Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Co děláme?

Předáváme know-how neziskovkám:

  • Pořádáme kurzy, workshopy a rekvalifikace.
  • Konzultujeme konkrétní problémy a společně hledáme řešení.
  • Vyznáme se v řízení organizace a vedení lidí, fundraisingu, marketingu, legislativě i účetnictví.
O neziskovém sektoru máme dost informací pro všechny: Podporujeme vzájemnou komunikaci:
  • Propojujeme neziskovky, firmy a jednotlivce, kteří hledají společnou řeč.
  • Vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a inspiraci prostřednictvím soutěže ŽIHADLO.
  • Organizujeme NENE - Neziskový Networking ve spolupráci s BARD PR.
  • Jsme partnerem projektů, které mají pozitivní dopad na českou společnost, jako například #GivingTuesday, ocenění VIA BONA, Neziskovka roku a další.
Napište nám: nadace@neziskovky.cz

Více informací: http://www.neziskovky.cz.

Dobrovolnictví - jak na to

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. Naše hodnoty: - dlouhodobá spolupráce - oceňování dobrovolnické činnosti - vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost - rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě - rozvoj občanské společnosti Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.

Diversitas s.r.o.

IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271). IQ Roma servis je 100% vlastníkem této firmy, zisk je určen na podporu realizace služeb a aktivit IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy je provozována činnost Akademie Diversitas. Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně nabízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, poradenskou činnost, případové konference. Napište nám: vzdelavani@akademie-diversitas.cz VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ SPOLEČNĚ!

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to už více než 25 let. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. EDA dále provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

Více informací: http://www.eda.cz.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  GradaNeziskovky.czlogo-WKCSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web