Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

9. 11. 2015  Neziskové organizace by se měly začít připravovat na výrazné až úplné snížení finanční podpory z Evropských fondů po roce 2020. To lze považovat za hlavní závěr konference „Neziskové organizace v roce 2016“, která se konala v Praze. Konference se zúčastnili ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Podle výzkumné studie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK, která se zaměřila na obecně prospěšné společnosti a jejich podporu EU fondů v letech 2016 – 2014, stát podpořil 4 % z celkového počtu 2 715 subjektů. Výzkum též ukázal, že peníze nestimulovaly další rozvoj podpořených organizací, ale byly spotřebovány na běžný provoz a každodenní aktivity.

„To, že stát hradí z Evropských fondů činnosti, které by měl hradit ze státního rozpočtu, je běžným jevem. Otázkou je, jak bude stát podporovat činnost neziskových organizací poté, co Evropská unie podporu svým členským státům sníží. Neziskové organizace, jejichž zdroje většinově tvoří evropské peníze, mají nejvyšší čas, aby se začaly připravovat na jejich úbytek.“ komentoval závěry konference Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnaneckých svazů ČR, která konferenci pořádala.

„I přes ne zcela pozitivní odhad budoucnosti, že se dá očekávat snižování podpory z Evropských fondů, účastníci konference se z příspěvků odborníků mohli inspirovat, jak se do budoucna s takovou situací vyrovnat. Času není moc, ale rozhodně je třeba vyjednávat s ministerstvem financí, aby pracovalo na úpravě daňové politiky vůči neziskovým organizacím. Především vůči těm, které jsou zaměřeny na poskytování veřejně prospěšných služeb. Samy neziskové organizace se pak musí zaměřit na soukromé dárce a pracovat na vlastní transparentnosti a důvěryhodnosti,“ dodává Marek Šedivý, prezident spolupořádající Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Z dalších závěrů konference vyplynulo, že neziskové organizace by se v budoucnu měly zaměřit na zlepšování práce vlastních správních rad, neměly by podceňovat komunikaci s nadacemi, ale ani s firemními dárci. Prezentována byla také značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, která je zárukou pro dárce, že držitel této značky spotřebovává darované peníze pouze na svoje deklarované veřejně prospěšné poslání.

Konferenci pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR za finanční podpory z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu. Spolupořadatelem byla Mladá fronta a.s.

Ing. Marek Šedivý
prezident AVPO ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident UZS ČR

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova