nabízí členům AVPO ČR 50% slevu na služby spojené s přihlášením ochranné známky

Služba zahrnuje:

Analýzu – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany loga nebo názvu produktu. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.
Rešerši – Prověříme, jestli vybrané označení je vůbec možné zaregistrovat. Zjistíme, jestli neexistuje stejné nebo i podobné označení, které může bránit zápisu, zpracujeme zprávu a navrhneme řešení.
Zatřídění – Vytvoříme vhodný seznam výrobků a služeb, který bude ochranná známka chránit, a to tak, aby byl v souladu s pravidly pro zápis ochranných známek a současně poskytoval majiteli známky potřebnou ochranu.
Podání přihlášky a úhradu poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.
Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.
Následnou péči – Po zápisu ochranné známky kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách ve známkové praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Kontakty

Telefon: 728 303 023; 792 301 877
E-mail: michaela@chytilova.cz, asistent@chytilova.cz
Web: www.chytilova.cz, www.fenomen-znacky.cz

 

Nabídka konzultací projektových žádostí 

 1. Jednorázová konzultace – 550 Kč

Rozpracovanou projektovou žádost nebo její koncept je možné zaslat expertovi AVPO k posouzení. Následně se uskuteční společná osobní, telefonická nebo Skype konzultace s diskusí nad doporučeními a návrhy úprav (v rozsahu 30 – 45 minut).

 1. Průběžné konzultace ke konkrétnímu projektu – 1500 Kč

Doprovázení při tvorbě projektové žádosti v celkovém rozsahu 3 hodin práce experta. Lze kombinovat osobní setkání, telefonickou a emailovou komunikaci. Zpětná vazba k připravovanému projektu a jeho kapitolám v různých fázích přípravy.

 

Nabídka studia pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti

Navázali jsme spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky (VOŠP) v Praze. Pro školení rok 2017/2018 jsme získali 16 míst pro zájemce o studium publicistiky.

Školné je plně hrazeno AVPO ČR. Různé formy studia jsou ve standartní studijní zátěži tříleté, se závěrečnou absolventskou zkouškou (DiS., diplomovaný specialista). Studijní zátěž je možné přizpůsobit individuálním potřebám a rozložit ji mezi semestry a ročníky. Studium není omezeno věkem, do 26 let je možné čerpat klasické studentské výhody. Předpokladem pro studium je úspěšně složená maturitní zkouška. Individuálně lze uznávat studijní výsledky z jiných vysokých či vyšších odborných škol, škola pracuje s ECTS kredity, které jsou prostupné s evropskými systémy vzdělávání. Ke studiu bylo přijato 12 studentů. Jde o pilotní projekt, o dalším vývoji vás budeme informovat.

 

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova