Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Seznam členů

AVPO ČR / Seznam členů

Aktuální seznam členských organizací AVPO ČR.

 

ADRA, O.P.S.

Posláním ADRA ČR je pomáhat lidem, kteří se nacházejí v ohrožení života a majetku, žijí v osamění, chudobě a nouzi, anebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány k dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny života. ADRA ČR pomáhá lidem bez rozdílů rasy, pohlaví a náboženství.

Kontakt

Adresa: Markova 600/6, 15800 Praha
IČ: 61388122
 +420 734 795 306
  adra@adra.cz
https://www.adra.cz/
Výroční zprávy

ADVENTOR O.S.

Adventor poskytuje služby podporující tak či onak akustickou komunitu, především poradenství a konzultace samotným autistickým lidem i rodičům, pedagogům či například terapeutům a chystáme další zajímavé a užitečné služby.

Kontakt

Adresa: Vondroušova 1197/53, 16300 Praha 6 – Řepy
IČ: 01467247
+420 603 204 501
  adventor@adventor.org
https://www.adventor.org/
Výroční zprávy

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S.

Naším posláním je poskytovat příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání všem věkovým kategoriím.

Kontakt

Adresa: Jana Masaryka 44, 12000 Praha 2
IČ: 65398939
 +420 222 317 138
  info@afs.cz
https://www.afs.cz/
Výroční zprávy

ACHILLEUS, Z.S.

Hlavním úkolem je poskytovat kvalitní informace nejen o vrozené vývojové vadě Pes Equinovarus Congenitus, ale i dalších aspektech spojených s touto diagnózou. 

Kontakt

Adresa: Důl Jan 838, 273 06 Libušín
IČ: 26563525
+420 724 203 083
  obcanske.sdruzeni@achilleus.cz
https://achilleus.cz/
Výroční zprávy

ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU, O.P.S.

Jsme zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost, která koordinuje aktivity, projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu.

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo náměstí 746, 13000 Praha 3
IČ: 426704374
 +420 777 791 590, +420 734 837 675
  aliance@breastcancer.cz
https://www.breastcancer.cz
Výroční zprávy

ALKA, O.P.S.

ALKA je příbramská organizace, která již od r. 2005 pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. 

Kontakt

Adresa: Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01
IČ: 27240185
 +420 777 791 590, +420 734 837 675
  kancelar@alkaops.cz
https://www.alkaops.cz
Výroční zprávy

ANDĚL STRÁŽNÝ, Z.Ú.

Posláním tísňové služby Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.

Kontakt

Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
IČ: 02771527
+420 731 411 688
  poptavka@andelstrazny.eu
https://www.andelstrazny.eu
Výroční zprávy

ASISTENCE, O.P.S.

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě usilují o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působí v Praze.

Kontakt

Adresa: Hartigova (dříve Koněvova) 155/4, 130 00 Praha 3
IČ: 63830540
+420 739 006 382
stredisko@asistence.org
www.asistence.org
Výroční zprávy

ASOCIACE NEÚPLNÝCH RODIN, Z.S.

Naším cílem je dosáhnout takových změn, kdy by děti vychovávané pouze jedním rodičem měly podmínky pro všestranný rozvoj, který povede k jejich rovnoprávnému uplatnění v životě, a dále pak vytvořit takové podmínky pro rodiče dětí, které by jim dovolily žít plnohodnotný život srovnatelný s kvalitou života lidí žijících v rodinách úplných. Dalším cílem je poskytovat účinnou pomoc při obhajování konkrétních právních nároků nezletilých dětí.

Kontakt

Adresa: Oplanská 2614, 19016 Praha 9
IČ: 22903259
 +420 222 534 777
  info@asociaceneuplnychrodin.cz
https://www.vasevyzivne.cz
Výroční zprávy

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z.s.

Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů (pobočných spolků) sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 43002455
+420 224 817 438

asociace@arpzpd.cz
https://arpzpd.cz
Výroční zprávy

AUDABIAC, Z.S.

Audabiac je spolek založený za účelem realizace projektu „Uměním ke svobodě“. Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a pozitivně ovlivňují jejich sebepojetí.

Kontakt

Adresa: Španělská 10, 12000 Praha 2
IČ: 26524163
 +420 221 180 121
  info@audabiac.cz
http://www.audabiac.cz/
Výroční zprávy

AUTIS CENTRUM, O.P.S.

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. 

Kontakt

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice
IČ: 02426374
+420 606 046 118
info@autiscentrum.cz
https://www.autiscentrum.cz
Výroční zprávy

BENEDIKTUS Z.S.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Kontakt

Adresa: Klášterní 60, 58301 Chotěboř
IČ: 70868832
 +420 731 402 233
  benediktus@centrum.cz
http://benediktus.org
Výroční zprávy

BORŮVKA PRAHA, O.P.S.

Pomáháme mladým lidem s tělesným postižením při integraci do společnosti, a to i vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením.

Kontakt

Adresa: V Pevnosti 4, 12841 Praha 2
IČ: 67985351
 +420 241 083 265
  boruvkapraha@boruvkapraha.cz
http://www.boruvkapraha.cz
Výroční zprávy

BUNKR, O.P.S.

Naším posláním je nabízet sociální služby dětem a mladým lidem, příznivě ovlivňovat jejich způsob trávení volného času a preventivně působit v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti.

Kontakt

Adresa: Jablunkovská 110, 73961 Třinec
IČ: 26617013
 +420 604 486 851
  info@bunkr.cz
https://www.bunkr.cz/
Výroční zprávy

BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR Z.S.

Business & Professional Women CR je součástí mezinárodní federace žen, která působí již od roku 1930 ve více než 95 zemích celého světa. V České republice se naše organizace od roku 2010 věnuje tématu rovných příležitostí & rovného odměňování, které komunikujeme pomocí celoroční globální kampaně a pomocí TOP projektů:

1. mezinárodní konference Equal Pay Day = největší akce o ženách v ČR

2. AWE – Akademie pro začínající podnikatelky = certifikovaný vzdělávací projekt určený začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem.

3. WEPs – Women’s Empowerment Principles = soubor zásad, které dávají firmám návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na svých pracovištích.

Výstupy všech projektů organizace jsou v souladu s Cíly udržitelného rozvoje SDGs a spolupracující firmy je mohou použít pro reporting ESG.

Kontakt

Adresa: Václavské náměstí, Palác Fénix 802/56, 110 Praha 1
IČ: 22821431
 +420 602 383 880
  Lenka.Stastna@bpwcr.cz
https://bpwcr.cz
Výroční zprávy

CANDOO, Z.Ú.

Spojujeme. Profesionalizujeme. Inovujeme.
Našim posláním je rozvíjet neziskový sektor a podporovat spolupráci neziskového sektoru s business sektorem.

Kontakt

Adresa: Hlavní třída 433/25, Šumperk 78701
IČ: 09044752

infoo@candoo.cz
candoo.cz
Výroční zprávy

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.

Naším posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Kontakt

Adresa: Janáčkova 10/1426, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 27767612
 +420 777 301 263
  info@ctemedetem.cz
http://www.celeceskoctedetem.cz
Výroční zprávy

CENTRUM PARAPLE, O.P.S.

Posláním je lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. Klienty podporovat v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života.

Kontakt

Adresa: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
IČ: 24727211
+420 274 771 478
  paraple@paraple.cz
https://www.paraple.cz

Výroční zprávy

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

Podporujeme rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby mohly žít běžným způsobem života.

Kontakt

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 00499811
+420 235 517 313, +420 235 517 691
detskysluch@tamtam.cz
https://www.tamtam.cz

Výroční zprávy

CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

Poskytujeme služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

Kontakt

Adresa: Plzenecká 13, 32600 Plzeň
IČ: 25232142
 +420 377 421 034
  roubalova@cppt.cz
https://www.cppt.cz
Výroční zprávy

CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE, O. P. S.

Naše činnost je pestrá, ale spojuje nás snaha zodpovědně rozvíjet, oživovat a zkrášlovat naše okolí.
Jsme Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s. Od roku 2003 působíme v oblasti vzdělávání, kultury, ekologie, cestovního ruchu a odborného poradenství. Ve spolupráci s dalšími partnery obnovujeme prvorepublikovou památku Vilu Čerych, ve které sídlíme.

Kontakt

Adresa: Legionářská 33, 55203 Česká Skalice
IČ: 26640767
 +420 491 451 136
  info@centrumrozvoje.eu
https://www.centrumrozvoje.eu
Výroční zprávy

CENTRUM SLUŽEB PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ, O.P.S.

Našém posláním je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Kontakt

Adresa: 28. října 286/10, 70200 Ostrava
IČ: 02407451
 +420 776 047 108
  csnn@csnn.cz
http://www.csnn.cz
Výroční zprávy

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.

Posláním České unie neslyšících je zajišťovat služby pro osoby se sluchovým postižením především neslyšící a realizovat osvětu včetně dalších aktivit.

Kontakt

Adresa: Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1
IČ:  00675547
+420 224 827 152
www.cun.cz
Výroční zprávy

DEBRA ČR, Z.Ú.

Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.

Kontakt

Adresa: Černopolní 9, 61300 Brno
IČ: 26666952
+420 773 467 898 
  info@debra-cz.org
https://www.debra-cz.org/
Výroční zprávy

DEJME DĚTEM ŠANCI O.P.S.

Naším posláním je pomoc dětem z dětských domovů, zejména při jejich opouštění domovů. Dále pak podpora těchto dětí v začátku jejich samostatného života včetně možnosti začleňovat děti z dětských domovů do rodin formou hostitelské péče. Taktéž rozšiřujeme povědomost veřejnosti o této možnosti pomoci dětem.

Kontakt

Adresa: Lojovická 20, 14200 Praha 4 – Libuš
IČ: 22903844
 +420 734 734 856
  info@dejmedetemsanci.cz
https://www.dejmedetemsanci.cz
Výroční zprávy

DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT, O.P.S.

Prostřednictvím sociálních služeb nabízíme pomoc a podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: Okružní 962/13, 67401 Třebíč
IČ: 29277418
 +420 568 423 948
  barevny-svet@barevny-svet.eu
https://www.barevny-svet.eu/
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO SVĚTLO VE VRCHLABÍ

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu terénní a ambulantní sociální služby a principy komunitní práce.

Kontakt

Adresa: Komenského 616, 54301 Vrchlabí
IČ: 43464343
+420 734 646 900
svetlo@diakonievr.cz
https://vrchlabi.diakonie.cz/
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Naším posláním je pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné a umírající. Naši činnost chápeme jako službu, která je praktickým vyjádřením křesťanské víry a společenské odpovědnosti za kvalitu života naší společnosti. Chceme citlivě vnímat potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a vždy hledat cestu, jak pomoci.

Kontakt

Adresa: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí
IČ: 73632783
 +420 737 966 347
  recepce@diakonievm.cz
https://www.diakonievm.cz
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Věnujeme se humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí. V ČR se věnujeme humanitární pomoci při povodních a přípravě obcí na jejich zvládání.

Kontakt

Adresa: 
Belgická 374/22, 12000 Praha 2
IČ: 73635383
 +420 773 349 369
  sekretariat@diakoniespolu.cz
https://www.diakoniespolu.cz
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO ZÁPADNÍ ČECHY

Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE a už více než 30 let působí v regionu Plzeňského kraje. Poskytuje 11 druhů registrovaných sociálních služeb a další činnosti a ročně se stará o více než 3 000 klientů. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. 

Kontakt

Adresa: Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 45331154
+420 775 720 491
zapad@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz
Výroční zprávy

DIALOG JESSENIUS, O.P.S.

Naším cílem je rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

Kontakt

Adresa: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1
IČ: 28908686
+420 737 246 975
info@dialog-jessenius.cz
https://www.dialog-jessenius.cz/
Výroční zprávy

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, O.P.S.

Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma až do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

Kontakt

Adresa: Vratislavovo náměstí 115, 592 31, Nové Město na Moravě
IČ: 708 03 978
+420 730 167 543
info@hospicvysocina.cz
https://www.hospicvysocina.cz/
Výroční zprávy

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ

Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

Kontakt

Adresa: Sulická 48/1597, 142 Praha 4
IČ: 70873046
 +420 270 006 571
  lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
http://domov-sulicka.cz
Výroční zprávy

EDA CZ, Z.Ú.

Pomáháme rodinám být odborníkem na péči o své dítě.

Kontakt

Adresa: Filipova 2013/1, 148 Praha 4 – Chodov
IČ: 24743054
 +420 224 826 860
  info@eda.cz
https://www.eda.cz
Výroční zprávy

FOKUS LIBEREC, O.P.S.

Naším posláním je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení jejich sociální pracovní a zdravotní situace. Za tímto účelem provozujeme sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízíme pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

Kontakt

Adresa: Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
IČ: 46749411
+420 485 163 440
info@fokusliberec.cz
http://www.fokusliberec.cz
Výroční zprávy

FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Kontakt

Adresa: 5. května 356, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 15060306
 +420 569 421 845
  fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz
Výroční zprávy

FUCK CANCER Z.S.

Cílem je šířit osvětu v oblasti rakoviny mladistvých na základě zkušeností a silného respektovaného brandu. Cílem projektu je během 3-4 let společně vytvořit prostor, kde propojí organizace, nadační fondy, odborníky, pacienty a jejich osobní zkušenosti na jedné platformě. 

Kontakt

Adresa: Umělecká 588/6, 170 00 Praha 7
IČ: 22740058
+420 730 959 132
info@fuckcancer.cz
https://www.fuckcancer.cz/

HOSPIC SV. HEDVIKY

Nabízí specializovanou a odbornou péči o pacienta v terminálním stavu onemocnění. Cílem péče je pomáhat lidem v době těžké nemoci, být doma vedle svých blízkých. Domácí hospicová péče komplexně podporuje pacienta i celé rodiny,  které se rozhodly doprovázet svého blízkého v rodinném prostředí.

ZajišťujÍ zdravotní a sociální podporu i všestrannou pomoc při péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním.

Kontakt

Adresa: Saskova 1625, 27201 Kladno
IČ: 02319179
+420 774 951 755
info@hospicsvatehedviky.cz
www.hospicsvatehedviky.cz
Výroční zprávy

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA, O.P.S.

Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení a nepostačuje, či není možná péče v domácím prostředí. Tu preferujeme a podporujeme půjčováním pomůcek a poradenskou službou.

Kontakt

Adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
IČ: 70853517
+420 388 311 726
  info@hospicpt.cz
https://www.hospicpt.cz
Výroční zprávy

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE

Provozujeme mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění.

Kontakt

Adresa: 
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň (vchod z ulice Na Sadech)
IČ: 22707328
 +420 731 435 187
  info@kleofas.cz
http://hospic.kleofas.cz/
Výroční zprávy

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA, Z.S.

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.

Kontakt

Adresa: 
Rybářské nám. 662/4 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
+420 416 733 185-7
info@hospiclitomerice.cz
https://www.hospiclitomerice.cz/
Výroční zprávy

HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM O.P.S.

Hradecké centrum je mladou organizací. Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napomoci v začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě zvládat.

Kontakt

Adresa: 
Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
IČ: 01994352
+420 607 129 071
hradeckecentrum@seznam.cz
www.hradeckecentrum.cz
Výroční zprávy

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S.

V rámci Karlovarského kraje provozujeme činnost jediné hvězdárny přístupné pro veřejnost. Zabýváme se činnostmi pro děti a mládež, v rámci celoročních aktivit pořádáme vzdělávací astronomické a radioamatérské aktivity.

Kontakt

Adresa: K Letišti 144, 36001 Karlovy Vary
IČ: 26361850
 +420 777 953 421
  hvezdarna@astropatrola.cz
http://astropatrola.cz
Výroční zprávy

CHARITA ČESKÁ LÍPA

Posláním organizace Charita Česká Lípa je pomoc potřebným ve smyslu učení církve, a to bez ohledu na jejich víru, rasu či národnost. Organizace poskytuje registrované sociální služby a další služby určené sociálně znevýhodněným osobám, zdravotně postiženým a minoritám.

Kontakt

Adresa: Dubická 992, 47001 Česká Lípa
IČ: 70226148
 +420 774 116 412
  info@fchcl.cz
https://ceskalipa.charita.cz/
Výroční zprávy

I MY, O.P.S.

Pomáháme dětem s handicapem a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 39201 Soběslav
IČ: 70812187
 +420 775 162 898
  imy@IMYpomahame.cz
https://www.imypomahame.cz
Výroční zprávy

ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O. P. S.

ICOS Český Krumlov pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťujeme navzájem propojené služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Prioritně se zaměřujeme na aktivity v Jihočeském kraji s důrazem na příhraniční regiony.

Kontakt

Adresa: 5. května 251, 38101 Český Krumlov
IČ: 70815089
 +420 380 712 202
  icos@krumlov.cz
http://icos.krumlov.cz
Výroční zprávy

INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY

Věnujeme se odbornému výzkumu a dokumentaci obětí rasového pronásledování lidí během druhé světové války s cílem působit preventivně proti projevům antisemitismu, anticiganismu, rasismu a netolerance v současnosti. Provozujeme vzdělávací portál holocaust.cz a Databázi obětí holocaustu. Ve vzdělávacích programech usilujeme o propojení historie a současnosti a aktivizaci mladých lidí k zodpovědnosti. Pracujeme s putovní výstavou o Anne Frankové, metodologií Tváří v tvář historii a sobě samým. Organizujeme každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa.

Kontakt

Adresa: Jáchymova 63, 11000 Praha – Staré Město
IČ: 25721542
 +420 222 317 013
  institute@terezinstudies.cz
http://www.terezinstudies.cz
Výroční zprávy

INSTITUT ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, Z.Ú.

Motivace, edukace, prevence
To jsou tři pilíře naší práce v budování pevných návyků pro zdravý životní styl u dětí i dospělých. Posláním Institutu je šířit osvětu a vzdělávat především mladé generace již od předškolního věku v oblasti zubní péče, zdravé výživy a pohybu.

Kontakt

Adresa: Fričova 1662/4, Praha 2
IČ: 17851874
+420 608 436 929
info@izsu.cz
www.izsu.cz
Výroční zprávy

IQ ROMA SERVIS, Z.S.

IQ Roma servis je zapsaný spolek zaměřený na podporu možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a ochranu jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti.

Kontakt

Adresa: Vranovská 846/45, 61400 Brno
IČ: 65341511
 +420 543 213 310
  iqrs@iqrs.cz
http://iqrs.cz
Výroční zprávy

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O.P.S.

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Naše společnost je registrovaným poskytovatelem sociální služby osobní asistence, díky které umožňujeme lidem s tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních.

Kontakt

Adresa: Petýrkova 1953/24, 14800 Praha 11
IČ: 45245606
 +420 727 821 669
  info@kvp.cz
https://www.kvp.cz
Výroční zprávy

KLUBÍČKO BEROUN, Z.Ú.

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Kontakt

Adresa: Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
IČ: 24151262
 +420 722 955 596
  info@klubickoberoun.cz
https://www.klubickoberoun.cz
Výroční zprávy

KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ, Z.S.

Poskytujeme terénní sociální služby seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu.

Kontakt

Adresa: Nové náměstí 1746, Česká Třebová
IČ: 03776395
+420 605 366 931, 736 520 120
koordinator.uo@petrklice.cz, koordinator.praha@petrklice.cz
https://www.petrklice.cz
Výroční zprávy

LATA - PROGRAMY PRO MLÁDEŽ A RODINU, Z.Ú

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Kontakt

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha 1
IČ: 60447800
 +420 234 621 361
  info@lata.cz
http://www.lata.cz
Výroční zprávy

LETNÍ DŮM, Z.Ú.

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Kontakt

Adresa: Vyšehradská 430, 12800 Praha 2
IČ: 65998201
 +420 222 940 616
  letnidum@letnidum.cz
http://www.letnidum.cz
Výroční zprávy

LIGA VOZÍČKÁŘŮ, Z. Ú.

Pomáháme lidem s hendikepem na jejich cestě k samostatnosti, protože každý má svůj potenciál.

Kontakt

Adresa: Bzenecká 23, 62800 Brno
IČ: 00499412
 +420 537 021 493
  info@ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz
Výroční zprávy

LÍP A SPOLU, Z.S.

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s  autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují. Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.

Kontakt

Adresa: Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa
IČ: 07826290
+420 733 706 309
  radka.ondruskova@lipaspolu.cz
https://www.lipaspolu.cz/
Výroční zprávy

LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Z.S.

Zajišťujeme odborné sociální služeby pro hluchoslepé

Kontakt

Adresa: Zborovská 62, 150 Praha 5
IČ: 45246068
 +420 777 764 191
  info@lorm.cz
https://www.lorm.cz
Výroční zprávy

MATURUS, O.P.S.

Maturus se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Organizace existuje od listopadu 2010.

Kontakt

Adresa: Na Topolce 1713/ 1a, 14000 Praha 4
IČ: 24766216
 +420 776 004 331
  reditel@maturus.cz
https://maturus.cz
Výroční zprávy

MCU KOLOSEUM, O.P.S.

Poskytujeme chráněná pracovní místa lidem se zdravotním postižením. Nabízíme jim zařazení do pracovního procesu a potřebnou seberealizaci. Dále nabízíme široké spektrum služeb, jako je osobní asistence, rozvoz obědu pro seniory a handicapované spoluobčany, poradna pro handicapované, zapůjčování kompenzačních pomůcek nebo možnost tisku a kopírování.

Kontakt

Adresa: Generála Svobody 83/47, 460 01, Liberec
IČ: 25405080
+420 488 882 191
info@universium.cz
http://www.universium.cz
Výroční zprávy

MEDOU, Z.S.

Nestátní nezisková organizace MEDOU, z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. Naší vizí je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Poskytnout jim takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život. Našim posláním je vytvořit takové prostředí, kde mohou tito lidé v bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Kontakt

Adresa: Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec
IČ: 03718981
+420 606 669 229
medou@post.cz
http://medou-humpolec.cz
Výroční zprávy

MEZI NÁMI, O.P.S.

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

Kontakt

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00
IČ: 02267217
+420 604 356 300
info@mezi-nami.cz
https://www.mezi-nami.cz
Výroční zprávy

MIKASA, Z.S.

Když si jiní netroufají, je tu MIKASA. Sociálních služeb pro lidi s těžkými formami autismu a mentálního postižení je v Česku jako šafránu. MIKASA je jednou z mála neziskovek, která se nebojí pracovat s projevy agrese a otevírá své dveře všem, od nichž jiní dávají ruce pryč.

Kontakt

Adresa: 1. Máje 1526/66, 703 00 Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 22832386
+420 606 669 229
info@mikasazs.cz
https://mikasazs.cz/
Výroční zprávy

MIKULÁŠ 365, O.P.S.

Podporujeme děti a jejich rodiče v době, kdy jsou v rodinném systému narušené vztahy, rodina se rozpadá a sama nedokáže situaci v klidu vyřešit..

Kontakt

Adresa: Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2
IČ: 27364593
 +420 221 979 271
  info@mikulasops.cz
https://www.mikulasops.cz
Výroční zprávy

MOMO CHRUDIM, O.P.S.

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Hlavní činností společnosti je provozování Sociálně terapeutické dílny Momo a obchůdku s výrobky dílny. Naše společnost pořádá různé besedy, výstavy a uměleckořemeslné kurzy. Momo Chrudim je zřizovatelem Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech.

Kontakt

Adresa: Palackého třída 200, 53701 Chrudim
IČ: 27524582
 +420 775 780 950
  info@devcatkomomo.cz
https://www.devcatkomomo.cz
Výroční zprávy

NA POČÁTKU, O.P.S.

Pomáháme ženám a dívkám, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství dostaly do tíživé situace. Nabízíme jim systém tří na sebe navazujících sociálních služeb, kterými jsou poradna a dva azylové domy.

Kontakt

Adresa: Soběšická 560/60, 61400 Brno
IČ: 60554665
 +420 702 104 441
  info@napocatku.cz
http://www.napocatku.cz
Výroční zprávy

NADACE ARCHA CHANTAL

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů.

Kontakt

Adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
IČ: 64326195
+420 775 312 704
  info@archa-chantal.cz
https://archa-chantal.cz
Výroční zprávy

NADACE J&T

Jsme tady proto, abychom  individuálně pomáhali rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Poskytujeme finanční, materiální pomoc a poradenství.

Na základě našich zkušeností z terénu usilujeme o systémové změny v prevenci a péči o ohrožené rodiny.

Kontakt

Adresa: Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha
IČ: 27162524
 +420 221 710 374
  nadacejt@nadacejt.cz
https://www.nadacejt.cz
Výroční zprávy

NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Podporujeme neziskové projekty s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Kontakt

Adresa: Vinohradská 909, 56002 Česká Třebová
IČ: 63836831
 +420 483 394 202
  nadace@mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz
Výroční zprávy

NADACE T-SOFT ETERNITY

Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi vymýšlet a pomoci realizovat především projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout. Chceme pomáhat bourat mýty a předsudky, stavět mosty mezi obory, mezi minulostí a budoucností.

Kontakt

Adresa: U Zásobní zahrady 2552, 13000 Praha 3
IČ: 29003547
 +420 261 710 561
  info@nadaceeternity.cz
http://nadaceeternity.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PINK BUBBLE

Naším posláním je všestranná podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Kontakt

Adresa: Jirečkova 1007/10, 17000 Praha 7
IČ: 24296171
 +420 777 044 312
  info@pinkbubble.cz
https://www.pinkbubble.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Kontakt

Adresa: Lucemburská 26, Praha 3, 130 00 
IČ: 27917169
 +420 602 210 070
  zdena.stepankova@nfozp.cz
https://www.nfozp.cz/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PRO VÝZKUM PSYCHEDELIK

Jsme přesvědčeni, že využití psychedelik v klinické medicíně může přinést zásadní změnu v přístupu k léčbě duševních onemocnění a zajistit nové poznatky o podstatě lidského vědomí.

Kontakt

Adresa: V Honech 687, 250 67 Klecany
IČ: 05540143
 +420 602 210 070
  info@psyres.eu
https://psyres.eu/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND RADIA PROGLAS

Naším posláním je šířit křesťanské pojetí hodnot a působit na kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem zajištěním provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas.

Kontakt

Adresa: Barvičova 85, 60200 Brno
IČ: 44016701
 +420 737 847 784
  mtrembulakova@proglas.cz
https://www.proglas.cz/podporit-proglas/nadacni-fond/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND REGI BASE I.

Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, později rozšířil svoji pomoc i na vojáky, policisty, hasiče, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Kontakt

Adresa: Konviktská 291/24, 110 00, Praha 
IČ: 24831123
+420 775 795 980
 info@regibase.cz
www.regibase.cz/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND SIMONY KIJONKOVÉ

Nadační fond Simony Kijonkové (NFSK) má tři základní pilíře podpory, kterými jsou: znevýhodněné děti, rodiče samoživitelé a technologie usnadňující život lidem v nouzi. Fond také reaguje na aktuální potřeby, jako tomu bylo například v souvislosti s válkou na Ukrajině, s tornádem na Moravě nebo pandemií covidu.

Kontakt

Adresa: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 09697446
+420 
 info@nfsk.cz
www.nfsk.cz
Výroční zprávy

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Kontakt

Adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
IČ: 26623064
 +420 284 684 959
  nautis@nautis.cz
https://nautis.cz
Výroční zprávy

NEDOKLUBKO Z.S.

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice.

Kontakt

Adresa: V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10
IČ: 265 96 784
+420 608 888 778
info@nedoklubko.cz
https://www.nedoklubko.cz/
Výroční zprávy

NOMIA, Z.Ú.

Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

Kontakt

Adresa: třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 Hradec Králové
IČ: 03087379
+420 495 262 214
  poradna@nomiahk.cz
https://nomiahk.cz
Výroční zprávy

NOVÉ HÁRO, Z.S.

Naším hlavním posláním je pomáhat nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobíme paruku z pravých vlasů a to přímo na míru – vyrobíme jim jejich nové háro. Nemocní si tak s vlasy nemusí vůbec dělat starosti, všechno zařídíme za ně.

Kontakt

Adresa: Lužice 105, 435 24 Lužice u Mostu
IČ: 06457355
+420 737 161 115
  ahoj@noveharo.cz
https://noveharo.cz
Výroční zprávy

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA, Z. S.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci anebo jim taková hrozí.
Poskytuje jim informace, rady, aktivní pomoc a realizuje přednášky a odborné semináře.
Jsme nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Kontakt

Adresa: Žižkova 13, 58601 Jihlava
IČ: 66597064
 +420 567 330 164
  opj@volny.cz
https://www.obcanskaporadna.cz
Výroční zprávy

ORBI PONTES, Z.S.

Podporujeme znevýhodněné osoby v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

Kontakt

Adresa: Brichtova 819, 15200 Praha 5
IČ: 22611100
 +420 724 173 217
  jindrova@orbipontes.cz
http://orbipontes.cz
Výroční zprávy

PACIENTI IBD Z. S.

Hlavním cílem spolku je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Kontakt

Adresa: Polská 1664/15, 12000 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 22720936
 +420 773 209 320
  info@crohn.cz
https://www.crohn.cz
Výroční zprávy

PARENT PROJECT, Z. S.

Naším posláním je zvyšování kvality života osob s svalovou dystrofií Duchenne/ Becker či jiným vzácným nervosvalovým onemocněním a jejich rodin. Dále jsou to aktivity směřující ke zvyšování kvality lékařské a sociální péče, k zajištění multidisciplinární péče.

Kontakt

Adresa: Rudé armády 59, 43144 Droužkovice
IČ: 26540401
 +420 602 167 243
  parentproject@parentproject.cz
https://www.parentproject.cz
Výroční zprávy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Kontakt

Adresa: Martinovská 940/26, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav
IČ: 08592241
+420 606 708 213
  info@pecovatelskasluzbabrandysko.cz
https://www.pecovatelskasluzbabrandysko.cz
Výroční zprávy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Kontakt

Adresa: Roháčova 26, 130 00 Praha 3
IČ: 70892326
+420 222 586 260,  222 585  258
  info@psp3.cz
https://psp3.cz
Výroční zprávy

PESTRÁ, O.P.S.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení.

Kontakt

Adresa: Kučerova 809/11, 19800 Praha 9
IČ: 28525973
 +420 732 138 186
  info@pestra.cz
https://www.pestra.cz
Výroční zprávy

PFERDA Z.Ú.

Pferda je nezisková organizace a poskytuje sociální služby a sociální podniky dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Jejich cílem je, aby klienti žili samostatným a soběstačným životem.

Kontakt

Adresa: Panská 79, 516 01 – Rychnov nad Kněžnou
IČ: 266 57 431
+420 605 106 148
jana@pferda.cz
https://www.pferda.cz/
Výroční zprávy

POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA, O.P.S.

Poskytujeme pobytové a ambulantní služby pro těžce zrakově postižené dospělé osoby v produktivním věku.

Kontakt

Adresa: Šmolíkova 866, 16100 Praha 6
IČ: 26200571
 +420 235 325 353
  dedina@dedina.cz
http://www.dedina.cz/
Výroční zprávy

POHODA – SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM, Z.Ú.

Poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením v místní komunitě.

Kontakt

Adresa: Roškotova 1737/6, 14000 Praha 4
IČ: 68380216
 +420 296 202 022
  pohoda@pohoda-help.cz
https://pohoda-help.cz
Výroční zprávy

POMOCNÉ TLAPKY O.P.S.

Zabýváme se chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Kontakt

Adresa: V. Kratochvíla 1073, 33202 Starý Plzenec
IČ: 26322641
 +420 724 007 779
  info@pomocnetlapky.cz
http://www.pomocnetlapky.cz
Výroční zprávy

POPÁLKY O.P.S.

Pomáháme popáleným lidem a jejich rodinám vyrovnat se s následky zranění, které nechává jizvy na těle i na duši.

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo náměstí 287/46, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 62158261
 +420 776 259 126
  info@popalky.cz
https://popalky.cz
Výroční zprávy

PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.

Našim cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu. Naše mise je pomoc k plné integraci do společnosti a odstranění závislosti na sociálním systému, tedy plně a úspěšně integrovaný cizinec.

Kontakt

Adresa: Opletalova 921/6, 11000 Praha 1
IČ: 67362621
 +420 731 604 128
  monika.korabova@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz
Výroční zprávy

PRÁVĚ TEĎ! O.P.S.

Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí a dále snaha o aktivní mezigenerační komunikaci a diskuzi.

Kontakt

Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
IČ: 29154901
 +420 603 852 740
  cepova@prave-ted-ops.cz
https://pravetedops.cz
Výroční zprávy

PREVENT 99 Z.Ú.

Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním, s péčí o děti a se závislostním chováním.

Kontakt

Adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice
IČ: 69100641
+420 383 323 920
prevent@prevent99.cz
https://www.prevent99.cz
Výroční zprávy

RESPONDEO, Z. S.

Poskytujeme služby lidem, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Základními principy jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt.

Kontakt

Adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 28802 Nymburk
IČ: 26631628
 +420 737 104 928
  info@respondeo.cz
https://www.respondeo.cz
Výroční zprávy

ROSA - CENTRUM PRO ŽENY, Z.S.

Podporujeme a provázíme ženy, které zažívají násilí ve vztazích, na jejich cestě k pozitivním změnám, bezpečí a životu bez násilí.

Kontakt

Adresa: Podolská 242, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 68405359
+420 241 432 466
info@rosacentrum.cz
https://www.rosacentrum.cz
Výroční zprávy

ROZUM A CIT, Z.S.

Věříme, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.  
Pomáháme pěstounům pečujícím o děti, které z jakéhokoliv důvodu v původní rodině vyrůstat nemohou. 
Chceme, aby tyto děti mohly prožít šťastné dětství, které je předpokladem k úspěchu v dospělém životě.

Kontakt

Sídlo organizace: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Korespondenční adresa a kanceláře vedení organizace: Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 708 28 181

+420 730 157 063 
rozmacit@pestouni-rac.cz

https://www.pestouni-rac.cz/
Výroční zprávy

SDRUŽENÍ NERATOV

Rozvoj plnohodnotného života v kdysi vysídlené vsi Neratov. Pomoc lidem s postižením prostřednictvím chráněného bydlení a chráněných dílen, podpora pěstounských rodin. Pořádání kulturních akcí jako zviditelnění lidí s postižením i Neratova.

Kontakt

Adresa: Bartošovice v O.h. 84, 51761 Bartošovice v Orlických horách
IČ: 46456970
 +420 494 530 058
  sdruzeni@neratov.cz
https://www.neratov.cz
Výroční zprávy

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounské péče.

Kontakt

Adresa: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
IČ: 00407933
 +420 233 335 452
  info@sos-vesnicky.cz
https://www.sos-vesnicky.cz
Výroční zprávy

SPOKOJENÝ DOMOV, O.P.S.

Posláním naší organizace je pomoci lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí. K naplnění tohoto poslání nabízíme klientům zejména terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, v menší míře odlehčovací služby pro pečující osoby. Pořádáme též pro seniory aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času a udržení jejich kondice, a to jak mentální, tak pohybové.

Kontakt

Adresa: Na Návsi 44, 29501 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043913
 +420 774 423 414
  sekretariat@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, O. P. S.

Usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kontakt

Adresa: U Tiskárny 515/3, 70200 Ostrava-Přívoz
IČ: 68145209
 +420 596 136 609
  jekhetane@jekhetane.cz
http://jekhetane.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNOST DOLMEN, Z.Ú.

Naším posláním je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

Kontakt

Adresa: nám. Českých bratří 36/1 920/7, 46005 Liberec
IČ: 27291049
 +420 485 107 063
  info@spolecnostdolmen.cz
http://www.spolecnostdolmen.cz/
Výroční zprávy

SPOLU SPOJIT SÍLY Z.S.

Snažíme se rodinám být nápomocní při jejich nelehké životní cestě, nabízíme jim pomoc při řešení důležitých milníků v životě jejich dítěte. Máme za sebou opakovaná setkání s psychologem, logopedem, psychiatrem, odborníky zabývající se inkluzivním vzděláváním apod. Pro děti realizujeme volnočasové tvořivé dílničky. Mnoho inspirativních a zajímavých setkání je ještě před námi.

Kontakt

Adresa: Dobřejovice 122, Hosín 373 41
Kontaktní adresa: Stradonická 2311/6, 370 07 České Budějovice
IČ: 07118686
+420 773 477 122
info@sluzbastella.cz

www.sluzbastella.cz
Výroční zprávy

SPOLUŠKOLA, Z.S.

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání.

Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Jsme přesvědčeni, že snaha vzdělávat děti společně a přitom s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby co nejlépe naplnily svůj potenciál, je přístup, který je v souladu nejen s cíli moderní pedagogiky, ale i potřebami vyspělé společnosti 21. století.

Kontakt

Adresa: Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 Krč
Kontaktní adresa: Iva Janská, Na Bučance 11, 140 00 Praha 4
IČ: 06985815

info@spoluskola.cz, poradna@rodicezainkluzi.cz

http://spoluskola.cz/
Výroční zprávy

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE

Poskytujeme kvalitní holistické sociální služby lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu.

Kontakt

Adresa: Křovinovo náměstí 11, 19300 Praha
IČ: 69780145
 +420 281 091 713
info@skphopo.cz 
http://www.skphopo.cz
Výroční zprávy

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, KRAJSKÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE

Hájíme práva a oprávněné zájmy sluchově postižených, poskytujeme sociální služeby pro sluchově postižené.

Kontakt

Adresa: K. H. Borovského 1853, 43401 Most
IČ: 70942412
 +420 774 539 830
  valentova.viaverte@seznam.cz
https://nnuk.estranky.cz
Výroční zprávy

ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ, Z.Ú.

Naším hlavním posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb.

Kontakt

Adresa: K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové
IČ: 27556751
+420 773 695 300
vlasta@sancenavzdelani.org
https://www.sancenavzdelani.org/
Výroční zprávy

ŠŤASTNÝ PES - HANDICAP,Z.S.

Zabýváme se výchovou a výcvikem asistenčních a canisterapeutických psů. Posláním našeho spolku je usnadnit život klientovi , jeho rodině a začlenit se lépe do společnosti. Mít na blízku čtyřnohého pomocníka i kamaráda, který je schopen navodit psychickou pohodu a pomoci s veškerými potřeby klienta. Každého klienta se snažíme co nejvíce poznat a podívat se na svět jeho očima. To je nejlepší začátek individuálního plánování – vycvičit asistenčního psa klientovi na míru.

Kontakt

Adresa: Tyršova 130, 43201 Kadaň
IČ: 04575156
 +420 773 179 566
  info@stastnypes-handicap.cz
http://www.stastnypes-handicap.cz
Výroční zprávy

TEMPERI, O.P.S.

Naším posláním posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Těmto rodinám nabízíme ucelený soubor činností a aktivit, které vycházejí z jejich individuálních potřeb. Základním cílem služeb, které poskytujeme, je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby „zdravá rodina“ byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především s využitím vlastních zdrojů.

Kontakt

Adresa: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice
IČ: 28159179
+420 702 571 757
  tempericb@tempericb.cz
http://www.tempericb.cz
Výroční zprávy

TOULCŮV DVŮR, Z.S.

Jsme fungující soběstačnou organizací, která rozvíjí vzorové Středisko ekologické výchovy. Naše činnost má významný sociální přesah a přispívá k obohacení a zpestření kulturního dění v regionu.Naším posláním je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Kontakt

Adresa: Kubatova 32/1, 10200 Praha 10
IČ: 62934171
 +420 272 660 500
  info@toulcuvdvur.cz
https://www.toulcuvdvur.cz
Výroční zprávy

VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, Z.S.

Naším posláním je realizace dobrovolnického programu Canisterapie, příprava a výcvik dobrovolníků a jejich psů. Pořádáme dětské pobytové akce se zaměřením na integraci a canisterapii. Realizujeme prožitkové, vzdělávací a preventivní aktivity se zaměřením na canisterapii.

Kontakt

Adresa: Domanín 150, 37901 Třeboň
IČ: 26515598
 +420 724 953 876
  jaroslava.bickova@canisterapie.org
http://www.canisterapie.org
Výroční zprávy

VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM INTEGRA VSETÍN O.P.S.

VKCI Vsetín o.p.s. navazuje na činnost základní školy Integra, která již druhé desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při aktivitách ověřených i zcela nových.

Kontakt

Sídlo: Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín
Pracoviště: Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
IČ: 26842149
+420 774 262 243
  vkci@vkci.cz
www.vkci.cz
Výroční zprávy

ZNALECKÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Z.Ú.

Jsme neziskovou organizací, která se věnuje poskytování expertní a znalecké činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ergonomie, provádíme osvětovou a vzdělávací činnost orientovanou na problematiku BOZP a prevenci dětských úrazů a aktivně podporujeme transfer nových znalostí v uvedených oblastech za využití poznatkové základny kooperujících členů.

Kontakt

Adresa: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 032 57 371
  zuboz@zuboz.cz

www.zuboz.cz
Výroční zprávy

ŽIVOT PLUS, Z.Ú.

Naším posláním je prohlubovat kvality života a přispívat svou činností k řešení specifických problémů seniorů a zdravotně postižených občanů. Umožnit jim aktivně a smysluplně žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouho, jak jen to bude možné.

Kontakt

Adresa: Benešova 632, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04616685
+420 327 532 900, 724 182 325
reditel@zivotplus.cz
https://www.zivotplus.cz
Výroční zprávy

ŽIVOT 99 - JIHLAVA, Z.Ú.

Naším posláním je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí. 

Kontakt

Adresa: Žižkova 98, 586 01 Jihlava
IČ: 04647114
+420 567 211 695
info@zivot99-jihlava.cz
http://www.zivot99-jihlava.cz
Výroční zprávy