Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem, který měří vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii (E&E). Index sleduje vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. Index byl vyvinut v Americké agentuře pro mezinárodní rozvoj (USAID) ve spolupráci s organizacemi v jednotlivých zemích, ve kterých je index sledován.

Partnerem USAID v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která organizuje hodnocení podle dané americké metodiky a dále zpracovává a shrnuje výstupy hodnocení do české zprávy.

Tato aktivita je financovaná Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) prostřednictvím grantu z Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) projektu, který implementuje FHI 360.

 

usaid         fhi360      icnl

 

 

Starší zprávy

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR za rok 2016 (CZ)

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR za rok 2015 (CZ)

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR za rok 2014 (CZ)

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR za rok 2013 (CZ)

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR za léta 2002 – 2012 (CZ)

 

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru pro oblast Evropy a Eurasie za léta 2010 – 2016 (EN)

 

Záznam tiskové konference AVPO ČR k představení Zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2015

CT24
Začátek tiskové konference v 18:02 min.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova