Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Srdečně vás zveme ke kulatému stolu, kde budeme diskutovat například o následujících otázkách:

  • připravovaný zákon o sociálním podnikání;
  • Sociální podnikání, městský fenomén nebo příležitost pro venkovské regiony?
  • environmentální pilíř sociálního podnikání;
  • využitelnost konceptu sociálního podnikání v zemědělství;
  • vhodné právní formy pro zemědělské sociální podniky, aneb družstvo není sprosté slovo.

Diskuze se zúčastní zástupci sociálních podniků, akademické sféry, veřejné správy a další odborníci na danou problematiku.

 

DATUM A ČAS: 6. 3. 2018, 10 – 13 hodin

MÍSTO: ETNOSVĚTLegerova 40, Praha 2, 120 00

 

Registrace nutná ZDE.

Pozvánka ke stažení

 

logo-opz-barevne

Kulatý stůl proběhne v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova