Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Slavnostní Galavečer s Českou kvalitou pořádaný v rámci akce Listopad – Měsíc kvality proběhl
v úterý 21. 11. 2017. Na Galavečeru se pravidelně předávají značky zařazené do Programu Česká kvalita. Ani letos na programu nechyběla Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) Monika Jindrová předala ocenění dvěma neziskovým organizacím.

Program Česká kvalita je garantovaný vládou České republiky. Galavečer s Českou kvalitou se tentokrát uskutečnil ve Švandově divadle v Praze. Na programu bylo předání 11 značek kvality. Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace předala Monika Jindrová prezidentce Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Šárce Prokopiusové a Zdislavě Odstrčilové, ředitelce Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí. Galavečerem provázel Patrik Rozehnal, po předání značek byli diváci odměněni divadelním představením CRY BABY CRY.

AVPO ČR spravuje Značku spolehlivosti, tedy označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, a vede databázi jejich držitelů. Organizace, která chce značku získat, musí splnit vstupní kritéria a projít velkým procesním auditem. „Držitelé Značky spolehlivosti jsou skutečně prověřené organizace. Značka je zárukou pro dárce, že organizace hospodaří se svěřenými prostředky efektivně. Díváme se organizacím pod slupku,“ říká Monika Jindrová a doplňuje: „Držitelům značky se zvyšují příjmy z fundraisingu v průměru o 20 %.“. Metodika hodnocení je veřejná, naleznete ji na www.znackaspolehlivosti.cz.

Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě zprávy hodnotitele. Značka se uděluje na 3 roky s tím, že vždy po roce probíhá kontrolní audit organizace.

AVPO ČR je členem mezinárodní organizace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). ICFO sdružuje 18 subjektů ze 17 zemí světa, které mají vlastní „Značku spolehlivosti“.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova