Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Srdečně zveme všechny zástupce členských organizací na Valnou hromadu AVPO ČR!

TERMÍN: 25. dubna 2018, od 10:00 hodin

MÍSTO: Husův dům – Jungmannova ulice 22/9, Praha 1

  1. Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2017;
  2. Projednání účetní závěrky a auditu za rok 2017 včetně zprávy dozorčí rady;
  3. Strategické cíle do roku 2019;
  4. Plán aktivit AVPO ČR 2018;
  5. Představení rozpočtu 2018 schválený SR dne 15. března 2018;
  6. Aktuální informace o legislativě;
  7. Pracovní skupiny;
  8. Shrnutí z pracovních skupin;
  9. AVPO Servisní;
  10. Různé.

Pozvánka ke stažení 

Registrujte se ZDE. 

Pokud se statutár organizace nemůže valné hromady zúčastnit, prosíme, aby za sebe vyslal zplnomocněného zástupce. Vzor plné moci je ke stažení ZDE.

opz

Valná hromada se uskuteční v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova