Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Struktura a orgány AVPO ČR

Ze stanov Asociace vyplývá následující organizační struktura: Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové Asociace. Valná hromada volí Správní radu, která mimo jiné rozhoduje o přijetí/vyloučení člena Asociace anebo schvaluje strategii a rozpočet Asociace. Výkonným a řídícím orgánem Asociace je Celý článek

Co je veřejná prospěšnost

Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používám pro vymezení organizací, které svojí činností přispívají k veřejnému blahu a mají proto možnost ucházet se o podporu z veřejných zdrojů i požívat určitých výhod (typicky daňových úlev). Status veřejné prospěšnosti organizace obdrží na základě svého Celý článek

Veřejná prospěšnost v zahraničí

Právní rámec veřejně prospěšných organizací (VPO) obvykle umožňuje vytvářet tyto organizace v různé formě za účelem sledování jakéhokoli legálního cíle, a to jak k soukromému, tak i k veřejném prospěchu. Avšak většina států není ochotna poskytovat výhody všem VPO bez rozdílu. Namísto toho poskytují obvykle Celý článek

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani