Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

AVPO ČR je členskou organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR). Díky tomu mají členové AVPO ČR možnost připomínkovat nově připravovanou legislativu a další koncepční nebo strategické dokumenty.

Na aktuální možnosti připomínkování upozorňujeme naše členy v pravidelném Informačním servisu. Seznámit se s předkládanými materiály a vkládat připomínky pak členové mohou v aplikaci PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, která je součástí členské sekce webových stránek AVPO ČR.

Manuál pro práci s webovými aplikacemi v členské sekci AVPO ČR a zásady připomínkování

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova