Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Mezi neziskovky patří i sportovní organizace a svazy. Aktuální skandál kolem dotací pro sport tak může poškodit neziskový sektor, který se už teď potýká s klesající důvěrou veřejnosti. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) doufá v rychlé vyšetření celé kauzy a vyzývá neziskové organizace působící v oblasti sportu, aby přijaly účinná opatření k předcházení nezákonnému a netransparentnímu jednání.

Kauza údajně zmanipulovaných dotací pro sport zaměstnává média již řadu dní. Ministryně školství Kateřina Valachová se rozhodla přijmout politickou odpovědnost a podala rezignaci. Hlavní tváří skandálu je však předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Komentátoři a experti se zamýšlejí nad tím, jak tato kauza může poškodit pověst sportu, v této souvislosti je však třeba říci, že ve hře je i pověst neziskového sektoru.

Sportovní organizace, a to včetně těch největších, jsou totiž většinou neziskovky. Už vzhledem ke svému počtu a množství lidí, které sdružují, představují poměrně významnou část neziskového sektoru. Ovšem nejen to: získávají také poměrně velkou část z finančních prostředků, kterými stát každoročně dotuje činnosti neziskových organizací.

V roce 2015 vynaložil stát na podporu neziskovek téměř 16,5 miliardy korun, z toho na podporu sportu mířilo téměř 30 %, tedy necelých 5 miliard korun. Tak velký díl z dotačního koláče nesměřuje do žádného jiného odvětví, dokonce i rozsáhlá oblast sociálních služeb získává o 1 % méně. Sportovní neziskovky také převažují mezi největšími příjemci dotací. Dotace vyšší než 50 milionů korun ročně získává pouze 28 organizací, přičemž 15 z nich jsou sportovní svazy nebo kluby. Na samém vrcholu žebříčku pak již řadu let trůní Fotbalová asociace ČR, v jejímž čele stojí již zmiňovaný Miroslav Pelta. V roce 2015 získala tato nejštědřeji dotovaná česká neziskovka jen ze státního rozpočtu téměř 314 milionů korun.

Sportovní organizace si stále ještě mnoho lidí s neziskovým sektorem nespojuje, přesto je jasné, že podobné kauzy k jeho důvěryhodnosti nikterak nepřispějí. Důvěra české veřejnosti v neziskový sektor je přitom už dnes na historickém minimu. Podle průzkumu, který provedlo v březnu tohoto roku Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR, důvěřovalo neziskovým organizacím jen 36 % dotázaných. Jedná se o alarmující výsledek, mimo jiné i proto, že neziskové organizace zdaleka nežijí jen z dotací. Neméně důležitá je pro ně podpora soukromých dárců, ať už individuálních nebo firemních, a dárcovské vztahy jsou založené především na důvěře.

Samozřejmě odmítáme paušální odsuzování sportovních neziskovek, jsme přesvědčeni, že naprostá většina z nich odvádí dobrou a užitečnou práci a svět amatérského sportu si bez nich nelze představit. Jsme však přesvědčeni, že zejména velké zastřešující organizace by měly věnovat daleko větší pozornost vlastní transparentnosti a nastavení kontrolních mechanismů.

AVPO ČR sdružuje především neziskové organizace zajišťující různé druhy veřejně prospěšných služeb, které tlaku na prokazování vlastní transparentnosti a efektivity čelí již dávno. Právě tyto neziskovky si také nejčastěji odnášejí ocenění ze soutěží, jakou je např. Neziskovka roku, nebo se ucházejí o certifikáty potvrzující kvalitu jejich práce.

Naše asociace vyšla této poptávce vstříc a od roku 2014 nabízí neziskovým organizacím možnost získat značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značka spolehlivosti). Tato značka slouží potenciálním dárcům jako záruka, že získané prostředky budou využity hospodárně a v souladu s deklarovaným účelem. Získat a udržet si Značku spolehlivosti není jednoduché. Organizace musí projít hloubkovým hodnocením, jehož výsledky posuzuje nezávislá rada. Pod drobnohledem je pak ještě celé další 3 roky, po které Značka spolehlivosti platí.

V oblasti sportu však nic podobného nenajdeme, transparentnost a spolehlivost jako by zde doposud nebyly tématem, ostatně štědré dotace do kapes správných lidí přicházely i bez nich. Pokud ovšem má mít sport provozovaný na neziskových principech nějakou budoucnost a sportovní neziskovky mají být regulérní součástí neziskového sektoru, bude nutné toto uvažování změnit.

Aleš Mrázek
tajemník AVPO ČR

Zdroje:

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-152610/

Průzkum: Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2017
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4279/f9/po170410.pdf

Webové stránky značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
http://www.znacka-spolehlivosti.cz

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani