Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

DEBRA ČR a HARTMANN si Vás dovolují pozvat na benefiční představení VITKA na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. Benefice se bude konat dne 27. 11. 2018 v 19:00 hodin v Divadle Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno. Bližší informace o inscenaci naleznete na https://www.provazek.cz/repertoar/vitka . Minimální cena lístku je 590 Kč, výše dobrovolného příspěvku nad tuto hodnotu není stanovena. V případě zájmu prosíme o laskavou rezervaci lístků přímo v kanceláři DEBRA ČR, a to buď e-mailem na info@debra-cz.org, nebo telefonicky na čísle 532 234 318. Jako poděkování všem zúčastněným a podporovatelům proběhne po skončení představení malý raut a předání šeku s celkovým výtěžkem od generálního partnera této benefice - společnosti HARTMANN RICO. Za podporu pacientů s nemocí motýlích křídel srdečně děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Více informací: https://www.debra-cz.org/aktualita/beneficni-predstaveni-vitka-ve-spolupraci-se-spolecnosti-hartmann-dne-27112018.

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat. Probereme, jak poznat, že je váš klient na drogách (zaměříme se na pervitin a metadon), ale především co od něj v tomto stavu můžete čekat. Sylva Klašková se s vámi podělí o zkušenosti a tipy z praxe a vyvrátí pár nejčastějších mýtů o drogově závislých. Cena workshopu: 200 Kč Zájemci se hlaste na: http://bit.ly/prihlaska_AD SYLVA KLAŠKOVÁ se psychotropními látkami zabývá už zhruba 7 let. Ve spolupráci s Podanými rukami lektorovala preventivní programy pro střední školy, nyní působí ve středisku výchovné péče Help me a IQ Roma servis.

Více informací: https://www.facebook.com/events/2127365160856075/.

Více informací najdete zde: https://www.eda.cz/cz/o-nas/co-je-u-nas-noveho/jazz-dock-2018 KDY: ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 19:00 hodin KDE: Janáčkovo nábř. 2, 150 00, Praha 5 Účinkují: Juwana Jenkins s kapelou, skupina Hm a United Heads, moderuje: Šimon Jelínek Na co se můžete těšit? Na skvělé hudebníky, originální moderování Šimona Jelínka, tombolu o atraktivní ceny. Čestným hostem večera bude patronka organizace EDA, herečka Jana Plodková. Na co bude použit výtěžek z akce? Výtěžek akce je určen na podporu krizové Linky EDA 800 40 50 60. Ta je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Více o lince. Jaké služby Linka EDA nabízí: Linka je k dispozici volajícím z celé České republiky. Služba je poskytována na území celé České republiky. Provozní doba linky je každý pracovní den od 9 do 15 hodin. Klienti se mohou na Linku EDA obrátit s důvěrou a bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít emailové poradenství na adrese linka@eda.cz. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Program 19:00 uvítání, úvodní slovo 19:15 koncert kapely HM 20:15 vyhlášení tomboly I. 20:30 vystoupení Juwany Jenkins s kapelou 21:30 vyhlášení tomboly II. 21:45 koncert kapely UNITED HEADS -

Více informací: https://www.eda.cz/cz/o-nas/co-je-u-nas-noveho/jazz-dock-2018.

Chcete se naučit, jak co nejlépe vést svůj tým a rozvíjet jej? Jak poskytovat zpětnou vazbu svému týmu? Zajímá vás, co je GROW model a situační leadership? Kurz Vedení týmu v sociálních službách I. se zaměřuje na rozvoj pracovníků. Je určen sociálním pracovníkům, kteří se nově ocitají na řídící pozici (či se na ni chystají) i již zkušeným vedoucím. Kurz se zaměřuje na leadership tzn. vedení lidí v týmu a jejich rozvoj. Účastníci si vyzkouší poskytování zpětné vazby, situační leadership či rozvoj pracovníků skrze GROW model. Vše uvedené si osvojí prostřednictvím praktických nácviků a dále pomocí práce s výukovým materiálem. Na tento kurz volně navazuje kurz Vedení týmu v sociálních službách II.

Více informací: https://www.facebook.com/events/1121036288061068/.

Zajímá vás, jaké nástroje a aplikace vám usnadní vedení týmu? Jak si stanovovat priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně? Kurz volně navazuje na Vedení týmu v sociálních službách I. a zaměřuje se na to, jak prakticky zabezpečit fungování týmu v sociálních službách, s důrazem na praktické nástroje a aplikace, usnadňují vedení týmu, a využití těchto nástrojů i plánovaná vlastní práce (time management). Účastníci si odnesou znalosti toho, jak umět zacházet s časem - naučí se stanovovat si priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně. Získají také znalost základních nástrojů (např. online aplikací), které mohou využít za účelem zvýšení produktivity, zlepšení komunikace v týmu či sledování projektů/povinností. V kurzu si vyzkoušejí práci s těmito nástroji a na modelových situacích zjistí, které aplikace jsou pro ně využitelné. Účastníci budou mít prostor diskutovat potřeby svých týmů a hledat pro ně řešení.

Více informací: https://www.facebook.com/events/942054225978752/.

Představte si, že sedíte na přednášce nebo na poradě a jen tak si bezmyšlenkovitě čmáráte do papíru před sebou. Klidně v tom pokračujte, ale tentokrát se nad obsahem čmáranic zamyslete – můžete si díky tomu pořídit užitečné výpisky. Stačí se seznámit s metodou vizuálních poznámek sketchnotes, která je vhodná i pro ty, kteří o sobě tvrdí, že neumí kreslit. Přijďte se přesvědčit na další Neziscaffé! Cena workshopu: 50 Kč Zájemci se hlaste na: http://bit.ly/prihlaska_AD DENISA SEDLÁČKOVÁ, která vás s metodou sketchnotes seznámí, vede v IQ Roma servis Program pro rodiny a intenzivně "skečnoutuje" už několik let.

Více informací: https://www.facebook.com/events/339724266798163/.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova