Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

VÝZVY 

Grantové a dotační výzvy

 • Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Cílem grantového programu je zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocněním Covid 19 na neziskové organizace a podpora zachování jejich samotné existence a provozovaných veřejně prospěšných činností. Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 13. července 2020

Více informací 

 • Lepší domov seniorům

Nadace Krása pomoci se společností CBRE s.r.o. vypisuje mimořádné grantové řízení .  Žádosti je třeba zaslat v termínu 24. června–22. července 2020 na email: info@krasapomoci.cz  

Více informací 

 • Kozel lidem

Jste organizace z Velkých Popovic, Petříkova, Kamenice? Máte zajímavý projekt? Přihlaste se do výzvy Kozel lidem, kterou vyhlašuje Plzeňský Prazdroj a NROS je odborným garantem. Na svůj projekt můžete žádat až 150 000 Kč.

Více informací 

 • Covid – Sport 

Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 má uzávěrku pro podání žádosti 31. srpna 2020.

Více informací 

 • Národní rozvojový program mobility pro všechny

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil termíny konzultací pro II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2021.

Více informací 

 • Podrobnosti k mimořádnému dotačnímu řízení MPSV

Nejčastější otázky a odpovědi k mimořádnému dotačnímu řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 zveřejnil portál MPSV.  

Více informací

 • Nadace Zdraví pro Moravu

Žádosti o grant na projekty z oblasti prevence a podpory zdravím je možné podávat do 31. srpna 2020.

Více informací 

 • Výzva na poskytnutí advokátních konzultací  

Nadace OSF podpoří 45 neziskových organizací a neformálních iniciativ formou bezplatných konzultací zaměřených na advokační práci.
Více informací

 • Dárcovský program Navzdory

Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně handicapovaných mohou získat měsíční příspěvek 1000 až 4000 Kč, žádost je třeba podat do 31. srpna 2020.
Více informací

 • Jak řešit změny v projektech v důsledku bezpečnostních opatření?

Světluška nabízí příjemcům podpory z Hlavního grantového řízení na rok 2020 a z grantového řízení z Fondu Kaufland, kteří nemohou v této situaci uskutečnit některé aktivity, tři vatrianty řešení.

1. Odložení aktivit na druhou část roku 2020, event. do roku následujícího

2. Žádost o změnu účelu

3. Nepřijmutí schváleného nadačního příspěvku

Více informací

 • Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Výzva hl. m. Prahy č. 46 je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Více informace 

 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví

Informace pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě.

Více informací 

 • Včasná pomoc dětem 

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Více informací

 • Podpora zařízení sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020 má uzávěrku pro podávání žádosti 17. dubna 2020.

Více informací

Průběžné výzvy

 • Benefice s Divokými husami

Nadace Divoké husy podporuje fundraising neziskových organizací. Grant má podobu zdvojení výtěžku dobročinné akce. Při dodržení podmínek lze tento grant čerpat až dvakrát za kalendářní rok. Grant (nadační příspěvek) musí být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo klientům předkládající organizace (např. materiál, pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy, ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování.

Více informací

 • Nadace Jistota (Nadace Komerční banky, a.s.)

Nadace Jistota se již více než dvě desítky let podílí na péči o hendikepované v průběhu celého jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na ranou péči, rozsáhlou podporu poskytuje Nadace organizacím, které pomáhají lidem sociálně či zdravotně znevýhodněným. Nadace také podporuje oblast hospicové péče, čímž okruh života uzavírá. Nadace tak představuje zdroj finančních prostředků pro pomoc v průběhu celého lidského života.

Více informací

 • Fond pomoci

Společnost Siemens uděluje každý měsíc 100 000 Kč na podporu charitativních projektů; jedná se především o instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. O udělení grantu rozhoduje komise složená ze zástupců neziskového sektoru a jednoho zástupce společnosti Siemens.

Více informací

 • Nadace České spořitelny

Nadace efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence, boj s drogovou závislostí a zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit a životního prostředí. Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.

Více informací

 • Nadace J&T

Nadace rozděluje podporu v následujících oblastech.
Náhradní rodinná péče
Fyzické i právnické osoby mohou podávat žádosti průběžně.

Právnické osoby podporuje nadace zejména v rámci dlouhodobé spolupráce.
Pomoc v nouzi
Fyzické i právnické osoby mohou podávat žádosti průběžně.

Právnické osoby podporuje nadace zejména v rámci dlouhodobé spolupráce.
Handicapovaní a nemocní
Fyzické i právnické osoby mohou podávat žádosti průběžně.

Právnické osoby podporuje nadace zejména v rámci dlouhodobé spolupráce.
Hospicová péče
Právnické osoby mohou podávat žádosti průběžně.

Právnické osoby podporuje nadace zejména v rámci dlouhodobé spolupráce.
Osvěta a vzdělávání
Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze pro právnické osoby.

Více informací

 

 • Grantový program Nadace Agel

Nadace Agel prostřednictvím své činnosti přispívá zejména na: nákup zdravotnických, kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v lázních a léčebných zařízeních; rozvoj zdravotní péče, diagnostických a léčebných metod; vybavení zdravotnických a neziskových organizací; a to s cílem zlepšovat podmínky a prostředí pro pacienty a klienty.

Více informací

 • Fond malých projektů: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika-Polsko pro období 2014–-2020. Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období.
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně. Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících výborech, ke kterým jsou projektové žádosti přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek pro odevzdání. Fond mikroprojektů je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni.

Více informací