Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Jak posílit důvěru dárců v neziskový sektor? Tématem se zabývala květnová konference, která proběhla v rámci setkání mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) v Mexico City. Za Českou republiku se zúčastnil tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek. Další zástupci neziskového sektoru přijeli například ze Švýcarska, Německa, Brazílie nebo Číny.

 

Na letošní konferenci jste mluvil o tématu, zda může větší transparentnost posílit důvěru lidí v neziskové organizace. Co jste kolegům z ostatních zemí předal?
Zmínil jsem hlavně kritické věci, které může přílišné spoléhání na transparentnost přinášet. Mám pocit, že jsme se za posledních šest nebo sedm let dostali v Česku do „transparenční mánie“. Na všechno budujeme registry a myslíme si, že se tím vyřeší problémy, přestane se krást a korumpovat. Tak to ale není. Transparentnost ve skutečnosti lidi zajímá jen do určité míry. Je to jen jeden z řady nástrojů pro budování důvěry. Vidíme to například na sociálních sítích. Když někoho odkážu na zdroje, jako je rejstřík nebo výroční zpráva, stává se, že na to odpoví: vy jste si to stejně vymysleli. Můžeme si za to ale do jisté míry sami.

Čím?
Neziskovky se odpojily od toho, jak lidé uvažují. Často používají způsoby komunikace, které jsou pro širší veřejnost těžko srozumitelné. Vydávají výroční zprávy třeba o sto stranách, které jsou ale napsané odborným nebo projektovým jazykem. Tomu samozřejmě málokdo rozumí. Je to dáno tím, jaké vztahy jsou pro neziskovky dnes určující. Je samozřejmě fajn, že objemy dotací, které získávají od státu, stále rostou. Ale komunikace neziskovek se pak zaměřuje hlavně na to, co od nich vyžaduje stát a jeho úřady. Veřejnost se dostává kamsi na okraj. Důsledkem toho je, že lidé u nás neziskovkám příliš nerozumí.

V jiných státech to tak není?
My patříme do skupiny zemí, jako je Německo, Španělsko, Francie nebo Itálie, kde je to sepětí neziskového sektoru se státem silnější. Jsme zvyklí, že změny i podpora přicházejí hlavně shora, ne zespodu od lidí. Ti se pak tolik nestarají, co to ty neziskovky vlastně jsou a jak fungují. S poklesem důvěry v neziskový sektor se potýkají i jinde, u nás je ale situace alarmující. V průzkumu CVVM jen 35 % dotázaných odpovědělo, že neziskovkám důvěřují. Naproti tomu v USA, kde neziskové organizace žijí hlavně ze soukromých zdrojů, dosahuje důvěra 78 %. Neziskovky tam mají prostě k lidem blíž. V Evropě se tomu trochu podobají jen Velká Británie a Nizozemsko.

Konference se letos konala v Mexiku. S jakými potížemi se tam potýká neziskový sektor?
S nedostatkem zdrojů, nízkou důvěrou ze strany veřejnosti, slabou mírou profesionality, a to zejména v řízení neziskových organizací… V zásadě jde o podobné problémy, jaké známe odjinud. V Mexiku a v Latinské Americe obecně jsou jen mnohem větší, což znamená, že přináší i větší důsledky nebo dokonce nebezpečí. Je to samozřejmě dáno poměry ve společnosti, které jsou od našich radikálně odlišné. V Mexiku, které má asi 125 000 000 obyvatel, žije 46 % lidí pod hranicí chudoby, z toho 9 % dokonce v extrémní chudobě, mezi chudými lidmi přetrvává vysoká míra negramotnosti. Na čem se dá stavět, je poměrně silná tradice dárcovství. Lidé jsou zvyklí dávat, byť třeba jen maličké částky. Podporují však většinou církev a její organizace, v neziskovky přílišnou důvěru nemají.

Proč to tak je?
Neziskovkám podráží nohy politická situace. Mexiko se nedaří stabilizovat a veškeré korupční skandály mají potom negativní vliv na celkovou důvěru v systém. Lidé tak nevěří institucím a nevěří ani neziskovkám. Kromě těch zmíněných církevních zařízení je jednou z výjimek Červený kříž, který si vydobyl silnou pozici tím, jak pomáhá při různých živelných katastrofách. Jinak podpora neziskovému sektoru a vůbec jeho rozvoj přicházejí spíše ve vlnách. Hodně neziskovek vzniklo v Mexiku třeba v souvislosti s ničivým zemětřesením v roce 1987. Záchranné složky státu už nebyly schopné situaci zvládnout, a tak se lidé začali sami organizovat a pomáhat si. Stát tehdy neziskovky podporoval, protože mu teklo do bot.

Co by Mexiku mohlo pomoci?
Žádné rychlé a jednoduché řešení neexistuje. Mexické neziskovky se prostě musejí víc věnovat práci s dárci a komunikaci s veřejností. Od nás z Česka dobře víme, že to vyžaduje spoustu úsilí, času i prostředků, takže se vlastně ocitáte v bludném kruhu, ale jiná cesta není. Zástupci mexických neziskovek mohli díky konferenci slyšet od kolegů z různých částí světa, že je nutné hledat způsoby, jak ten kruh rozetnout, a dostali i tipy, jak na to. Například Španělsko se před 30 lety potýkalo s některými podobnými problémy, lidé také přispívali spíš církvi a pozice neziskovek byla slabá. Díky dlouhodobé práci je ale dnes už neziskový sektor pevnou součástí tamější společnosti.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova