Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Doba trvání projektu: 13 měsíců

Plánovaný termín zahájení: 1. 11. 2017

Cíle projektu:

Cílem projektu je poskytnout vybraným pacientským organizacím servisní služby v oblasti organizačního vývoje, především v budování značky, posílení fundraisingu a procesního řízení. Posílení fundraisingu povede k vícezdrojovému financování vybraných organizací a posílení nezávislosti na zdrojích z farmaceutického průmyslu. V rámci poradenství může být využit komplexní systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, který je součástí národního programu Česká kvalita. Hodnocení spolehlivosti přináší pacientským organizacím stejné výsledky a doporučení jako procesní audit.

 

Projekt je realizován díky podpoře společnosti Sanofi-aventis.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova