Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Každoroční valná hromada Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proběhla tentokrát 6. května v prostorách Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a teologické.Na programu bylo zejména informování o stavu členské základny, srhnutí činnosti AVPO ČR v uplynulém roce a debata o aktuálně řešených tématech.

AVPO ČR má celekem 94 členských organizací (88 s řádným členstvím a 6 přidružených). Celekm 65 % členů působí v sociální oblasti, většinou jako poskytovatelé registrovaných sociálních služeb.

Hlavními oblasti činnosti AVPO ČR v roce 2015 byly následující:

  • práce se členy (konzultace, vzdělávání, informační činnost);
  • hodnocení spolehlivosti (značka spolehlivosti);
  • hodnocení rozvoje českého neziskového sektoru (příprava NGO Indexu);
  • projekt Profesionalizace pacientských organizací.

Dále AVPO ČR aktivně pracuje na obhajobě zájmů servisní neziskových organizací. Působí především v Unii zaměstnavatelských svazů ČR, Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RV NNO), Monitorovacím výboru a plánovací komisi Operačního programu Praha pól růstu, Platformě zainteresovaných stran CSR, Pracovní skupině pro velká data (statistická data o NNO), Expertním týmu pro NNO místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské a v tzv. Malé tripartitě. V rámci mezinárodní spolupráce je členem International Committee on Fundraising Organizations a ENNA (the European Network of National Civil Society Associations).

Prezident AVPO ČR Marek Šedivý také informoval přítomné o aktuálním stavu zákonů o statusu veřejné prospěšnosti a o sociálním podnikání.

Členka správní rady Milada Šnajdrová představila přítomným plány Asociace v oblasti rozvoje spolupráce AVPO ČR s regionálními neziskovými organizacemi.

 

Fotogalerie:

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova