Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vás zve na seminář:

SPRÁVNÍ RADA – praktický průvodce

15. srpna 2018 od 9:00 hodin 

Kavárna Bílá vrána, Ve Smečkách 604/5, Praha 1

Správní rada je užitečný nástroj pro firmy i neziskové organizace. Dobře fungující správní rada zvyšuje hodnotu společnosti – snižuje rizika špatných rozhodnutí, usnadňuje přechod majitelů z výkonné do nevýkonné role, zvyšuje důvěryhodnost
pro investory a pomáhá řediteli a jeho týmu ve strategickém směřování.

Seminář  nabízí praktický pohled na správní rady. Na semináři se účastnící seznámí s prací správní rady a kritickými momenty při jejím zakládání a rozvoji.  Seminář bude prakticky zaměřen – účastníci si vyzkouší práci ředitelů na jejím zasedání.

Jednodenní seminář je určen pro členy správních rad, pro majitele, investory a ředitele, kteří plánují založit správní radu, nebo chtějí zlepšit její stávající výsledky.

Pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti je akce ZDARMA.

Registrujte se ZDE.

Pozvánka ke stažení. 

 

opz

Seminář proběhne v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova