Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

VÝZVY 

Grantové a dotační výzvy

 • Fond pomoci dětem s DMO

Grantový program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku. Uzávěrku pro přijímání žádostí má 1. února 2020.

Více informací

 • Celoroční aktivity handicapovaných 2020

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 14. února 2020.

Více informací

 • Paliativní a hospicová péče

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 28. února 2020, v tomto roce vypisuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pouze jedno grantové řízení.

Více informací

 • Soutěž o 250 000 až 450 000 Kč je stále otevřena

Termín hackathonu, na kterém budou účastníci pomocí umělé inteligence vyvíjet řešení, která pomohou lidem se zdravotním omezením, se kvůli velkému zájmu účastníků ze zahraničí posouvá na 10.březen. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 29. 2. 2020. 

Více informací

 • Včasná pomoc dětem 

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Více informací

 

Průběžné výzvy

 • Benefice s Divokými husami

Nadace Divoké husy podporuje fundraising neziskových organizací. Grant má podobu zdvojení výtěžku dobročinné akce. Při dodržení podmínek lze tento grant čerpat až dvakrát za kalendářní rok. Grant (nadační příspěvek) musí být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo klientům předkládající organizace (např. materiál, pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy, ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování.

Více informací

 • Nadace Jistota (Nadace Komerční banky, a.s.)

Nadace Jistota se již více než dvě desítky let podílí na péči o hendikepované v průběhu celého jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na ranou péči, rozsáhlou podporu poskytuje Nadace organizacím, které pomáhají lidem sociálně či zdravotně znevýhodněným. Nadace také podporuje oblast hospicové péče, čímž okruh života uzavírá. Nadace tak představuje zdroj finančních prostředků pro pomoc v průběhu celého lidského života.

Více informací

 • Fond pomoci

Společnost Siemens uděluje každý měsíc 100 000 Kč na podporu charitativních projektů; jedná se především o instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. O udělení grantu rozhoduje komise složená ze zástupců neziskového sektoru a jednoho zástupce společnosti Siemens.

Více informací

 • Nadace České spořitelny

Nadace efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence, boj s drogovou závislostí a zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit a životního prostředí. Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.

Více informací

 • Nadace J&T

Nadace rozděluje podporu v následujících grantových programech:
Náhradní rodinná péče
Právnické i fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně.
Pomoc v nouzi
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně, pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá grantová řízení.
Handicapovaní a nemocní
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně, pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá grantová řízení.
Hospicová péče
Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze pro právnické osoby.
Osvěta a vzdělávání
Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze pro právnické osoby.
Více informací

 • Grantový program Nadace Agel

Nadace Agel prostřednictvím své činnosti přispívá zejména na: nákup zdravotnických, kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v lázních a léčebných zařízeních; rozvoj zdravotní péče, diagnostických a léčebných metod; vybavení zdravotnických a neziskových organizací; a to s cílem zlepšovat podmínky a prostředí pro pacienty a klienty.

Více informací

 • Fond malých projektů: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika-Polsko pro období 2014–-2020. Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období.
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně. Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících výborech, ke kterým jsou projektové žádosti přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek pro odevzdání. Fond mikroprojektů je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni.

Více informací