Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Ověřených spolehlivých neziskovek je opět víc. Ve středu 14. listopadu zasedla Rada pro hodnocení spolehlivosti a udělila Značku spolehlivosti čtyřem organizacím. Tři z nich – I MY, Amélie, IQ Roma servis – ji obnovovaly, zcela nově přibyla organizace Pferda.

Za více než tři roky fungování Značky spolehlivosti toto označení získalo 30 organizací. Teď k nim přibyla jedna nová, Pferda pomáhající lidem s postižením žít běžným životem, a dalším třem se podařilo Značku obnovit. Opět ji získala organizace I MY, která poskytuje ranou péči dětem a jejich rodinách, Amélie, jež pomáhá onkologicky nemocným, a IQ Roma servis, která pracuje s Romy.

Značka spolehlivosti (plným názvem Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) je nejviditelnějším produktem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Jedná se o záruku pro dárce. Pokud podpoří neziskovku, která značku má, mohou si být jisti, že jejich podpora bude využita smysluplně a v souladu s posláním neziskovky. Nezávislá rada uděluje Značku spolehlivosti těm organizacím, které splní vstupní kritéria a projdou hloubkovým hodnocením.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova