Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

TERMÍN: 6. června od 9:30 do 12:30
MÍSTO: Husův dům – Jungmannova ulice 22/9, Praha 1

Ke kulatému stolu zveme zástupce organizací provozující pobytové preventivní služby s neveřejnou adresou a pracující s cílovou skupinou “oběti domácího násilí”, zástupce Policie ČR a právní experty, zástupce technologických firem, zástupce MPSV, MV a další zainteresované strany.

Poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny, kde je v případech přítomno domácí násilí, narážejí stále častěji na nový fenomén – sledování a odposlouchávání obětí domácího násilí násilnými osobami pomocí aplikací v mobilních telefonech během poskytování sociální služby. To vede k tomu, že služba nedovede zajistit soukromí během intimního rozhovoru např. v poradně, příp. udržet neveřejnou adresu azylového domu.

Stále častěji se také setkávají s nerespektováním neveřejné adresy ze strany institucí (neveřejná adresa nemá žádný právní statut), které by naopak měly k její ochraně přispívat (OSPOD, PČR apod.). Poskytovatelé vnímají urgentní potřebu najít model, který pomůže posílit bezpečí klientek a klientů při poskytování sociální služby,
a to kombinací technických a legislativních opatření. Nalezené řešení by mohlo
být částečně využito i v jiných oblastech sociálních služeb, zdravotnictví apod.

Registrace

Pozvánka ke stažení 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova