Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Praha, 12. 1. 2018

 

Stát podporuje neziskové organizace především ze dvou důvodů. Prvním je, že neziskové organizace zajišťují řadu služeb, které by jinak musel zabezpečit sám nebo jejich dodavatele hledat v komerční sféře. Druhým důvodem je, že dělají věci, které stát považuje za podporyhodné, neboť jsou v souladu s jeho prioritami. Suma téměř 18 miliard je bez dalšího kontextu skutečně obrovská.

Premiér Babiš se chce důkladně podívat na výši dotací čerpaných neziskovými organizacemi. Dle rozboru Úřadu vlády (Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů) šlo do neziskového sektoru v roce 2016 téměř 18 miliard Kč. Čísla za rok 2017 jsou zatím jen hrubým odhadem. Více než třetinu všech uvedených prostředků však získaly sportovní organizace, Fotbalová asociace ČR ve výši 375,9 mil. Kč. Mezi 28 neziskovými organizacemi čerpajícími dotace nad 50 mil. Kč je šest poskytovatelů sociálních služeb.

Neziskový sektor je rozsáhlý a pestrý. Od sportovních klubů, přes děti, hendikepované, volnočasové aktivity, charity, pacientské organizace, školy apod. Z celkového počtu 120 000 registrovaných neziskových organizací čerpalo dotace ze státního rozpočtu necelých 7 000 organizací, z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy necelých 8 400 organizací.

„Sociální služby jsou v České republice poskytovány zejména neziskovými organizacemi. Šlo by to i bez dotací, pokud by stát služby nakupoval. AVPO ČR dlouhodobě zastává stanovisko, že systém dotací není pro oblast veřejně prospěšných služeb vhodný. Převedení vztahů na běžnou dodavatelsko-odběratelskou úroveň by mohlo systém jejich financování podstatně zjednodušit a zprůhlednit,“ říká Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR. „Pokud mám uvést příklad, ranou péči dětem a jejich rodinám mají organizace povinnost ze zákona poskytovat zdarma. Jedna z našich členských organizací EDA cz dle slov své ředitelky získává od státu úhradu 65 % svých nákladů, ostatní si musí sehnat jinde,“ dodává Jindrová.

Snížení dotací v oblasti sociálních a zdravotních služeb, ze kterých je hrazena péče potřebným, v době, kdy se všude jinde zvyšují platy a mzdy, by znamenalo ohrožení kvality života mnoha občanů a jejich rodin.

 

O AVPO ČR

Posláním Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 94 členských organizací. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. AVPO ČR je aktivním členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodního výboru ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Více na: https://www.avpo.cz/

 

Kontakt:

Monika Jindrová

AVPO ČR, 5. května 1640/65, 140 00, Praha 4

jindrova@avpo.cz, tel. 724 17 32 17

www.avpo.cz; www.znackaspolehlivosti.cz

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova