Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Doba trvání projektu:

1.9.2016 – 31.12.2016

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení informovanosti a celkové zviditelnění Značky spolehlivosti, jako účinného fundraisingového nástroje pro zvýšení důvěry dárců v práci NO. Projekt má 2 základní cílové skupiny:

  1. dárci – lidé ve věku 30-40 let a 45-55 let;
  2. neziskové organizace. Marketingové aktivity cílené na dárce přispějí k většímu zájmu dárců o Značku spolehlivosti.

 

Projekt probíhá díky podpoře Skupiny ČEZ

 

skupina_cez_hlavni_partner

 

 

 

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova