Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

+420 212 245 240

avpo@avpo.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 72074086, DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300

Kontakty na jednotlivé pracovníky sekretariátu

 

Ing. Marek Šedivý, prezident AVPO ČR
Odpovídá za fungování celé Asociace a za naplňování její strategie. Zastupuje AVPO ČR navenek, a to jak v médiích, tak při jednáních s dalšími institucemi.
e-mail: sedivy@avpo.cz
telefon: +420 603 154 999

 

Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR, projektová manažerka a ředitelka značky spolehlivosti
Hlavní kontaktní osoba pro členy i pro všechny zájemce o práci Asociace včetně značky spolehlivosti.
e-mail: jindrova@avpo.cz
telefon: +420 724 173 217

 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., tajemník AVPO ČR, analytik, vedoucí hodnotitel značky spolehlivosti a editor Bulletinu AVPO ČR
Poskytuje odborné poradenství týkající se neziskového sektoru a zodpovídá dotazy týkající se metodik značky spolehlivosti. Kontroluje zda členské organizace splňují nároky členství, je též editorem Bulletinu AVPO ČR.
e-mail: mrazek@avpo.cz
telefon: +420 739 655 241

 

Napsat komentář

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  GradaNeziskovky.czlogo-WKCSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web