Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Konzultace

AVPO ČR / AVPO Servisní, o.p.s. / Konzultace

NABÍDKA ODBORNÝCH KONZULTACÍ

Nabízíme širokou škálu odborných konzultací zaměřených na různé aspekty práce a působení neziskových organizací. Zejména se jedná o právo, účetnictví, přípravu a vedení projektů, on-line marketing, PR a média, transparentnost a důvěryhodnost, lobbing nebo problematiku správních rad. Spolupracujeme s týmem profesionálních konzultantů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z neziskového sektoru. Řada z nich s námi spolupracuje též formou vedení seminářů a workshopů.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) nabízí konzultace pouze svým členům, kteří je v rámci členského servisu mohou využívat za zvýhodněné ceny. Ostatním zájemcům konzultace zprostředkovává AVPO Servisní a ceny jsou o něco vyšší.

TÉMATA A CENY KONZULTACÍ

PRÁVO

Právní konzultace poskytuje náš dlouholetý spolupracovník Mgr. Petr Vít

 • Cena pro členy AVPO ČR: 550 Kč / hodina
 • Cena pro ostatní zájemce: 

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

V oblasti daní a účetnictví zprostředkováváme konzultace s odborníky ze společnosti 22HLAV, s.r.o.

 • Členové AVPO ČR mohou uplatnit slevu ve výši 20 % z ceníkových cen.
 • Pro ostatní neziskové organizace platí ceníková cena v rozsahu 1 000 – 1 500 Kč/hodina

PŘÍPRAVA A VEDENÍ PROJEKTŮ

Konzultování projektů a projektového řízení se věnuje náš dlouholetý kolega Mgr. Jan Horký.

 • Cena pro členy AVPO ČR: 550 Kč / hodina
 • Cena pro ostatní zájemce: 

ON-LINE MARKETING

PR A MÉDIA

VÝROČNÍ ZPRÁVY, TRANSPARENTNOST A DŮVĚRYHODNOST

Problematice výročních zpráv, ale i transparentnosti a důvěryhodnosti neziskových organizací šířeji, se věnuje náš náš kolega, tajemník AVPO ČR a vedoucí hodnotitelů Značky spolehlivosti Mgr. Aleš Mrázek, ThD.

 • Cena pro členy AVPO ČR:
 • Cena pro ostatní zájemce:

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ (LOBBING)

Konzultace týkající se obhajoby zájmů a lobbingu poskytuje náš kolega, tajemník AVPO ČR Mgr. Aleš Mrázek, ThD.

 • Cena pro členy AVPO ČR:
 • Cena pro ostatní zájemce:

SPRÁVNÍ RADY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Tématu fungování správních rad a práce se správní radou se věnuje prezident AVPO ČR Ing. Marek Šedivý.

 • Cena pro členy AVPO ČR:
 • Cena pro ostatní zájemce:

 

OBJEDNÁVÁNÍ KONZULTACÍ

Stručné zadání (popis problému, který potřebujete konzultovat) zašlete na e-mailovou adresu jindrova@avpo.cz. Můžete nás také kontaktovat na telefonních číslech 724 173 217 nebo 739 655 241. Na základě vašich požadavků vám doporučíme vhodného konzultanta, se kterým se poté již individuální domluvíte na termínu a formě konzultací. Další informace najdete v Podmínkách pro poskytování konzultací níže.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

 1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (dále „AVPO ČR“), případně AVPO Servisní a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace.
 2. AVPO ČR a AVPO Servisní si vyhrazují právo odmítnout konzultaci k tématu, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta.
 3. AVPO ČR a AVPO Servisní si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí konzultace také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za jiné odebrané služby, nebo tyto faktury uhradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.
 4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail), telefonicky nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.
 5. Objednávka konzultace probíhá výhradně prostřednictvím AVPO ČR nebo AVPO Servisní. Na termínu a způsobu provedení konzultace se poté klient může dohodnout přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze s AVPO ČR či s AVPO Servisní.
 6. Při elektronické a telefonické konzultaci (nebo její dílčí části) trvající méně než 30 minut se účtuje celá půlhodina. Při osobní konzultaci se vždy (bez ohledu na délku konzultace) účtuje nejméně jedna celá hodina.
 7. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebylo-li dohodnuto jinak. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
 8. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem nebo v sídle AVPO ČR. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě – tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.
 9. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá. Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.
 10. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u AVPO ČR či AVPO Servisní ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.
nadacejt
adminfff-ajax