Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Obraz neziskových organizací se v Česku neustále horší. Vychází to mimo jiné i z nové zprávy o Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru. Faktorů, které za zhoršení mohou, je několik. Jedná se například o negativní výroky politiků směrem k neziskovým organizacím. „Obraz zhoršují i jednotlivé mediální kauzy. Pokud se o nějaké neziskovce píše v negativním smyslu, lidé si to často spojí s celým neziskovým sektorem,“ vysvětlil Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Setkání s novináři k tomuto tématu se konalo 10. října v Kavárně, co hledá jméno.

Proč se horší obraz neziskových organizací v očích veřejnosti? Na toto téma diskutovali zástupci neziskového sektoru na setkání s novináři. Zhoršení, které potvrdila i nová zpráva o Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru za rok 2017, plyne podle nich většinou z nedostatečné informovanosti a nedůvěry. „Lidé nám nevěří, že dary, které poskytnou, půjdou opravdu na deklarovaný účel. Nebo se často diví, že pracovníci v neziskovém sektoru jsou placení. Některé organizace samozřejmě staví na práci dobrovolníků, ale mnoho neziskovek poskytuje sociální služby. A k tomu je potřeba zaplatit odborníky, jako jsou třeba zdravotní sestry,“ řekl na setkání prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Marek Šedivý.

Stát nakupuje služby

Neziskové organizace také musejí přesně dokazovat, na co jaké prostředky použily. „K tomu je potřeba někoho, kdo celou organizaci bude řídit. Já se vždycky snažím vysvětlovat, že pokud by dárce dal stokorunu, alespoň 75 korun půjde k lidem, kteří potřebují pomoci,“ doplnil Šedivý. O financování ze státního rozpočtu promluvil na setkání Vladimír Hyánek, ředitel Centra pro výzkum neziskového sektoru. Podle něj si často lidé myslí, že se na ziskový sektor dává příliš státních prostředků a připomněl kauzu, během které chtěl premiér Andrej Babiš škrtnout z rozpočtu pro neziskovky tři miliardy korun. „Neumím si představit, kde by se škrtalo. Nejvíce peněz ze státního rozpočtu jde na sport a sociální věci, například v roce 2016 to bylo téměř 64 procent,“ popsal Hyánek.

Podle Šedivého přitom skrze dotace stát nakupuje služby, které by bez neziskových organizací byly dražší – jedná se například o péči o postižené nebo seniory. Zkušenost s negativním obrazem neziskovek má i Lucie Marková, ředitelka organizace DEBRA. Ta pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. „Cítím, jak nás negativní obraz o nezisku ovlivňuje, když se bavíme s možnými dárci. V tom nám pomáhá i Značka spolehlivosti, která říká, že jsme prověřená organizace,“ řekla Marková.

Na provoz stačí 20 %

Ředitelky organizace DEBRA se dotklo například tvrzení, že neziskovky jsou černé díry na peníze. „My musíme mít na rok a půl dopředu rozmyšleno, na co jaké prostředky použijeme. Osmdesát procent jich opravdu věnujeme na péči o klienty, na provoz nám stačí dvacet procent. Hospodaříme zhruba se šesti miliony korun,“ dodala Marková.

K negativnímu obrazu také přispívají záporné výroky politiků směrem k neziskovkám nebo jednotlivé mediální kauzy, podle kterých pak veřejnost vnímá celý neziskový sektor. Toto zhoršení reflektovala i americká agentura USAID, která každý rok zpracovává hodnocení stavu občanské společnosti v zemích střední a východní Evropy a Eurasie. Kromě veřejného obrazu se v Česku podle USAID zhoršilo pro neziskové organizace ještě právní prostředí.

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem, který měří vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii za posledních 16 let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost, zaměřuje se na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. Index vyvinula Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) ve spolupráci s organizacemi v jednotlivých zemích, ve kterých je index sledován.

Partnerem USAID v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ta od roku 2010 sdružuje neziskovky a pomáhá jim prosazovat jejich zájmy. Snaží se podporovat rozvoj moderního neziskového sektoru v České republice a usiluje o jeho důvěryhodnost, spolehlivost a transparentnost. Nejviditelnějším produktem AVPO ČR je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (zkráceně Značka spolehlivosti), která pomáhá dárcům zorientovat se v neziskovém sektoru.

Odkazy:

Prezentace ze setkání:

Starší zprávy a další informace týkající se hodnocení naleznete přímo na stránkách agentury USAID.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova