Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Co děláme?

Předáváme know-how neziskovkám:

  • Pořádáme kurzy, workshopy a rekvalifikace.
  • Konzultujeme konkrétní problémy a společně hledáme řešení.
  • Vyznáme se v řízení organizace a vedení lidí, fundraisingu, marketingu, legislativě i účetnictví.
O neziskovém sektoru máme dost informací pro všechny: Podporujeme vzájemnou komunikaci:
  • Propojujeme neziskovky, firmy a jednotlivce, kteří hledají společnou řeč.
  • Vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a inspiraci prostřednictvím soutěže ŽIHADLO.
  • Organizujeme NENE - Neziskový Networking ve spolupráci s BARD PR.
  • Jsme partnerem projektů, které mají pozitivní dopad na českou společnost, jako například #GivingTuesday, ocenění VIA BONA, Neziskovka roku a další.
Napište nám: nadace@neziskovky.cz

Více informací: http://www.neziskovky.cz.

Dobrovolnictví - jak na to

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. Naše hodnoty: - dlouhodobá spolupráce - oceňování dobrovolnické činnosti - vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost - rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě - rozvoj občanské společnosti Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.

Diversitas s.r.o.

IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271). IQ Roma servis je 100% vlastníkem této firmy, zisk je určen na podporu realizace služeb a aktivit IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy je provozována činnost Akademie Diversitas. Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně nabízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, poradenskou činnost, případové konference. Napište nám: vzdelavani@akademie-diversitas.cz VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ SPOLEČNĚ!

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to už více než 25 let. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. EDA dále provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

Více informací: http://www.eda.cz.

Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.
Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodného života.
Cílem činnosti DEBRA ČR je prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB a jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi.
Mezi další významné cíle patří šíření osvěty o nemoci motýlích křídel mezi odbornou i laickou veřejností.

Našim rodinám s EB nabízíme:
- osobní a individuální přístup
- odborné sociální poradenství
- nutriční poradenství
- psychologickou pomoc
- přímou finanční podporu pacientů prostřednictvím veřejné sbírky
- sdružování lidí s EB a rodin, kde žije takto nemocný člen
- realizaci projektů pro lidi s EB
- šíření osvěty o nemoci motýlích křídel

Více informací na www.debra.cz

Rekondiční pobyt FIT

Srdečně zveme všechny děti na další ročník "Rekondičního pobytu FIT“. Čekají vás sportovní a pohybové hry, výlety, táboření, cykloturistika, koupání a spousta zábavy. Chcete zažít něco nového uprostřed party dobrých kamarádů? Neváhejte a přihlaste se! Akci organizuje Oblastní unie neslyšících Olomouc ve spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Cena pobytu je 2 990 Kč, akce se uskuteční 5.8.2017 - 12.8.2017 ve Velkých Losinách v penzionu FIT. Kontakt na hlavní organizátory pobytu: Roman Hudec - 739 308 003 Svatava Panská - 773 621 650 Přihláška online, na zasláním na email valentyna.buckova@ounol.cz nebo pošlete na adresu: Oblastní unie neslyšících Olomouc, z. s., Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc – Hodolany

Více informací: http://www.csnn.cz/detsky-tabor-fit/.

Služby sociální sociální prevence

Středisko Dědina poskytuje 2 registrované služby občanům se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy v těchto oborech : - nevidomý a slabozraký masér - základy obsluhy PC - obsluha osobního počítače - ruční tkadlec/tkadlena - dráteník/drátenice - pracovník v kartonáží výrově - pomocné práce v keramické dílně. Návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni osoby se zrakovým postižením na vymezených chráněných pracovních místech. Celkem středisko zaměstnává 20 osob ZTP.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  Gradalogo-neziskovkycz logo-WKCSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web