Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Úspora 3 miliardy na dotacích pro neziskovky je nemožná, vzkazuje prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

V posledních dnech probíhá rozsáhlá diskuze o poskytování státních peněz neziskovému sektoru. Ministryně financí Alena Schillerová chce příští rok na dotacích pro neziskové organizace ušetřit až 3 miliardy korun. Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) se ohradila proti zkresleným názorům části veřejnosti, a to i některých politiků, na neziskový sektor.

Podle UZS je nutné rozlišovat neziskové organizace, které vykonávají činnosti místo státu a naplňují své poslání, od těch, jež tak nečiní. „Část neziskového sektoru je nepostradatelná. Stát pověřuje tyto organizace vykonáváním sociálních a zdravotních služeb. Jiné vzdělávají děti, pracují smysluplně s mládeží nebo rozvíjejí naše kulturní dědictví,“ říká prezident UZS ČR Jiří Horecký.

Neziskové organizace například tvoří téměř 60 % poskytovatelů sociálních služeb, dohromady je to 1245 organizací. Poskytují pečovatelské služby pro seniory, asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením, provozují azylové domovy pro matky s dětmi nebo pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ale i obstarávají i tísňovou péči a denní stacionáře.  Celkem tyto organizace dostávají 3,7 mld. Kč.

Desítky neziskových organizací poskytují v ČR také domácí zdravotní péči. Díky nim mohou pacienti dříve opustit nemocnice, nebo naopak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. V oblasti školství (6,7 mld. Kč) patří do neziskového sektoru řada soukromých či církevních základních škol, tedy i škol nabízejících alternativní formy vzdělávání.

Významnou položkou je i podpora sportu a organizací pracujících s dětmi a mládeží – například skautu. V oblasti kultury (0,7 mld. Kč) jde o podporu nezávislých divadel, hudebních, ale i literárních či tanečních festivalů. Stát podporuje i neziskové organizace v oblasti zdravotnictví, třeba adiktologické služby nebo preventivní programy.

Všechny uvedené náklady tvoří přes 90 % veškeré podpory neziskového sektoru v ČR. „Úspora ve výši až 3 miliardy korun je v tomto případě nemožná. Potenciální úspory lze po detailní analýze odhadnout maximálně na stovky milionů korun,“ vysvětluje prezident Horecký.

AVPO ČR je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR), prezident AVPO ČR je viceprezidentem UZS ČR pro neziskové organizace.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova