Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Co nám přinesla data získaná z letního dotazníkového průzkumu mezi členy AVPO ČR

Vážení kolegové,

v průběhu srpna a září probíhal mezi členy naší asociace dotazníkový průzkum zaměřený na zasíťování členských organizací v dalších asociacích a platformách. Průzkum byl dále zaměřen na oblasti činností jednotlivých organizací. Dotazník vyplnilo 63 organizací, tedy více jak polovina členské základny AVPO ČR. Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili. Získané informace jsou reprezentativní a pomohou nám rozšiřovat směr možné spolupráce s dalšími subjekty. Výsledky jsme také využili pro nový popis zaměření Sociálně zdravotní sekce.

Na otázku zaměřenou na poskytování registrované sociální služby kladně odpověděli tři čtvrtiny respondentů – 47 organizací poskytuje jednu či více sociálních služeb, v průměru dvě. Průzkum například potvrdil, že členské organizace de facto neposkytují dlouhodobé služby v pobytové formě. Ze všech 33 druhů sociálních služeb, které zákon aktuálně stanovuje, bylo nejvíce zastoupené poskytování odborného sociálního poradenství (21) a dále poskytování převážně nepobytových forem sociální péče (9x osobní asistence, 9x odlehčovací služba, 5x pečovatelská služba). Vyšší zastoupení pak měli ještě poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb: 11 pro rodinu s dětmi a 6 pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 9 respondentů je poskytovatelem služby sociální rehabilitace.

Na dotaz převažující cílové skupiny odpověděli tito poskytovatelé sociálních služeb poměrně jasně. Převládá zaměření na osoby se zdravotním postižením (25), dále na rodiny s dětmi (18), seniory (14) a v menší míře na osoby v krizi (11) či rizikové děti a mládež (7).

Poskytování registrovaných zdravotních služeb zajišťuje dle výsledku průzkumu jen kolem 10% respondentů, přičemž jejich zaměření je poměrně pestré (paliativní, léčebně rehabilitační a ošetřovatelská péče nebo adiktologické a ergoterapeutické služby). Je tedy patrné, že převážná část členské základny AVPO ČR poskytuje hlavně sociální služby.

Odpovědi na zajišťování dalších služeb, které nepodléhají registraci, byli nepřekvapivě poměrně pestré – odpovědělo celkem 37 dotazovaných, tedy více jak polovina. Po vyhodnocení odpovědí lze uvést, že se v největším zastoupení objevovali tyto služby či činnosti: provoz půjčovny kompenzačních/zdravotních pomůcek (7), zajišťování volnočasových aktivit/pobytů (6), programy primární prevence a organizace podpůrných skupin (obě po 5 odpovědích), dobrovolnický program (4), odborné terapeutické služby (např. ergoterapie, psychoterapie – také 4) nebo doprovázení pěstounských rodin (4).

Samotná hlavní část dotazníku, zaměřená na členství v dalších střechách či platformách mimo AVPO ČR, nám potvrdila nejen rozmanitost síťování členských organizací, ale též rozšířila povědomí o dalších asociacích, které v České republice existují a působí. V základní nabídce dotazníku jsme uváděli 25 subjektů na výběr. Jen v průběhu šetření jsme si však sami tento seznam doplnili o dalších 7 subjektů a samotné výsledky průzkumu rozšířili pomyslný přehled střech na celkových 50.

Mimo AVPO ČR je jasně nejvíce organizací členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (30 odpovědí, což dopovídá 2/3 respondentů z těch, kteří uvedli, že poskytují registrované sociální služby). Druhé nejvíce zastoupené členství je v Asociaci společenské odpovědnosti (10) a po šesti členech z respondentů je v Asociaci Dítě a rodina nebo v pacientských střechách, jako je Aliance pro individualizovanou podporu, Národní asociace pacientských organizací a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Za zmínku pak stojí souběžné členství v Unii sociálních služeb ČR, která sdružuje nadregionální poskytovatele sociálních služeb nebo členství v České asociaci pečovatelské služby a Asociaci občanských poraden.

Tomáš Drábek, vedoucí Sociálně zdravotní sekce AVPO ČR