Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Seznam členů

AVPO ČR / Seznam členů

ADRA, O.P.S.

Posláním ADRA ČR je pomáhat lidem, kteří se nacházejí v ohrožení života a majetku, žijí v osamění, chudobě a nouzi, anebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány k dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny života. ADRA ČR pomáhá lidem bez rozdílů rasy, pohlaví a náboženství.

Kontakt

Adresa: Markova 600/6, 15800 Praha
IČ: 61388122
 +420 734 795 306
  adra@adra.cz
https://www.adra.cz/
Výroční zprávy

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S.

Naším posláním je poskytovat příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání všem věkovým kategoriím.

Kontakt

Adresa: Jana Masaryka 44, 12000 Praha 2
IČ: 65398939
 +420 222 317 138
  info@afs.cz
https://www.afs.cz/
Výroční zprávy

ALEN - ženy s rakovinou prsu, z.s.

ALEN je pacientská organizace, která si dává za cíl pomáhat ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

Kontakt

Adresa: Vratislavova 156/22, 12800 Praha 2 – Vyšehrad
IČ: 47610191
 +420 732 273 834
  d.kelisova@seznam.cz
http://alen.tym.cz
Výroční zprávy

ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU, O.P.S.

Jsme zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost, která koordinuje aktivity, projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu.

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo náměstí 746, 13000 Praha 3
IČ: 426704374
 +420 777 791 590, +420 734 837 675
  aliance@breastcancer.cz
https://www.breastcancer.cz
Výroční zprávy

ASOCIACE NEÚPLNÝCH RODIN, Z.S.

Naším cílem je dosáhnout takových změn, kdy by děti vychovávané pouze jedním rodičem měly podmínky pro všestranný rozvoj, který povede k jejich rovnoprávnému uplatnění v životě, a dále pak vytvořit takové podmínky pro rodiče dětí, které by jim dovolily žít plnohodnotný život srovnatelný s kvalitou života lidí žijících v rodinách úplných. Dalším cílem je poskytovat účinnou pomoc při obhajování konkrétních právních nároků nezletilých dětí.

Kontakt

Adresa: Oplanská 2614, 19016 Praha 9
IČ: 22903259
 +420 222 534 777
  info@asociaceneuplnychrodin.cz
https://www.vasevyzivne.cz
Výroční zprávy

AUDABIAC, Z.S.

Audabiac je spolek založený za účelem realizace projektu “Uměním ke svobodě”. Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a pozitivně ovlivňují jejich sebepojetí.

Kontakt

Adresa: Španělská 10, 12000 Praha 2
IČ: 26524163
 +420 221 180 121
  info@audabiac.cz
http://www.audabiac.cz/
Výroční zprávy

BENEDIKTUS Z.S.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Kontakt

Adresa: Klášterní 60, 58301 Chotěboř
IČ: 70868832
 +420 731 402 233
  benediktus@centrum.cz
http://benediktus.org
Výroční zprávy

BORŮVKA PRAHA, O.P.S.

Pomáháme mladým lidem s tělesným postižením při integraci do společnosti, a to i vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením.

Kontakt

Adresa: V Pevnosti 4, 12841 Praha 2
IČ: 67985351
 +420 241 083 265
  boruvkapraha@boruvkapraha.cz
http://www.boruvkapraha.cz
Výroční zprávy

BUDUPOMAHAT.CZ

Posláním spolku je podpora konání neziskových organizací ve prospěch znevýhodněných. Účelem je osvěta v oblasti prospěšných organizací, podpora vzdělávání veřejnosti a rozvoje v oblasti sociálního a společenského blahobytu.

Kontakt

Adresa: Karpatská 856, 10000 Praha 10
IČ: 22752455
 +420 605 911 560
  budupomahat@budupomahat.cz
http://www.budupomahat.cz
Výroční zprávy

BUNKR, O.P.S.

Naším posláním je nabízet sociální služby dětem a mladým lidem, příznivě ovlivňovat jejich způsob trávení volného času a preventivně působit v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti.

Kontakt

Adresa: Jablunkovská 110, 73961 Třinec
IČ: 26617013
 +420 604 486 851
  info@bunkr.cz
https://www.bunkr.cz/
Výroční zprávy

BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR Z.S.

Sdružujeme aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role.

Kontakt

Adresa: Václavské náměstí, Palác Fénix 802/56, 110 Praha 1
IČ: 22821431
 +420 602 383 880
  Lenka.Stastna@bpwcr.cz
https://bpwcr.cz
Výroční zprávy

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.

Naším posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Kontakt

Adresa: Janáčkova 10/1426, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 27767612
 +420 777 301 263
  info@ctemedetem.cz
http://www.celeceskoctedetem.cz
Výroční zprávy

CENTRUM ČESKÉ HISTORIE, O.P.S.

Zaměřujeme se na poznání novodobé české historie a šíření faktů o tomto období mezi širokou veřejností. Zvláštní důraz věnujeme výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti české historie. Naším posláním je podpora zdravého patriotismu tak, aby občané České republiky byli hrdí na svou vlast a byli si vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa. Toto činíme zvláště prostřednictvím neformálních vzdělávacích aktivit, kulturně-společenské a publikační činnosti.

Kontakt

Adresa: Banskobystrická 2080/11, 16000 Praha 6
IČ: 02522250
 +420 603 548 872
  info@centrumceskehistorie.cz
https://www.centrumceskehistorie.cz//
Výroční zprávy

CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

Poskytujeme služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

Kontakt

Adresa: Plzenecká 13, 32600 Plzeň
IČ: 25232142
 +420 377 421 034
  roubalova@cppt.cz
https://www.cppt.cz
Výroční zprávy

CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE, O. P. S.

Naše činnost je pestrá, ale spojuje nás snaha zodpovědně rozvíjet, oživovat a zkrášlovat naše okolí.
Jsme Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s. Od roku 2003 působíme v oblasti vzdělávání, kultury, ekologie, cestovního ruchu a odborného poradenství. Ve spolupráci s dalšími partnery obnovujeme prvorepublikovou památku Vilu Čerych, ve které sídlíme.

Kontakt

Adresa: Vila Čerych, Křenkova 477, 55203 Česká Skalice
IČ: 26640767
 +420 491 451 136
  centrum@vilacerych.cz
https://www.centrumrozvoje.eu
Výroční zprávy

CENTRUM SLUŽEB PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ, O.P.S.

Našém posláním je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Kontakt

Adresa: 28. října 286/10, 70200 Ostrava
IČ: 02407451
 +420 776 047 108
  csnn@csnn.cz
http://www.csnn.cz
Výroční zprávy

ČESKÁ ASOCIACE DĚTSKÉ JÓGY

Obecně prospěšná společnost Česká asociace dětské jógy vznikla v únoru 2012. Vznikla jako odborné sdružení s přiblížit jógu široké veřejnosti, vzdělávat cvičitele, spolupracovat s pestrou paletou odborníků z různých oblastí, sdružovat učitele dětské jógy a vytvářet informační siť pro laickou a odbornou veřejnost.

Kontakt

Adresa: Římská 678/26, 12000 Praha 2
IČ: 24218294
 +420 776 304 917
  info@cadj.cz
http://www.cadj.cz
Výroční zprávy

DEBRA ČR, Z.Ú.

Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.

Kontakt

Adresa: Černopolní 9, 61300 Brno
IČ: 26666952
 +420 542 234 318
  info@debra-cz.org
https://www.debra-cz.org/
Výroční zprávy

DEJME DĚTEM ŠANCI O.P.S.

Naším posláním je pomoc dětem z dětských domovů, zejména při jejich opouštění domovů. Dále pak podpora těchto dětí v začátku jejich samostatného života včetně možnosti začleňovat děti z dětských domovů do rodin formou
hostitelské péče. Taktéž rozšiřujeme povědomost veřejnosti o této možnosti pomoci dětem.

Kontakt

Adresa: Lojovická 20, 14200 Praha 4 – Libuš
IČ: 22903844
 +420 734 734 856
  info@dejmedetemsanci.cz
https://www.dejmedetemsanci.cz
Výroční zprávy

DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT, O.P.S.

Prostřednictvím sociálních služeb nabízíme pomoc a podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: Okružní 962/13, 67401 Třebíč
IČ: 29277418
 +420 568 423 948
  barevny-svet@barevny-svet.eu
https://www.barevny-svet.eu/
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Naším posláním je pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné a umírající. Naši činnost chápeme jako službu, která je praktickým vyjádřením křesťanské víry a společenské odpovědnosti za kvalitu života naší společnosti. Chceme citlivě vnímat potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a vždy hledat cestu, jak pomoci.

Kontakt

Adresa: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí
IČ: 47863561
 +420 737 966 347
  recepce@diakonievm.cz
https://www.diakonievm.cz
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Věnujeme se humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí. V ČR se věnujeme humanitární pomoci při povodních a přípravě obcí na jejich zvládání.

Kontakt

Adresa: 
Belgická 374/22, 12000 Praha 2
IČ: 73635383
 +420 773 349 369
  sekretariat@diakoniespolu.cz
https://www.diakoniespolu.cz
Výroční zprávy

DOBROTETY

Našim posláním je zajišťovat účinnou a přímou pomoc dětem a rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci.

Kontakt

Adresa: Slávy Horníka 23/200, 15000 Praha 5
IČ: 02397714
 +420 722 641 659
  info@dobrotety.cz
http://www.dobrotety.cz
Výroční zprávy

DOMINO CZ, O.P.S.

Posláním organizace DOMINO je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života.

Kontakt

Adresa: Štefánikova 5462, 76001 Zlín
IČ: 48472476
 +420 577 218 708
  info@idomino.eu
http://www.idomino.eu
Výroční zprávy

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ

Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

Kontakt

Adresa: Sulická 48/1597, 142 Praha 4
IČ: 70873046
 +420 270 006 571
  lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
http://domov-sulicka.cz
Výroční zprávy

DŮM RONALDA MCDONALDA, NADAČNÍ FOND

Vytváříme, vyhledáváme a podporujeme programy, které zlepšují zdraví a kvalitu života dlouhodobě nemocných dětí a jejich rodin. ABY RODINY MOHLY BÝT SPOLU.
Hlavním cílem je postavit ve Fakultní nemocnici v Motole dům Ronalda McDonalda pro rodiče a blízké dlouhodobě hospitalizovaných dětí, který tam bude sloužit jako jejich dočasný domov. Aby mohli být nablízku svým dětem.

Kontakt

Adresa: Řevnická 170/4, 15500 Praha 5
IČ: 26730731
 +420 734 232 757
  ivana.pesatova@drmcd.cz
https://www.drmcd.cz
Výroční zprávy

EDA CZ, Z. Ú.

Pomáháme rodinám být odborníkem na péči o své dítě.

Kontakt

Adresa: Filipova 2013/1, 148 Praha 4 – Chodov
IČ: 24743054
 +420 224 826 860
  info@eda.cz
https://www.eda.cz
Výroční zprávy

EDLIT HUMAN O.P.S.

Posláním společnosti je obecně prospěšná činnost zaměřená na růst vzdělanosti občanů, řešení problematiky zaměstnanosti, včetně poskytování pomoci sociálně vyloučeným skupinám na trh práce, osobám ohroženým ztrátou zaměstnání, osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti, včetně podnikání.

Kontakt

Adresa: Frýdecká 410, 73961 Třinec
IČ: 02514028
 +420 558 339 016
  sikorova@edlit-human.cz
http://edlit-human.cz
Výroční zprávy

FAIRTRADE ČESKO A SLOVENSKO, Z.S.

Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v České republice a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty. Ve Fairtrade Česko a Slovensko usilujeme o zvyšování informovanosti o fair trade a budování důvěry v systém fair trade.

Kontakt

Adresa: Botičská 1936, 12800 Praha 2
IČ: 71226672
 +420 734 336 592
  info@fairtrade-cesko.cz
https://fairtrade-cesko.cz
Výroční zprávy

FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA

Posláním organizace Farní charita Česká Lípa je pomoc potřebným ve smyslu učení církve, a to bez ohledu na jejich víru, rasu či národnost. Organizace poskytuje registrované sociální služby a další služby určené sociálně znevýhodněným osobám, zdravotně postiženým a minoritám.

Kontakt

Adresa: Dubická 992, 47001 Česká Lípa
IČ: 70226148
 +420 774 116 412
  info@fchcl.cz
https://www.fchcl.cz
Výroční zprávy

FARNÍ CHARITA NYMBURK

Posláním Farní charity Nymburk je v duchu křesťanských hodnot pomáhat lidem v nouzi, vyhledávat ty, kdo potřebují pomoc, a vytvářet příležitosti pro zkvalitňování života. Při poskytování služeb a realizování projektů máme na zřeteli důstojnost každého člověka s jeho tělesnými, duševními, sociálními i duchovními potřebami a také respekt k jeho pohledu na svět.

Kontakt

Adresa: Kostelní nám. 1751/9, 28802 Nymburk
IČ: 73634794
 +420 731 646 973
  charita.nymburk@centrum.cz
https://nymburk.charita.cz
Výroční zprávy

FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Kontakt

Adresa: 5. května 356, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 15060306
 +420 569 421 845
  fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz
Výroční zprávy

HAŠLE Z.S.

Pomoc rodinám se zdravotně a tělesně postiženými dětmi, v poslední době hlavně s DMO

Kontakt

Adresa: Kosmonautů 17, 625 Brno – Starý Lískovec
IČ: 01937235
 +420 608 183 898
  hasle@hasle.cz
https://www.hasle.cz/
Výroční zprávy

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE

Provozujeme mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění.

Kontakt

Adresa: 
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň (vchod z ulice Na Sadech)
IČ: 22707328
 +420 731 435 187
  info@kleofas.cz
http://hospic.kleofas.cz/
Výroční zprávy

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S.

V rámci Karlovarského kraje provozujeme činnost jediné hvězdárny přístupné pro veřejnost. Zabýváme se činnostmi pro děti a mládež, v rámci celoročních aktivit pořádáme vzdělávací astronomické a radioamatérské aktivity.

Kontakt

Adresa: K Letišti 144, 36001 Karlovy Vary
IČ: 26361850
 +420 777 953 421
  hvezdarna@astropatrola.cz
http://astropatrola.cz
Výroční zprávy

I MY, O.P.S.

Pomáháme dětem s handicapem a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 39201 Soběslav
IČ: 70812187
 +420 775 162 898
  imy@IMYpomahame.cz
https://www.imypomahame.cz
Výroční zprávy

ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O. P. S.

ICOS Český Krumlov pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťujeme navzájem propojené služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Prioritně se zaměřujeme na aktivity v Jihočeském kraji s důrazem na příhraniční regiony.

Kontakt

Adresa: 5. května 251, 38101 Český Krumlov
IČ: 70815089
 +420 380 712 202
  icos@krumlov.cz
http://icos.krumlov.cz
Výroční zprávy

INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, vznikl transformací z Nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínskou iniciativou. Hlavním cílem je vzdělávat veřejnost a mladou generaci k toleranci a ostražitosti vůči projevům rasismu, antisemitismu a xenofobie prostřednictvím odborného výzkumu a jeho aplikace do vzdělávacích projektů. Poskytovat zázemí odborníkům a studentům a dokumentovat osudy obětí nacistického bezpráví v českých zemích v celoevropském kontextu.

Kontakt

Adresa: Jáchymova 63, 11000 Praha – Staré Město
IČ: 25721542
 +420 222 317 013
  institute@terezinstudies.cz
http://www.terezinstudies.cz
Výroční zprávy

IQ ROMA SERVIS, Z.S.

IQ Roma servis je zapsaný spolek zaměřený na podporu možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a ochranu jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti.

Kontakt

Adresa: Vranovská 846/45, 61400 Brno
IČ: 65341511
 +420 543 213 310
  iqrs@iqrs.cz
http://iqrs.cz
Výroční zprávy

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O.P.S.

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Naše společnost je registrovaným poskytovatelem sociální služby osobní asistence, díky které umožňujeme lidem s tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních.

Kontakt

Adresa: Petýrkova 1953/24, 14800 Praha 11
IČ: 45245606
 +420 727 821 669
  info@kvp.cz
https://www.kvp.cz
Výroční zprávy

KLUBÍČKO BEROUN, Z.Ú.

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Kontakt

Adresa: Damilská 172, 26601 Tetín
IČ: 24151262
 +420 722 955 596
  info@klubickoberoun.cz
https://www.klubickoberoun.cz
Výroční zprávy

LATA - PROGRAMY PRO MLÁDEŽ A RODINU, Z.Ú

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Kontakt

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha 1
IČ: 60447800
 +420 234 621 361
  info@lata.cz
http://www.lata.cz
Výroční zprávy

LETNÍ DŮM, Z.Ú.

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Kontakt

Adresa: Vyšehradská 430, 12800 Praha 2
IČ: 65998201
 +420 222 940 616
  letnidum@letnidum.cz
http://www.letnidum.cz
Výroční zprávy

LIGA VOZÍČKÁŘŮ, Z. Ú.

Pomáháme lidem s hendikepem na jejich cestě k samostatnosti, protože každý má svůj potenciál.

Kontakt

Adresa: Bzenecká 23, 62800 Brno
IČ: 00499412
 +420 537 021 493
  info@ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz
Výroční zprávy

LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Z.S.

Zajišťujeme odborné sociální služeby pro hluchoslepé

Kontakt

Adresa: Zborovská 62, 150 Praha 5
IČ: 45246068
 +420 777 764 191
  info@lorm.cz
https://www.lorm.cz
Výroční zprávy

MATURUS, O.P.S.

Maturus se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Organizace existuje od listopadu 2010.

Kontakt

Adresa: Na Topolce 1713/ 1a, 14000 Praha 4
IČ: 24766216
 +420 776 004 331
  reditel@maturus.cz
https://maturus.cz
Výroční zprávy

MIKULÁŠ 365, O.P.S.

Podporujeme děti a jejich rodiče v době, kdy jsou v rodinném systému narušené vztahy, rodina se rozpadá a sama nedokáže situaci v klidu vyřešit..

Kontakt

Adresa: Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2
IČ: 27364593
 +420 221 979 271
  info@mikulasops.cz
https://www.mikulasops.cz
Výroční zprávy

MOMO CHRUDIM, O.P.S.

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Hlavní činností společnosti je provozování Sociálně terapeutické dílny Momo a obchůdku s výrobky dílny. Naše společnost pořádá různé besedy, výstavy a uměleckořemeslné kurzy. Momo Chrudim je zřizovatelem Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech.

Kontakt

Adresa: Palackého třída 200, 53701 Chrudim
IČ: 27524582
 +420 775 780 950
  info@devcatkomomo.cz
https://www.devcatkomomo.cz
Výroční zprávy

NA POČÁTKU, O.P.S.

Usilujeme o ochranu a rozvoj lidského života. Pro realizaci tohoto poslání volíme cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče o rozvoj dětí.

Kontakt

Adresa: Soběšická 560/60, 61400 Brno
IČ: 60554665
 +420 702 104 441
  info@napocatku.cz
http://www.napocatku.cz
Výroční zprávy

NADACE J&T

Podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Podpora fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně.

Kontakt

Adresa: Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha
IČ: 27162524
 +420 221 710 374
  nadacejt@nadacejt.cz
https://www.nadacejt.cz
Výroční zprávy

NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Podporjeme neziskové projekty s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Kontakt

Adresa: Vinohradská 909, 56002 Česká Třebová
IČ: 63836831
 +420 483 394 202
  nadace@mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz
Výroční zprávy

NADACE T-SOFT ETERNITY

Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi vymýšlet a pomoci realizovat především projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout. Chceme pomáhat bourat mýty a předsudky, stavět mosty mezi obory, mezi minulostí a budoucností.

Kontakt

Adresa: U Zásobní zahrady 2552, 13000 Praha 3
IČ: 29003547
 +420 261 710 561
  info@nadaceeternity.cz
http://nadaceeternity.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PINK BUBBLE

Naším posláním je všestranná podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Kontakt

Adresa: Jirečkova 1007/10, 17000 Praha 7
IČ: 24296171
 +420 777 044 312
  info@pinkbubble.cz
https://www.pinkbubble.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND RADIA PROGLAS

Naším posláním je šířit křesťanské pojetí hodnot a působit na kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem zajištěním provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas.

Kontakt

Adresa: Barvičova 85, 60200 Brno
IČ: 44016701
 +420 737 847 784
  mtrembulakova@proglas.cz
https://www.proglas.cz/podporit-proglas/nadacni-fond/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Kontakt

Adresa: Bohuslava ze Švamberka 4, 14000 Praha 4
IČ: 27917169
 +420 602 210 070
  zdena.stepankova@nfozp.cz
https://www.nfozp.cz/
Výroční zprávy

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Kontakt

Adresa: Brunnerova 1011/3, 163 Praha 17 – Řepy
IČ: 26623064
 +420 284 684 959
  nautis@nautis.cz
https://nautis.cz
Výroční zprávy

O.S. SMÍŠEK

Jsme nezisková organizace, která pomáhá dětem propojením jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Všem dětem ve Smíšku chceme individuálním přístupem garantovat zařazení do běžného vzdělávacího procesu nebo zařazení do speciální školy odpovídající jeho individuálním potřebám.

Kontakt

Adresa: Pešlova 359/18, 19000 Praha 9
IČ: 27021246
 +420 608 036 519
  info@os-smisek.cz
https://www.os-smisek.cz
Výroční zprávy

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA, Z. S.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci anebo jim taková hrozí.
Poskytuje jim informace, rady, aktivní pomoc a realizuje přednášky a odborné semináře.
Jsme nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Kontakt

Adresa: Žižkova 13, 58601 Jihlava
IČ: 66597064
 +420 567 330 164
  opj@volny.cz
https://www.obcanskaporadna.cz
Výroční zprávy

ORBI PONTES, Z.S.

Podporujeme znevýhodněné osoby v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

Kontakt

Adresa: Brichtova 819, 15200 Praha 5
IČ: 22611100
 +420 724 173 217
  jindrova@orbipontes.cz
http://orbipontes.cz
Výroční zprávy

PACIENTI IBD Z. S.

Hlavním cílem spolku je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Kontakt

Adresa: Polská 1664/15, 12000 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 22720936
 +420 773 209 320
  info@crohn.cz
https://www.crohn.cz
Výroční zprávy

PARENT PROJECT, Z. S.

Naším posláním je zvyšování kvality života osob s svalovou dystrofií Duchenne/ Becker či jiným vzácným nervosvalovým onemocněním a jejich rodin. Dále jsou to aktivity směřující ke zvyšování kvality lékařské a sociální péče, k zajištění multidisciplinární péče.

Kontakt

Adresa: Rudé armády 59, 43144 Droužkovice
IČ: 26540401
 +420 602 167 243
  parentproject@parentproject.cz
https://www.parentproject.cz
Výroční zprávy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Jsme pomáhající organizace založená na principech profesionality, respektu k jedinečnosti každé osoby, důstojného a partnerského přístupu s ohledem na práva člověka.

Kontakt

Adresa: Elišky Krásnohorské 2962, 54401 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 75065649
 +420 604 212 697
  hauke@psdvurkralove.cz
https://www.psdvurkralove.cz
Výroční zprávy

PESTRÁ, O.P.S.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení.

Kontakt

Adresa: Kučerova 809/11, 19800 Praha 9
IČ: 28525973
 +420 732 138 186
  info@pestra.cz
https://www.pestra.cz
Výroční zprávy

POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA, O.P.S.

Poskytujeme pobytové a ambulantní služby pro těžce zrakově postižené dospělé osoby v produktivním věku.

Kontakt

Adresa: Šmolíkova 866, 16100 Praha 6
IČ: 26200571
 +420 235 325 353
  dedina@dedina.cz
http://www.dedina.cz/
Výroční zprávy

POHODA – SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM

Poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením v místní komunitě.

Kontakt

Adresa: Roškotova 1737/6, 14000 Praha 4
IČ: 68380216
 +420 296 202 022
  pohoda@pohoda-help.cz
https://pohoda-help.cz
Výroční zprávy

POMOCNÉ TLAPKY O.P.S.

Zabýváme se chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Kontakt

Adresa: V. Kratochvíla 1073, 33202 Starý Plzenec
IČ: 26322641
 +420 724 007 779
  info@pomocnetlapky.cz
http://www.pomocnetlapky.cz
Výroční zprávy

PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.

Našim cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu. Naše mise je pomoc k plné integraci do společnosti a odstranění závislosti na sociálním systému, tedy plně a úspěšně integrovaný cizinec.

Kontakt

Adresa: Opletalova 921/6, 11000 Praha 1
IČ: 67362621
 +420 731 604 128
  monika.korabova@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz
Výroční zprávy

PRÁVĚ TEĎ! O.P.S.

Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí a dále snaha o aktivní mezigenerační komunikaci a diskuzi.

Kontakt

Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3 1808, 120 Praha 2
IČ: 29154901
 +420 603 852 740
  cepova@prave-ted-ops.cz
https://pravetedops.cz
Výroční zprávy

RESPONDEO, Z. S.

Poskytujeme služby lidem, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Základními principy jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt.

Kontakt

Adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 28802 Nymburk
IČ: 26631628
 +420 737 104 928
  info@respondeo.cz
https://www.respondeo.cz
Výroční zprávy

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PLZEŇ

Přispíváme k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a ekonomických důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňujeme v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska.

Kontakt

Adresa: Revoluční 151/98, 31200 Plzeň
IČ: 00519740
 +420 377 266 953
  sdbplzen@sdbplzen.cz
https://www.sdbplzen.cz
Výroční zprávy

SDRUŽENÍ NERATOV

Rozvoj plnohodnotného života v kdysi vysídlené vsi Neratov. Pomoc lidem s postižením prostřednictvím chráněného bydlení a chráněných dílen, podpora pěstounských rodin. Pořádání kulturních akcí jako zviditelnění lidí s postižením i Neratova.

Kontakt

Adresa: Bartošovice v O.h. 84, 51761 Bartošovice v Orlických horách
IČ: 46456970
 +420 494 530 058
  sdruzeni@neratov.cz
https://www.neratov.cz
Výroční zprávy

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounské péče.

Kontakt

Adresa: Revoluční 17, 11000 Praha
IČ: 00407933
 +420 233 335 452
  info@sos-vesnicky.cz
https://www.sos-vesnicky.cz
Výroční zprávy

SPOKOJENÝ DOMOV, O.P.S.

Posláním naší organizace je pomoci lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí. K naplnění tohoto poslání nabízíme klientům zejména terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, v menší míře odlehčovací služby pro pečující osoby. Pořádáme též pro seniory aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času a udržení jejich kondice, a to jak mentální, tak pohybové.

Kontakt

Adresa: Na Návsi 44, 29501 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043913
 +420 774 423 414
  sekretariat@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, O. P. S.

Usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kontakt

Adresa: U Tiskárny 515/3, 70200 Ostrava-Přívoz
IČ: 68145209
 +420 596 136 609
  jekhetane@jekhetane.cz
http://jekhetane.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNOST DOLMEN, Z.Ú.

Naším posláním je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

Kontakt

Adresa: nám. Českých bratří 36/1 920/7, 46005 Liberec
IČ: 27291049
 +420 485 107 063
  info@spolecnostdolmen.cz
http://www.spolecnostdolmen.cz/
Výroční zprávy

SPOLEČNOST DUHA, Z. Ú.

Naším posláním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

Kontakt

Adresa: nám. Fügnerovo náměstí 5, 12000 Praha 2
IČ: 45247439
 +420 602 610 693
  duha@spolecnostduha.cz
https://spolecnostduha.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, Z.S.

Naším posláním je obhajoba práv a zájmů lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.

Kontakt

Adresa: Karlínské náměstí 59/12, 18603 Praha 8 – Karlín
IČ: 00443093
 +420 776 237 799
  spmp@spmpcr.cz
http://www.spmpcr.cz
Výroční zprávy

SPOLEK PRO ZVELEBENÍ STARÉ HUDBY

Podporujeme a propagujeme uvádění staré hudby v České republice.

Kontakt

Adresa: S. K. Neumanna 2011/7, 18200 Praha 8 – Libeň
IČ: 22759492
 +420 283 881 323
  honigova@spolekprozvelebenistarehudby.cz
http://www.spolekprozvelebenistarehudby.cz
Výroční zprávy

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE

Poskytujeme kvalitní holistické sociální služby lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu.

Kontakt

Adresa: Křovinovo náměstí 11, 19300 Praha
IČ: 69780145
 +420 281 091 713
  info@stastnypes-handicap.cz
http://www.skphopo.cz
Výroční zprávy

STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ DROP IN

Naším posláním je umožnit všem klientům, bez rozdílu rasy, pohlaví a vyznání žít důstojný život i ve své obtížné situaci, změnu životního stylu a jeho další rozvoj. Současně také umožnit přístup ke všem dostupným informacím a možnostech využití moderních vědeckých postupů v oblasti prevence a léčby drogových závislostí

Kontakt

Adresa: Karolíny Světlé 18, 11000 Praha
IČ: 25721259
 +420 222 221 431
  stredisko@dropin.cz
https://www.dropin.cz
Výroční zprávy

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, KRAJSKÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE

Hájíme práva a oprávněné zájmy sluchově postižených, poskytujeme sociální služeby pro sluchově postižené.

Kontakt

Adresa: K. H. Borovského 1853, 43401 Most
IČ: 70942412
 +420 774 539 830
  valentova.viaverte@seznam.cz
https://nnuk.estranky.cz
Výroční zprávy

ŠŤASTNÝ PES - HANDICAP,Z.S.

Zabýváme se výchovou a výcvikem asistenčních a canisterapeutických psů. Posláním našeho spolku je usnadnit život klientovi , jeho rodině a začlenit se lépe do společnosti. Mít na blízku čtyřnohého pomocníka i kamaráda, který je schopen navodit psychickou pohodu a pomoci s veškerými potřeby klienta. Každého klienta se snažíme co nejvíce poznat a podívat se na svět jeho očima. To je nejlepší začátek individuálního plánování – vycvičit asistenčního psa klientovi na míru.

Kontakt

Adresa: Tyršova 130, 43201 Kadaň
IČ: 04575156
 +420 773 179 566
  info@stastnypes-handicap.cz
http://www.stastnypes-handicap.cz
Výroční zprávy

TAMTAMY O.P.S.

Posláním Tamtamy o.p.s je přispívat k integraci zdravotně postižených na trh práce.

Kontakt

Adresa: Pod Plískavou 371/4, 10200 Praha 10
IČ: 24122297
 +420 605 222 388
  mirka@tamtamy.cz
https://www.tamtamy.cz
Výroční zprávy

TOULCŮV DVŮR, Z.S.

Jsme fungující soběstačnou organizací, která rozvíjí vzorové Středisko ekologické výchovy. Naše činnost má významný sociální přesah a přispívá k obohacení a zpestření kulturního dění v regionu.Naším posláním je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Kontakt

Adresa: Kubatova 32/1, 10200 Praha 10
IČ: 62934171
 +420 272 660 500
  info@toulcuvdvur.cz
https://www.toulcuvdvur.cz
Výroční zprávy

UNIE PORODNÍCH ASISTENTEK, Z.S.

Jsme neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílíme se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispíváme ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytujeme odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: Londýnská 28, 12000 Praha 2
IČ: 27016111
 +420 734 637 379
  klicova@unipa.cz
https://www.unipa.cz
Výroční zprávy

VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, Z.S.

Naším posláním je realizace dobrovolnického programu Canisterapie, příprava a výcvik dobrovolníků a jejich psů. Pořádáme dětské pobytové akce se zaměřením na integraci a canisterapii. Realizujeme prožitkové, vzdělávací a preventivní aktivity se zaměřením na canisterapii.

Kontakt

Adresa: Domanín 150, 37901 Třeboň
IČ: 26515598
 +420 724 953 876
  jaroslava.bickova@canisterapie.org
http://www.canisterapie.org
Výroční zprávy

Z.S.INTERNETPORADNA.CZ

Naším posláním´je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Kontakt

Adresa: Wurmova 577/7, 77900 Olomouc
IČ: 26533952
 +420 587 406 126
  recepce@internetporadna.cz
https://www.internetporadna.cz
Výroční zprávy