Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Srdečně zveme všechny zástupce členských organizací na valnou hromadu AVPO ČR!

TERMÍN: 26. 4. 2019, 10:00 – 14:00

MÍSTO: Hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha.

PROGRAM:

  1. Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2018;
  2. Projednání účetní závěrky a auditu za rok 2018 včetně zprávy dozorčí rady;
  3. Plán aktivit AVPO ČR 2019;
  4. Představení rozpočtu 2019;
  5. Aktuální informace o legislativě;
  6. Volba nových členů správní rady
  7. Výše členského příspěvku pro rok 2020
  8. AVPO Servisní, o.p.s.;
  9. Různé.

Prosíme, registrujte se ZDE.

Pokud se statutár organizace nemůže valné hromady zúčastnit, prosíme, aby za sebe vyslal zplnomocněného zástupce. Vzor plné moci je ke stažení ZDE.

Pozvánka ke stažení 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova