Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Dobrovolnictví - jak na to

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. Naše hodnoty: - dlouhodobá spolupráce - oceňování dobrovolnické činnosti - vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost - rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě - rozvoj občanské společnosti Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.

Diversitas s.r.o.

IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271). IQ Roma servis je 100% vlastníkem této firmy, zisk je určen na podporu realizace služeb a aktivit IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy je provozována činnost Akademie Diversitas. Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně nabízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, poradenskou činnost, případové konference. Napište nám: vzdelavani@akademie-diversitas.cz VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ SPOLEČNĚ!

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to už více než 25 let. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. EDA dále provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

Více informací: http://www.eda.cz.

Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.
Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodného života.
Cílem činnosti DEBRA ČR je prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB a jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi.
Mezi další významné cíle patří šíření osvěty o nemoci motýlích křídel mezi odbornou i laickou veřejností.

Našim rodinám s EB nabízíme:
- osobní a individuální přístup
- odborné sociální poradenství
- nutriční poradenství
- psychologickou pomoc
- přímou finanční podporu pacientů prostřednictvím veřejné sbírky
- sdružování lidí s EB a rodin, kde žije takto nemocný člen
- realizaci projektů pro lidi s EB
- šíření osvěty o nemoci motýlích křídel

Více informací na www.debra.cz

Rekondiční pobyt FIT

Srdečně zveme všechny děti na další ročník "Rekondičního pobytu FIT“. Čekají vás sportovní a pohybové hry, výlety, táboření, cykloturistika, koupání a spousta zábavy. Chcete zažít něco nového uprostřed party dobrých kamarádů? Neváhejte a přihlaste se! Akci organizuje Oblastní unie neslyšících Olomouc ve spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Cena pobytu je 2 990 Kč, akce se uskuteční 5.8.2017 - 12.8.2017 ve Velkých Losinách v penzionu FIT. Kontakt na hlavní organizátory pobytu: Roman Hudec - 739 308 003 Svatava Panská - 773 621 650 Přihláška online, na zasláním na email valentyna.buckova@ounol.cz nebo pošlete na adresu: Oblastní unie neslyšících Olomouc, z. s., Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc – Hodolany

Více informací: http://www.csnn.cz/detsky-tabor-fit/.

Služby sociální sociální prevence

Středisko Dědina poskytuje 2 registrované služby občanům se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy v těchto oborech : - nevidomý a slabozraký masér - základy obsluhy PC - obsluha osobního počítače - ruční tkadlec/tkadlena - dráteník/drátenice - pracovník v kartonáží výrově - pomocné práce v keramické dílně. Návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni osoby se zrakovým postižením na vymezených chráněných pracovních místech. Celkem středisko zaměstnává 20 osob ZTP.

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Helppes je držitelem Značky spolehlivosti a značky Česká kvalita. Helppes je jediný zástupce ČR, který se podílí na tvorbě evropských CEN norem pro výcvik a předávání asistenčních, vodících a signálních psů.

Více informací: http://www.helppes.cz/.

Plstěné výrobky dílny Momo

Momo Chrudim, o.p.s. vytváří prostor pro kreativní tvoření s ovčí vlnou, pro práci s přírodními materiály, prostor pro tradiční řemeslnou výrobu. Tento prostor otevíráme dospělým lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kterým tak umožňujeme získávat pracovní zkušenosti a dovednosti vedoucí k co nejvíce samostatnému a nezávislému životu. Realizujeme tvůrčí a vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost. Nabízíme možnost zastavovat se, naslouchat sobě i druhým, tvořit, vyzkoušet si tradiční řemesla. K tvůrčí práci s ovčí vlnou vedeme také děti a mládež. Výrobky dílny prodáváme v našem obchůdku, na našem eshopu – www.plstime.cz, na fleru.cz a u našich smluvních partnerů. Více informací na www.devcatkomomo.cz.

Potřebujete uklidit, vyžehlit, umýt okna? Zkuste Tamtamy o.p.s.

Jsme sociálně podnikající neziskovka poskytující služby pro domácnost za velmi příznivé ceny. Zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením hlavně v úklidových službách - v Tamtamech lidé vykonávají opravdovou práci na reálných zakázkách a dostávají za ni běžnou tržní mzdu. Pokud se rozhodnete pro nás, získáte nejen kvalitní služby, ale i dobrý pocit, že jste pomohli lidem se zdravotním postižením zapojit se do práce. Nabízíme běžný i generální úklid domácností, pravidelný úklid bytových domů, kanceláří a jiných nebytových prostor, mytí oken, čištění koberců, žehlení, hlídání dětí.

Posláním Ligy vozíčkářů je inspirovat a podporovat hendikepované lidi na cestě k jejich samostatnosti, protože každý má svůj potenciál. Snahou organizace je podporovat osoby se zdravotním postižením při zapojování se do většinové společnosti, v jejich každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací tak, aby mohli žít podle svých představ a také informovat širokou veřejnost o životě lidí s postižením. Organizace průběžně rozvíjí činnost již od roku 1990 a postupem času rozšířila svou působnost do celé České republiky. Liga vozíčkářů sídlí v Brně a v současné době nabízí klientům své služby i na 2 dalších pobočkách: Znojmo, Jihlava. Stanovených cílů se snažíme dosahovat prostřednictvím několika realizovaných projektů, z niž největší jsou: OSOBNÍ ASISTENCE Služba, která umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením žít aktivní život ve svém přirozeném prostředí, pomáhá lidem se zdravotním postižením prostřednictvím osobního asistenta zvládat ty úkony, které by dělali sami, kdyby nebyli zdravotně postiženi. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Služba je individuální a komplexní službou, která poskytuje klientům podporu vést aktivní a samostatný život. Cílem služby je podpořit rozvoj dovedností osob zdravotně postižených, které jsou nezbytné pro nejen vyhledání, získání a udržení zaměstnání, ale také pro řešení situací souvisejících s každodenním životem (bydlení, rodina, vzdělání, atd.). V rámci tohoto programu působí pracovní konzultanti nejen v brněnském sídle organizace, ale také na pobočkách v Jihlavě a Znojmě. PORADENSTVÍ A INFORMACE Služby odborného sociálního poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 250, na internetu, e-mailem či při osobní návštěvě. Dále nabízíme možnost samostatného vyhledávání informací v rámci Informačního portálu na www.ligavozic.cz/ip, a vydáváme sborník rad a informací pro život s postižením Nápadník. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Sociální služba určená lidem s tělesným postižením vzniklým vlivem úrazu či chronického onemocnění s možnou kombinací s mentálním postižením. V centru se střídají výtvarné techniky, logická cvičení, vaření, filmový klub, navštěvují se výstavy a besedy. BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA Motivační prostředí pro amatérské, dětské, studentské, alternativní i profesionální aktivity. V prostorách divadla se potkávají lidé s postižením i zdraví a podle svých zájmů navazují kontakty a spolupracují. VÝCVIK ASISTENČNÍCH PSŮ V rámci tohoto programu nejen cvičíme asistenční psy pro nové klienty, ale také spolupracovat s klienty, kteří již asistenčního psa mají, a organizujeme rekondiční pobytové akce pro klienty se psy. KONZULTACE ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR Na míru konzultujeme a řešíme konkrétní úpravy bytů, navrhujeme instalaci ramp, projektujeme vhodné vchody, toalety, chodníky, výtahy či plošiny. Jsme tu pro instituce, firmy i domácnosti. BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA Poskytování dopravy pro imobilní osoby prostřednictvím speciálně upraveného mikrobusu. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

1. Kontaktní centrum, CPPT, o.p.s., je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek. Poskytuje skupinu služeb: • lidem, kteří chtějí abstinovat • lidem, kteří aktuálně návykové látky užívají, současně mají zájem o snižování rizik, které s jejich braním souvisí • jejich rodičům a blízkým. 2. Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT, o.p.s., nabízí poradenské a terapeutické služby poskytované osobám ohroženým hazardním hraním, jejich rodinám a dalším blízkým osobám. Program nabízí podporu v řešení obtíží, které hazardní hra přináší klientovi i jeho blízkým. Základním principem je práce s motivací klienta směrem k abstinenci od patologického hraní. Motivační práce obsahuje řadu složek, které se upravují dle situace a osobnosti klienta. 3. Program následné péče CPPT, o. p. s., poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek došlo v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních vazeb a uplatnění na trhu práce. 4. Program pro osoby v konfliktu se zákonem CPPT, o.p.s., podporuje uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich problémů a pomáhá je motivovat ke změně životního stylu. Vytváří podporu při návratu do společnosti a pomáhá předcházet dalšímu páchání trestné činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporují jejich zařazení do běžného života. 5. P-centrum CPPT, o. p. s., poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. 6. Adiktologická a preventivní ambulance „-21“ nabízí dětem i rodičům podporu a společné hledání zdroje řešení či dobrého zvládání: • v případě ohrožení rizikovým chováním, vč. závislostního • obtíží ve vztazích rodinných i vrstevnických • obtíží ve zvládání školní zátěže • obtíží při zvládání nároků dospívání, ve kterých se dítě právě nachází

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova