Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Podzimní konference věnovaná neziskovému sektoru se tradičně zaměřuje na politiku a změny očekávané v následujícím roce. Tento základní formát letos doplnily workshopy věnované obrazu neziskovek u veřejnosti, v médiích a jejich vnímání ze strany dárců. V rámci konference, která se konala 29. listopadu 2018, vystoupila řada osobností zastupujících veřejnou správu, média, dárce i samotné neziskovky. Vesměs se shodly, že pozice neziskových organizací dnes není záviděníhodná. Zároveň však zazněla doporučení, jak nepříznivým trendům čelit.

Konference Neziskový sektor 2019 představila novinky i vize budoucnosti v této oblasti. Prezident pořádající Unie zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS ČR) Jiří Horecký shrnul, jak unie zastupuje zájmy neziskového sektoru. V rámci UZS ČR vznikla už před několika lety sekce neziskových organizací a podařilo se sestavit i tripartitní tým, který umožňuje vyjednávání na vysoké politické úrovni.

Z témat, kterým se UZS ČR aktuálně věnuje,Horecký zmínil podporu dobrovolnictví a novou koncepci zdaňování neziskových organizací. „Před nedávnem se diskutovalo o snižování dotací pro neziskový sektor. To by ovšem vedlo k omezení služeb, které organizace zajišťují,“ konstatoval Horecký. V této souvislosti představil kampaň Můžeme je potřebovat, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Na Horeckého navázal prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) Marek Šedivý. Upozornil na to, že státní správu postupně opouští lidé, kteří se neziskovým sektorem dlouhodobě zabývali a rozuměli mu. Poté uvedl další kampaň s názvem Posilujeme Česko. Kampaň zaštiťuje Informační centrum OSN v Praze.

Mapy pro akademiky i veřejnost

Dlouhodobým problémem je nedostatek spolehlivých dat o neziskovém sektoru. Pokud už tato data existují, jsou pro širší veřejnost těžko dostupná a srozumitelná. To by se už v brzké budoucnosti mohlo změnit díky Interaktivní mapě neziskového sektoru, kterou představili Vladimír Hyánek a Vilém Pařil z Centra pro výzkum neziskového sektoru. Cílem tohoto ambiciózního projektu je shrnout, utřídit a očistit informace o neziskových organizacích, rozptýlené v různých rejstřících a dalších zdrojích. Výsledkem je mapová aplikace, kterou využije široká i odborná veřejnost. Každý si díky ní bude moci například najít, jaké neziskovky působí v jeho okolí. Odborníci ocení možnost pracovat s nepřeberným množstvím statistik a samotným neziskovkám pomůže třeba při hledání partnerů pro jejich aktivity.

Workshopy s mediálními odborníky

Druhou část konferenčního dne vyplnily workshopy. Během nich měli účastníci možnost diskutovat s osobnostmi zejména z prostředí médií. Byli mezi nimi například Libuše Šmuclerová, která v současné době vede největší český mediální dům Czech News Center, dlouholetý novinář a pedagog Martin Kézr nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

Právě posledně jmenovaný trefně shrnul, v jaké pozici se neziskový sektor v současné době nachází. Neziskové organizace se podle něj staly součástí jakési kulturní války. Současná vládní moc stojí na populismu a nárokuje si být zástupcem lidu jako celku. To však znamená, že ten, kdo názorově nebo jinak nezapadá, je z tohoto celku vydělován a představován jako nepřítel. To se často týká právě neziskovek, které otevírají nepříjemná témata a poukazují na různé problémy. Pak slyšíme od vysokých představitelů státu takové návrhy, jako že by se neziskovému sektoru měly seškrtat dotace.

Nebát se nepopulárních témat

Novinář Martin Kézr zase zástupce neziskovek uklidňoval, že média nejsou jejich nepřátelé. Zdůrazňoval však, že je nutné s nimi umět pracovat a mít alespoň základní přehled o tom, jak u nás vypadá mediální krajina. „Předtím, než začnete vymýšlet nějakou mediální strategii, je potřeba si uvědomit tři věci: co chci říct, čím chci zaujmout a co bych nemusel říkat. Novinář taky musí vždycky vědět, že s ním hrajete fér hru,“ uvedl dále. Podle něj se mohou neziskovky v médiích prosadit nejlépe pomocí příběhů.

Vyjádření odborníků z médií doplnilo vystoupení jednoho z nestorů českého neziskového sektoru a současného ředitele organizace Letní dům Jana Bárty. Vyzval neziskovky, aby aktivněji představovaly výsledky své práce a nebály se ani méně populárních témat. Jako příklad uvedl odměňování pracovníků a náklady na provoz neziskových organizací. „Musíme vysvětlovat, co naše práce stojí a co k ní potřebujeme. Sem patří nejen mzdy, ale třeba i pronájem kanceláře. Takové náklady nejsou něco, za co by se neziskovka měla stydět,“ vyzval diskutující Bárta na konferenci Neziskový sektor 2019, která se konala 29. listopadu v Kongresovém centru Vavruška.

Prezentace a program

Kampaň Můžeme je potřebovat

Iniciativa Posilujeme Česko

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova