Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Laboratoř Nadace Vodafone pro sociální inovace nabízí mnohem víc než jen 150 000 Kč na projekt, říká manažer programu

Záchranka, Rekola, Darujme.cz, Vozejkmap, AdiQuit nebo Deaf Travel. To je jen několik projektů, kterým s rozjezdem pomohla Laboratoř Nadace Vodafone. Jedná se o program, který podporuje týmy s dobrým nápadem na vytvoření či rozvinutí nějaké sociální inovace s využitím technologií. V Laboratoři týmům pomáhají mentoři a školitelé, kteří projekt doprovázejí od prvotního nápadu přes tvoření strategie až po uvedení na trh. Projekty je tento rok možné přihlásit do 31. března 2019. „Jde o poslední unikátní příležitost, protože v takové míře už program pravděpodobně pokračovat nebude,“ říká v rozhovoru manažer programu Laboratoře Nadace Vodafone Jan Bízik.

V čem je program Laboratoř Nadace Vodafone výjimečný?

Laboratoř je jeden z mála, nebo možná jediný program v České republice, který se v podobném rozsahu nabízí sociálním podnikům. My s týmy pracujeme už od prvotního nápadu až po uvedení na trh. Pomáháme s realizací a marketingem, a to i ve fázi, kdy už projekty fungují. V tomhle ohledu jsme opravdu jediní tady v Česku a vlastně i v okolních zemích. Existuje sice řada dalších programů, ale to jsou spíše soutěže nebo akcelerátory, tam už musíte mít něco funkčního a oni vám to pomohou rozvinout. Kdežto my pomůžeme nápad vytvořit. To znamená, že když zástupci organizace přesně neví, jak by téma chtěli uchopit, my s nimi o tom debatujeme, vymýšlíme, jak ho zlepšit, jak k němu přistoupit jinak.

Kolika projektům jste schopni pomoci?

Díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu máme relativně velký balík peněz, a tak můžeme obsloužit velký počet projektů. Za tři roky trvání programu jsme v kontaktu s 250 týmy. Celým procesem pak prošlo nebo prochází 50 až 60 projektů. Když to srovnám s jinými programy, tak se většinou pracuje s jednotkami. Dopad na společnost je u nás tedy o poznání větší.

Jak jsou projekty financovány?

Nepřijímáme takové, které by neměly vícezdrojové financování. Vymýšlíme komerční modely výnosů, protože u veřejných zdrojů se často stane, že třeba po dvou letech přísun prostředků přestane a nastane otázka, co s projektem dál. V každém ročníku podpoříme 10 projektů, každý částkou 150 000 Kč na vývoj služby nebo produktu. Když je nápad zajímavý, tak jich podpoříme i víc – seženeme peníze z jiných zdrojů. Pokud se týmy snaží a makají, mají vysokou pravděpodobnost, že peníze dostanou. Naším konečným cílem nicméně je, aby projekty přežily a došly do toho stavu, že začnou fungovat samostatně.

V Laboratoři komunikujete i s investory. Jak se vám daří je zapojovat do projektů?

Snažíme se je motivovat, aby se nebáli investovat do sociálních podniků. I ty totiž musejí vydělávat peníze. Snažíme se zároveň rozvíjet téma investování, propojujeme investory a neziskovky. Ale musím přiznat, že to není jednoduché. Tím, že jsme na začátku životních cyklů těch projektů, nemáme zas tolik peněz, aby týmy mohly vyvinout všechno. Investory, kteří se nebojí dát do těchto projektů v začátcích peníze, je alespoň u nás v Česku velmi málo, a tím přicházíme o řadu jinak velmi perspektivních projektů.

Nabízí Laboratoř Nadace Vodafone ještě něco, o čem jsme nemluvili?

Projektům také dáváme PR podporu, která se počítá v řádech mnoha milionů korun. Tu od nás mají zadarmo. Také pomáháme se vzděláváním, jímž prochází všechny týmy během tří měsíců. Vzdělávací program pokrývá manažerské a podnikatelské kompetence od výzkumu trhu, strategie, po sociální podnikání, lidské zdroje, finanční řízení… Ty znalosti by měly pomoci k tomu, aby byly projekty úspěšné. Nabízíme taky podporu od řádově sto mentorů, kteří pokrývají všechny obory podnikání: strategii, výzkum trhu, lidské zdroje, digitální marketing, fundraising, právo a mnoho dalšího. Mentoři s týmy stráví desítky hodin. Členové týmů také od nás mají business mentoring od lidí s vlastní investorskou a podnikatelskou zkušeností. Z nějakých 35 lidí, kteří se tímhle mentoringem zabývají, je jich asi 20 reálných investorů. Snažíme se, aby měly týmy zpětnou vazbu, zda je jejich projekt validní a zda má smysl mu obětovat tu obrovskou spoustu energie.

Kolik projektů bylo dosud úspěšných?

Teď budeme vstupovat do sedmého ročníku a zatím přežívá zhruba 50 % podniků. Historicky byl model Laboratoře trochu jiný – podpora i vzdělávání bylo omezené a vše často končilo s programem. Z posledních dvou let, kdy je podpora mnohonásobně větší, ještě nemám přesná data. S hodně projekty teprve vstupujeme na trh, řešíme další financování a zajišťujeme marketingovou podporu. Takže úspěšnost ještě neznám, ale pravděpodobně bude vyšší než v těch prvních čtyřech letech. Co už ovšem můžeme měřit, je míra úspěšnosti investování. Momentálně se pohybuje okolo 40 %, a to zdaleka nejsme v konečné fázi. Myslím, že tahle čísla mluví sama za sebe.

Jakým tématům se projekty v Laboratoři věnují?

Ty oblasti, kterými se můžeme zabývat, máme dané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nemůžeme se věnovat zdravotnictví a vzdělávání. I v těch oblastech, které máme povolené, si musíme dávat pozor, aby to ve finále byla podpora nebo změna k lepšímu v sociálním uplatnění lidí. Takže například u vzdělávání seniorů by bylo nejisté, zda ho ministerstvo vyhodnotí tak, že spadá do jejich kompetence, nebo k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Co ale určitě spadá do kompetence MPSV, jsou třeba matky samoživitelky, lidé bez domova, děti z dětských domovů, lidé po výkonu trestu nebo třeba menšiny či migranti.

Jak musí projekt vypadat, abyste s ním mohli začít pracovat?

Nám nevadí, pokud má tým jenom nápad na papíře. Často je to jenom jedna věta v mailu. Kvůli financování si ale nemůžeme dovolit pracovat s církevními a příspěvkovými organizacemi. Jinak je nám to v zásadě jedno, člověk nebo tým může být bez IČO, může to být firma, neziskovka, vlastně kdokoli. Máme jedinou podmínku: peníze se nemůžou projíst. Tým opravdu musí vytvořit produkt nebo službu, která bude pomáhat.

Do března 2020 je Laboratoř Nadace Vodafone spolufinancována z Evropského sociálního fondu. Víte, co bude s programem dál?

Zatím o tom interně debatujeme a konečné rozhodnutí ještě nemáme. Administrace dotace je ale natolik náročná, že není pravděpodobné, že bychom tohoto modelu znovu využili. Na druhou stranu Laboratoř Nadace Vodafone má už takové jméno, že bychom v programu rádi pokračovali, ať už s využitím prostředků z Nadace Vodafone, nebo z jiných zdrojů. Ty ale nemusejí být v takovém objemu, aby umožnily stávající rozsah podpory ve vzdělávání, mentoringu nebo přímé finanční podpory projektů. Proto je teď nejvyšší čas se pokusit zamyslet nad projektem a přihlásit se! Možnost je do 31. března. Pak už možná nikdy nebude, nebo pravděpodobně ne v takové míře.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova