Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Srdečně zveme všechny zástupce členských organizací na valnou hromadu AVPO ČR!

TERMÍN: 24. 4. 2017, 10:00 – 14:00 hodin

MÍSTO: Evropský dům Praha, Jungmannova 24, Praha 1 (prostory jsou berbariérové)

PROGRAM:

  1. informace o členské základně AVPO ČR;
  2. schválení výroční zprávy za rok 2016;
  3. schválení rozpočtu na rok 2017;
  4. volba nových členů správní rady;
  5. aktuální informace o probíhajících projektech;
  6. aktuální informace o legislativě (status veřejné prospěšnosti aj.);
  7. různé.

Prosíme registrujte se ZDE.

Valné hromady se nemusí účastnit pouze statutární osoba. Na základě plné moci může pověřit též svého zástupce.

 

Pozvánka ke stažení

Formulář plné moci

 

opz

Valná hromada se uskuteční v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani