Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Vyjádření AVPO ČR k praxi osvobozování pouze určitých právních forem nestátních neziskových organizací od správních poplatků

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanoví některá osvobození od správních poplatků i pro vyjmenované formy neziskových organizací. Konkrétně jsou tato osvobození definována v položkách 3, 4 a 5 sazebníku, který je přílohou zákona. V části s názvem Osvobození jsou u těchto položek definovány konkrétní právní formy, Celý článek

Valná hromada AVPO ČR 2016

Každoroční valná hromada Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proběhla tentokrát 6. května v prostorách Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a teologické.Na programu bylo zejména informování o stavu členské základny, srhnutí činnosti AVPO ČR v uplynulém roce a debata o aktuálně řešených tématech. AVPO ČR Celý článek

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova