Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Partner: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
AVPO ČR v rámci podpory vzdělávání svých členů nabízí ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky 16 míst pro zájemce o studium publicistiky. Školné je plně hrazeno AVPO ČR. Různé formy studia jsou ve standardní studijní zátěži tříleté, se závěrečnou absolventskou zkouškou (DiS., diplomovaný specialista). Studijní zátěž je možné přizpůsobit individuálním potřebám a rozložit ji mezi semestry a ročníky.

V prvním ročníku je nejvíce prostoru věnováno šesti modulům tvorby různých druhů médií a přípravě ročníkového portfolia, která má studentovi umožnit práci s jeho talentem a efektivní volbu specializace od druhého ročníku. Pilířem specializací je systém dílen a různých stupňů praxí, které půjdou ve prospěch AVPO ČR (tematická videa, podcasty, PR texty apod.).

Studium není omezeno věkem, hledáme aktivní a činorodé studenty. Do 26 let je možné čerpat klasické studentské výhody. Předpokladem pro studium je úspěšně složená maturitní zkouška. Individuálně lze uznávat studijní výsledky z jiných vysokých či vyšších odborných škol, škola pracuje s ECTS kredity, které jsou prostupné s evropskými systémy vzdělávání.

 

Podrobné informace o studiu je možné získat na semináři v rámci speciálního Dne otevřených dveří pro AVPO ČR 18. 10. od 16.15 v budově VOŠP Spálená 80/8.
(jak se k nám dostanete).
Místo na semináři si lze rezervovat na d.bradova@vosp.cz do 18. 10. 12.00 hod.

 

S praktickými znalostmi a dovednostmi z VOŠP:

  • můžete tvořit kvalitní textové, obrazové i zvukové obsahy médií;
  • porozumíte principům mediální komunikace a nové podobě vztahů s veřejností ve věku sociálních médií, získáte přehled o možnostech produktivní komunikace s klientem služeb neziskových organizací a dalšími cílovými skupinami;
  • budete schopni nové kompetence projektově aplikovat v komunikační praxi různých typů institucí.

Svůj zájem o nabídku studia v rámci partnerství AVPO ČR a VOŠP, prosím, závazně potvrďte do 24. 10. 2017 e-mailem na jindrova@avpo.cz.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani