Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Seznam členů

AVPO ČR / Seznam členů

Aktuální seznam členských organizací AVPO ČR.

 

ADRA, O.P.S.

Posláním ADRA ČR je pomáhat lidem, kteří se nacházejí v ohrožení života a majetku, žijí v osamění, chudobě a nouzi, anebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány k dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny života. ADRA ČR pomáhá lidem bez rozdílů rasy, pohlaví a náboženství.

Kontakt

Adresa: Markova 600/6, 15800 Praha
IČ: 61388122
 +420 734 795 306
  adra@adra.cz
https://www.adra.cz/
Výroční zprávy

ADVENTOR O.S.

Adventor poskytuje služby podporující tak či onak akustickou komunitu, především poradenství a konzultace samotným autistickým lidem i rodičům, pedagogům či například terapeutům a chystáme další zajímavé a užitečné služby.

Kontakt

Adresa: Vondroušova 1197/53, 16300 Praha 6 – Řepy
IČ: 01467247
+420 603 204 501
  adventor@adventor.org
https://www.adventor.org/
Výroční zprávy

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S.

Naším posláním je poskytovat příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání všem věkovým kategoriím.

Kontakt

Adresa: Jana Masaryka 44, 12000 Praha 2
IČ: 65398939
 +420 222 317 138
  info@afs.cz
https://www.afs.cz/
Výroční zprávy

ACHILLEUS, Z.S.

Hlavním úkolem je poskytovat kvalitní informace nejen o vrozené vývojové vadě Pes Equinovarus Congenitus, ale i dalších aspektech spojených s touto diagnózou. 

Kontakt

Adresa: Důl Jan 838, 273 06 Libušín
IČ: 26563525
+420 724 203 083
  obcanske.sdruzeni@achilleus.cz
https://achilleus.cz/
Výroční zprávy

ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU, O.P.S.

Jsme zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost, která koordinuje aktivity, projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu.

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo náměstí 746, 13000 Praha 3
IČ: 426704374
 +420 777 791 590, +420 734 837 675
  aliance@breastcancer.cz
https://www.breastcancer.cz
Výroční zprávy

ALKA, O.P.S.

ALKA je příbramská organizace, která již od r. 2005 pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. 

Kontakt

Adresa: Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01
IČ: 27240185
 +420 777 791 590, +420 734 837 675
  kancelar@alkaops.cz
https://www.alkaops.cz
Výroční zprávy

ANDĚL STRÁŽNÝ, Z.Ú.

Posláním tísňové služby Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.

Kontakt

Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
IČ: 02771527
+420 731 411 688
  poptavka@andelstrazny.eu
https://www.andelstrazny.eu
Výroční zprávy

ASISTENCE, O.P.S.

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě usilují o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působí v Praze.

Kontakt

Adresa: Hartigova (dříve Koněvova) 155/4, 130 00 Praha 3
IČ: 63830540
+420 739 006 382
stredisko@asistence.org
www.asistence.org
Výroční zprávy

ASOCIACE NEÚPLNÝCH RODIN, Z.S.

Naším cílem je dosáhnout takových změn, kdy by děti vychovávané pouze jedním rodičem měly podmínky pro všestranný rozvoj, který povede k jejich rovnoprávnému uplatnění v životě, a dále pak vytvořit takové podmínky pro rodiče dětí, které by jim dovolily žít plnohodnotný život srovnatelný s kvalitou života lidí žijících v rodinách úplných. Dalším cílem je poskytovat účinnou pomoc při obhajování konkrétních právních nároků nezletilých dětí.

Kontakt

Adresa: Oplanská 2614, 19016 Praha 9
IČ: 22903259
 +420 222 534 777
  info@asociaceneuplnychrodin.cz
https://www.vasevyzivne.cz
Výroční zprávy

AUDABIAC, Z.S.

Audabiac je spolek založený za účelem realizace projektu „Uměním ke svobodě“. Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a pozitivně ovlivňují jejich sebepojetí.

Kontakt

Adresa: Španělská 10, 12000 Praha 2
IČ: 26524163
 +420 221 180 121
  info@audabiac.cz
http://www.audabiac.cz/
Výroční zprávy

AUTIS CENTRUM, O.P.S.

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. 

Kontakt

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice
IČ: 02426374
+420 606 046 118
info@autiscentrum.cz
https://www.autiscentrum.cz
Výroční zprávy

BENEDIKTUS Z.S.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Kontakt

Adresa: Klášterní 60, 58301 Chotěboř
IČ: 70868832
 +420 731 402 233
  benediktus@centrum.cz
http://benediktus.org
Výroční zprávy

BORŮVKA PRAHA, O.P.S.

Pomáháme mladým lidem s tělesným postižením při integraci do společnosti, a to i vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením.

Kontakt

Adresa: V Pevnosti 4, 12841 Praha 2
IČ: 67985351
 +420 241 083 265
  boruvkapraha@boruvkapraha.cz
http://www.boruvkapraha.cz
Výroční zprávy

BUNKR, O.P.S.

Naším posláním je nabízet sociální služby dětem a mladým lidem, příznivě ovlivňovat jejich způsob trávení volného času a preventivně působit v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti.

Kontakt

Adresa: Jablunkovská 110, 73961 Třinec
IČ: 26617013
 +420 604 486 851
  info@bunkr.cz
https://www.bunkr.cz/
Výroční zprávy

BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR Z.S.

Business & Professional Women CR je veřejně prospěšná organizace, která od roku 2010 podporuje ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vede kampaň #rovnaodmena. BPWCR je součástí celosvětové organizace BPW International, která působí ve více než 100 zemích světa. V rámci advokační činnosti organizace poukazuje na důležitost změny firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby všech bez rozdílu. Společně se podílíme na změně paradigmatu a perspektiv pro zlepšení postavení žen v práci i ve společnosti. 

Mezi nejdůležitější projekty patří:
1. Equal Pay Day = mezinárodní konference upozorňující na rozdíly v odměňování mužů a žen.
2. AWE – Akademie pro začínající podnikatelky = certifikovaný vzdělávací projekt určený začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. 
3. WEPs – Women’s Empowerment Principles = soubor zásad, které dávají firmám návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na svých pracovištích. 
 
Výstupy všech projektů organizace jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje SDGs a spolupracující firmy je mohou použít pro reporting ESG.

 

Kontakt

Adresa: Václavské náměstí, Palác Fénix 802/56, 110 Praha 1
IČ: 22821431
 +420 602 383 880
  Lenka.Stastna@bpwcr.cz
https://bpwcr.cz
Výroční zprávy

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.

Naším posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Kontakt

Adresa: Janáčkova 10/1426, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 27767612
 +420 777 301 263
  info@ctemedetem.cz
http://www.celeceskoctedetem.cz
Výroční zprávy

CENTRUM LIRA, Z.Ú.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí s postižením zvládnout svoji situaci tak, aby děti vyrůstaly v rodině a všichni její členové mohli vést dobrý a spokojený život.

Kontakt

Adresa: Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČ: 28731191
+420 724 400 832
  info@centrumlira.cz
https://centrumlira.cz/
Výroční zprávy

CENTRUM PARAPLE, O.P.S.

Posláním je lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. Klienty podporovat v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života.

Kontakt

Adresa: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
IČ: 24727211
+420 274 771 478
  paraple@paraple.cz
https://www.paraple.cz

Výroční zprávy

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

Podporujeme rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby mohly žít běžným způsobem života.

Kontakt

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 00499811
+420 235 517 313, +420 235 517 691
detskysluch@tamtam.cz
https://www.tamtam.cz

Výroční zprávy

CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

Poskytujeme služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

Kontakt

Adresa: Plzenecká 13, 32600 Plzeň
IČ: 25232142
 +420 377 421 034
  roubalova@cppt.cz
https://www.cppt.cz
Výroční zprávy

CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE, O. P. S.

Naše činnost je pestrá, ale spojuje nás snaha zodpovědně rozvíjet, oživovat a zkrášlovat naše okolí.
Jsme Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s. Od roku 2003 působíme v oblasti vzdělávání, kultury, ekologie, cestovního ruchu a odborného poradenství. Ve spolupráci s dalšími partnery obnovujeme prvorepublikovou památku Vilu Čerych, ve které sídlíme.

Kontakt

Adresa: Legionářská 33, 55203 Česká Skalice
IČ: 26640767
 +420 491 451 136
  info@centrumrozvoje.eu
https://www.centrumrozvoje.eu
Výroční zprávy

CENTRUM SLUŽEB PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ, O.P.S.

Našém posláním je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Kontakt

Adresa: 28. října 286/10, 70200 Ostrava
IČ: 02407451
 +420 776 047 108
  csnn@csnn.cz
http://www.csnn.cz
Výroční zprávy

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST, O.P.S.

Cílem organizace už od jejího vzniku stále zůstává pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

Kontakt

Adresa: Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8
IČ: 66000971
+420 283 880 346
alzheimer.cz
Výroční zprávy

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.

Posláním České unie neslyšících je zajišťovat služby pro osoby se sluchovým postižením především neslyšící a realizovat osvětu včetně dalších aktivit.

Kontakt

Adresa: Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1
IČ:  00675547
+420 224 827 152
www.cun.cz
Výroční zprávy

DEBRA ČR, Z.Ú.

Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.

Kontakt

Adresa: Černopolní 9, 61300 Brno
IČ: 26666952
+420 773 467 898 
  info@debra-cz.org
https://www.debra-cz.org/
Výroční zprávy

DEJME DĚTEM ŠANCI O.P.S.

Naším posláním je pomoc dětem z dětských domovů, zejména při jejich opouštění domovů. Dále pak podpora těchto dětí v začátku jejich samostatného života včetně možnosti začleňovat děti z dětských domovů do rodin formou hostitelské péče. Taktéž rozšiřujeme povědomost veřejnosti o této možnosti pomoci dětem.

Kontakt

Adresa: Lojovická 20, 14200 Praha 4 – Libuš
IČ: 22903844
 +420 734 734 856
  info@dejmedetemsanci.cz
https://www.dejmedetemsanci.cz
Výroční zprávy

DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT, Z.Ú.

Prostřednictvím sociálních služeb nabízíme pomoc a podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: Okružní 962/13, 67401 Třebíč
IČ: 29277418
 +420 568 423 948
  barevny-svet@barevny-svet.eu
https://www.barevny-svet.eu/
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO SVĚTLO VE VRCHLABÍ

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu terénní a ambulantní sociální služby a principy komunitní práce.

Kontakt

Adresa: Komenského 616, 54301 Vrchlabí
IČ: 43464343
+420 734 646 900
svetlo@diakonievr.cz
https://vrchlabi.diakonie.cz/
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Naším posláním je pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné a umírající. Naši činnost chápeme jako službu, která je praktickým vyjádřením křesťanské víry a společenské odpovědnosti za kvalitu života naší společnosti. Chceme citlivě vnímat potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a vždy hledat cestu, jak pomoci.

Kontakt

Adresa: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí
IČ: 73632783
 +420 737 966 347
  recepce@diakonievm.cz
https://www.diakonievm.cz
Výroční zprávy

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO ZÁPADNÍ ČECHY

Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE a už více než 30 let působí v regionu Plzeňského kraje. Poskytuje 11 druhů registrovaných sociálních služeb a další činnosti a ročně se stará o více než 3 000 klientů. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. 

Kontakt

Adresa: Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 45331154
+420 775 720 491
zapad@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz
Výroční zprávy

DIALOG JESSENIUS, O.P.S.

Naším cílem je rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

Kontakt

Adresa: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1
IČ: 28908686
+420 737 246 975
info@dialog-jessenius.cz
https://www.dialog-jessenius.cz/
Výroční zprávy

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, O.P.S.

Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma až do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

Kontakt

Adresa: Vratislavovo náměstí 115, 592 31, Nové Město na Moravě
IČ: 708 03 978
+420 730 167 543
info@hospicvysocina.cz
https://www.hospicvysocina.cz/
Výroční zprávy

DOMOV SULICKÁ

Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

Kontakt

Adresa: Sulická 48/1597, 142 Praha 4
IČ: 70873046
 +420 270 006 571
  lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
http://domov-sulicka.cz
Výroční zprávy

EDA CZ, Z.Ú.

Pomáháme rodinám být odborníkem na péči o své dítě.

Kontakt

Adresa: Filipova 2013/1, 148 Praha 4 – Chodov
IČ: 24743054
 +420 224 826 860
  info@eda.cz
https://www.eda.cz
Výroční zprávy

FOKUS LIBEREC, O.P.S.

Naším posláním je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení jejich sociální pracovní a zdravotní situace. Za tímto účelem provozujeme sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízíme pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

Kontakt

Adresa: Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
IČ: 46749411
+420 485 163 440
info@fokusliberec.cz
http://www.fokusliberec.cz
Výroční zprávy

FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Kontakt

Adresa: 5. května 356, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 15060306
 +420 569 421 845
  fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz
Výroční zprávy

FUCK CANCER Z.S.

Cílem je šířit osvětu v oblasti rakoviny mladistvých na základě zkušeností a silného respektovaného brandu. Cílem projektu je během 3-4 let společně vytvořit prostor, kde propojí organizace, nadační fondy, odborníky, pacienty a jejich osobní zkušenosti na jedné platformě. 

Kontakt

Adresa: Umělecká 588/6, 170 00 Praha 7
IČ: 22740058
+420 730 959 132
info@fuckcancer.cz
https://www.fuckcancer.cz/

HOSPIC SV. HEDVIKY

Nabízí specializovanou a odbornou péči o pacienta v terminálním stavu onemocnění. Cílem péče je pomáhat lidem v době těžké nemoci, být doma vedle svých blízkých. Domácí hospicová péče komplexně podporuje pacienta i celé rodiny,  které se rozhodly doprovázet svého blízkého v rodinném prostředí.

ZajišťujÍ zdravotní a sociální podporu i všestrannou pomoc při péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním.

Kontakt

Adresa: Saskova 1625, 27201 Kladno
IČ: 02319179
+420 774 951 755
info@hospicsvatehedviky.cz
www.hospicsvatehedviky.cz
Výroční zprávy

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA, O.P.S.

Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení a nepostačuje, či není možná péče v domácím prostředí. Tu preferujeme a podporujeme půjčováním pomůcek a poradenskou službou.

Kontakt

Adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
IČ: 70853517
+420 388 311 726
  info@hospicpt.cz
https://www.hospicpt.cz
Výroční zprávy

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE

Provozujeme mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění.

Kontakt

Adresa: 
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň (vchod z ulice Na Sadech)
IČ: 22707328
 +420 731 435 187
  info@kleofas.cz
http://hospic.kleofas.cz/
Výroční zprávy

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA, Z.S.

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.

Kontakt

Adresa: 
Rybářské nám. 662/4 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
+420 416 733 185-7
info@hospiclitomerice.cz
https://www.hospiclitomerice.cz/
Výroční zprávy

HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM O.P.S.

Hradecké centrum je mladou organizací. Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napomoci v začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě zvládat.

Kontakt

Adresa: 
Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
IČ: 01994352
+420 607 129 071
hradeckecentrum@seznam.cz
www.hradeckecentrum.cz
Výroční zprávy

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S.

V rámci Karlovarského kraje provozujeme činnost jediné hvězdárny přístupné pro veřejnost. Zabýváme se činnostmi pro děti a mládež, v rámci celoročních aktivit pořádáme vzdělávací astronomické a radioamatérské aktivity.

Kontakt

Adresa: K Letišti 144, 36001 Karlovy Vary
IČ: 26361850
 +420 777 953 421
  hvezdarna@astropatrola.cz
http://astropatrola.cz
Výroční zprávy

CHARITA ČESKÁ LÍPA

Posláním organizace Charita Česká Lípa je pomoc potřebným ve smyslu učení církve, a to bez ohledu na jejich víru, rasu či národnost. Organizace poskytuje registrované sociální služby a další služby určené sociálně znevýhodněným osobám, zdravotně postiženým a minoritám.

Kontakt

Adresa: Dubická 992, 47001 Česká Lípa
IČ: 70226148
 +420 774 116 412
  info@fchcl.cz
https://ceskalipa.charita.cz/
Výroční zprávy

I MY, O.P.S.

Pomáháme dětem s handicapem a jejich rodinám.

Kontakt

Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 39201 Soběslav
IČ: 70812187
 +420 775 162 898
  imy@IMYpomahame.cz
https://www.imypomahame.cz
Výroční zprávy

ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O. P. S.

ICOS Český Krumlov pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťujeme navzájem propojené služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Prioritně se zaměřujeme na aktivity v Jihočeském kraji s důrazem na příhraniční regiony.

Kontakt

Adresa: 5. května 251, 38101 Český Krumlov
IČ: 70815089
 +420 380 712 202
  icos@krumlov.cz
http://icos.krumlov.cz
Výroční zprávy

INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY

Věnujeme se odbornému výzkumu a dokumentaci obětí rasového pronásledování lidí během druhé světové války s cílem působit preventivně proti projevům antisemitismu, anticiganismu, rasismu a netolerance v současnosti. Provozujeme vzdělávací portál holocaust.cz a Databázi obětí holocaustu. Ve vzdělávacích programech usilujeme o propojení historie a současnosti a aktivizaci mladých lidí k zodpovědnosti. Pracujeme s putovní výstavou o Anne Frankové, metodologií Tváří v tvář historii a sobě samým. Organizujeme každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa.

Kontakt

Adresa: Jáchymova 63, 11000 Praha – Staré Město
IČ: 25721542
 +420 222 317 013
  institute@terezinstudies.cz
http://www.terezinstudies.cz
Výroční zprávy

INSTITUT ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, Z.Ú.

Motivace, edukace, prevence
To jsou tři pilíře naší práce v budování pevných návyků pro zdravý životní styl u dětí i dospělých. Posláním Institutu je šířit osvětu a vzdělávat především mladé generace již od předškolního věku v oblasti zubní péče, zdravé výživy a pohybu.

Kontakt

Adresa: Fričova 1662/4, Praha 2
IČ: 17851874
+420 608 436 929
info@izsu.cz
www.izsu.cz
Výroční zprávy

IQ ROMA SERVIS, Z.S.

IQ Roma servis je zapsaný spolek zaměřený na podporu možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a ochranu jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti.

Kontakt

Adresa: Vranovská 846/45, 61400 Brno
IČ: 65341511
 +420 543 213 310
  iqrs@iqrs.cz
http://iqrs.cz
Výroční zprávy

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O.P.S.

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Naše společnost je registrovaným poskytovatelem sociální služby osobní asistence, díky které umožňujeme lidem s tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních.

Kontakt

Adresa: Petýrkova 1953/24, 14800 Praha 11
IČ: 45245606
 +420 727 821 669
  info@kvp.cz
https://www.kvp.cz
Výroční zprávy

KLUBÍČKO BEROUN, Z.Ú.

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Kontakt

Adresa: Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
IČ: 24151262
 +420 722 955 596
  info@klubickoberoun.cz
https://www.klubickoberoun.cz
Výroční zprávy

KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ, Z.S.

Poskytujeme terénní sociální služby seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu.

Kontakt

Adresa: Nové náměstí 1746, Česká Třebová
IČ: 03776395
+420 605 366 931, 736 520 120
koordinator.uo@petrklice.cz, koordinator.praha@petrklice.cz
https://www.petrklice.cz
Výroční zprávy

LATA - PROGRAMY PRO MLÁDEŽ A RODINU, Z.Ú

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Kontakt

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha 1
IČ: 60447800
 +420 234 621 361
  info@lata.cz
http://www.lata.cz
Výroční zprávy

LIGA VOZÍČKÁŘŮ, Z. Ú.

Pomáháme lidem s hendikepem na jejich cestě k samostatnosti, protože každý má svůj potenciál.

Kontakt

Adresa: Bzenecká 23, 62800 Brno
IČ: 00499412
 +420 537 021 493
  info@ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz
Výroční zprávy

LÍP A SPOLU, Z.S.

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s  autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují. Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.

Kontakt

Adresa: Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa
IČ: 07826290
+420 733 706 309
  radka.ondruskova@lipaspolu.cz
https://www.lipaspolu.cz/
Výroční zprávy

LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Z.S.

Zajišťujeme odborné sociální služeby pro hluchoslepé

Kontakt

Adresa: Zborovská 62, 150 Praha 5
IČ: 45246068
 +420 777 764 191
  info@lorm.cz
https://www.lorm.cz
Výroční zprávy

MATURUS, O.P.S.

Maturus se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Organizace existuje od listopadu 2010.

Kontakt

Adresa: Na Topolce 1713/ 1a, 14000 Praha 4
IČ: 24766216
 +420 776 004 331
  reditel@maturus.cz
https://maturus.cz
Výroční zprávy

MCU KOLOSEUM, O.P.S.

Poskytujeme chráněná pracovní místa lidem se zdravotním postižením. Nabízíme jim zařazení do pracovního procesu a potřebnou seberealizaci. Dále nabízíme široké spektrum služeb, jako je osobní asistence, rozvoz obědu pro seniory a handicapované spoluobčany, poradna pro handicapované, zapůjčování kompenzačních pomůcek nebo možnost tisku a kopírování.

Kontakt

Adresa: Generála Svobody 83/47, 460 01, Liberec
IČ: 25405080
+420 488 882 191
info@universium.cz
http://www.universium.cz
Výroční zprávy

MEDOU, Z.S.

Nestátní nezisková organizace MEDOU, z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. Naší vizí je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Poskytnout jim takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život. Našim posláním je vytvořit takové prostředí, kde mohou tito lidé v bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Kontakt

Adresa: Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec
IČ: 03718981
+420 606 669 229
medou@post.cz
http://medou-humpolec.cz
Výroční zprávy

MEZI NÁMI, O.P.S.

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

Kontakt

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00
IČ: 02267217
+420 604 356 300
info@mezi-nami.cz
https://www.mezi-nami.cz
Výroční zprávy

MIKASA, Z.S.

Když si jiní netroufají, je tu MIKASA. Sociálních služeb pro lidi s těžkými formami autismu a mentálního postižení je v Česku jako šafránu. MIKASA je jednou z mála neziskovek, která se nebojí pracovat s projevy agrese a otevírá své dveře všem, od nichž jiní dávají ruce pryč.

Kontakt

Adresa: 1. Máje 1526/66, 703 00 Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 22832386
+420 606 669 229
info@mikasazs.cz
https://mikasazs.cz/
Výroční zprávy

MIKULÁŠ 365, O.P.S.

Podporujeme děti a jejich rodiče v době, kdy jsou v rodinném systému narušené vztahy, rodina se rozpadá a sama nedokáže situaci v klidu vyřešit..

Kontakt

Adresa: Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2
IČ: 27364593
 +420 221 979 271
  info@mikulasops.cz
https://www.mikulasops.cz
Výroční zprávy

MOMO CHRUDIM, O.P.S.

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Hlavní činností společnosti je provozování Sociálně terapeutické dílny Momo a obchůdku s výrobky dílny. Naše společnost pořádá různé besedy, výstavy a uměleckořemeslné kurzy. Momo Chrudim je zřizovatelem Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech.

Kontakt

Adresa: Palackého třída 200, 53701 Chrudim
IČ: 27524582
 +420 775 780 950
  info@devcatkomomo.cz
https://www.devcatkomomo.cz
Výroční zprávy

NA POČÁTKU, O.P.S.

Pomáháme ženám a dívkám, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství dostaly do tíživé situace. Nabízíme jim systém tří na sebe navazujících sociálních služeb, kterými jsou poradna a dva azylové domy.

Kontakt

Adresa: Soběšická 560/60, 61400 Brno
IČ: 60554665
 +420 702 104 441
  info@napocatku.cz
http://www.napocatku.cz
Výroční zprávy

NADACE ARCHA CHANTAL

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů.

Kontakt

Adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
IČ: 64326195
+420 775 312 704
  info@archa-chantal.cz
https://archa-chantal.cz
Výroční zprávy

NADACE J&T

Jsme tady proto, abychom  individuálně pomáhali rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Poskytujeme finanční, materiální pomoc a poradenství.

Na základě našich zkušeností z terénu usilujeme o systémové změny v prevenci a péči o ohrožené rodiny.

Kontakt

Adresa: Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha
IČ: 27162524
 +420 221 710 374
  nadacejt@nadacejt.cz
https://www.nadacejt.cz
Výroční zprávy

NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Podporujeme neziskové projekty s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Kontakt

Adresa: Hýblova 286, 560 02  Česká Třebová
IČ: 63836831
 +420 483 394 202
  nadace@mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz
Výroční zprávy

NADACE T-SOFT ETERNITY

Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi vymýšlet a pomoci realizovat především projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout. Chceme pomáhat bourat mýty a předsudky, stavět mosty mezi obory, mezi minulostí a budoucností.

Kontakt

Adresa: U Zásobní zahrady 2552, 13000 Praha 3
IČ: 29003547
 +420 261 710 561
  info@nadaceeternity.cz
http://nadaceeternity.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND LA VIDA LOCA

„Věříme v dobro. Každý z nás se rodí dobrý s přirozenou potřebou lásky, radosti a sounáležitosti. S tímto přesvědčením pomáháme především tam, kde se o šťastném a láskyplném osudu prozatím mluvit nedá. Podporujeme příběhy dětí odložených, odebraných, vyrůstajících v náhradní rodičovské péči, netradičním prostředí či sociálně slabších rodinách. 

Uchováváme dětské vzpomínky, podporujeme jejich mentální zdraví, učíme je převzít zodpovědnost za svůj příběh. 

Edukujeme pečovatele a propojujeme neziskový sektor s cílem zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti, informovat veřejnost o poskytovaných službách a budovat novou zdravou generaci vnímající dobro jako svou přirozenou součást.“

Věříme, že každé dítě si zaslouží svůj šťastný příběh. 

 

Kontakt

Adresa: Na Louži 947/1, Praha 10 Vršovice, 10100
IČ: 04655648
+420 732 938 222
martina@nadacelavidaloca.eu
www.nadacelavidaloca.eu
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PINK BUBBLE

Naším posláním je všestranná podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Kontakt

Adresa: Jirečkova 1007/10, 17000 Praha 7
IČ: 24296171
 +420 777 044 312
  info@pinkbubble.cz
https://www.pinkbubble.cz
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Kontakt

Adresa: Lucemburská 26, Praha 3, 130 00 
IČ: 27917169
 +420 602 210 070
  zdena.stepankova@nfozp.cz
https://www.nfozp.cz/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND PRO VÝZKUM PSYCHEDELIK

Jsme přesvědčeni, že využití psychedelik v klinické medicíně může přinést zásadní změnu v přístupu k léčbě duševních onemocnění a zajistit nové poznatky o podstatě lidského vědomí.

Kontakt

Adresa: V Honech 687, 250 67 Klecany
IČ: 05540143
 +420 602 210 070
  info@psyres.eu
https://psyres.eu/
Výroční zprávy

NADAČNÍ FOND RADIA PROGLAS

Naším posláním je šířit křesťanské pojetí hodnot a působit na kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem zajištěním provozu, rozvoje a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas.

Kontakt

Adresa: Barvičova 85, 60200 Brno
IČ: 44016701
 +420 737 847 784
  mtrembulakova@proglas.cz
https://www.proglas.cz/podporit-proglas/nadacni-fond/
Výroční zprávy

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Kontakt

Adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
IČ: 26623064
 +420 284 684 959
  nautis@nautis.cz
https://nautis.cz
Výroční zprávy

NEDOKLUBKO Z.S.

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice.

Kontakt

Adresa: V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10
IČ: 265 96 784
+420 608 888 778
info@nedoklubko.cz
https://www.nedoklubko.cz/
Výroční zprávy

NOMIA, Z.Ú.

Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

Kontakt

Adresa: třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 Hradec Králové
IČ: 03087379
+420 495 262 214
  poradna@nomiahk.cz
https://nomiahk.cz
Výroční zprávy

NOVÉ HÁRO, Z.S.

Naším hlavním posláním je pomáhat nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobíme paruku z pravých vlasů a to přímo na míru – vyrobíme jim jejich nové háro. Nemocní si tak s vlasy nemusí vůbec dělat starosti, všechno zařídíme za ně.

Kontakt

Adresa: Lužice 105, 435 24 Lužice u Mostu
IČ: 06457355
+420 737 161 115
  ahoj@noveharo.cz
https://noveharo.cz
Výroční zprávy

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA, Z. S.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci anebo jim taková hrozí.
Poskytuje jim informace, rady, aktivní pomoc a realizuje přednášky a odborné semináře.
Jsme nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Kontakt

Adresa: Žižkova 13, 58601 Jihlava
IČ: 66597064
 +420 567 330 164
  opj@volny.cz
https://www.obcanskaporadna.cz
Výroční zprávy

ORBI PONTES, Z.S.

Podporujeme znevýhodněné osoby v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

Kontakt

Adresa: Brichtova 819, 15200 Praha 5
IČ: 22611100
 +420 724 173 217
  jindrova@orbipontes.cz
http://orbipontes.cz
Výroční zprávy

PACIENTI IBD Z. S.

Hlavním cílem spolku je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Kontakt

Adresa: Polská 1664/15, 12000 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 22720936
 +420 773 209 320
  info@crohn.cz
https://www.crohn.cz
Výroční zprávy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Kontakt

Adresa: Roháčova 26, 130 00 Praha 3
IČ: 70892326
+420 222 586 260,  222 585  258
  info@psp3.cz
https://psp3.cz
Výroční zprávy

PESTRÁ, O.P.S.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení.

Kontakt

Adresa: Kučerova 809/11, 19800 Praha 9
IČ: 28525973
 +420 732 138 186
  info@pestra.cz
https://www.pestra.cz
Výroční zprávy

PFERDA Z.Ú.

Pferda je nezisková organizace a poskytuje sociální služby a sociální podniky dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Jejich cílem je, aby klienti žili samostatným a soběstačným životem.

Kontakt

Adresa: Panská 79, 516 01 – Rychnov nad Kněžnou
IČ: 266 57 431
+420 605 106 148
jana@pferda.cz
https://www.pferda.cz/
Výroční zprávy

POHODA – SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM, Z.Ú.

Poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením v místní komunitě.

Kontakt

Adresa: Roškotova 1737/6, 14000 Praha 4
IČ: 68380216
 +420 296 202 022
  pohoda@pohoda-help.cz
https://pohoda-help.cz
Výroční zprávy

POMOCNÉ TLAPKY O.P.S.

Zabýváme se chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Kontakt

Adresa: V. Kratochvíla 1073, 33202 Starý Plzenec
IČ: 26322641
 +420 724 007 779
  info@pomocnetlapky.cz
http://www.pomocnetlapky.cz
Výroční zprávy

POPÁLKY O.P.S.

Pomáháme popáleným lidem a jejich rodinám vyrovnat se s následky zranění, které nechává jizvy na těle i na duši.

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo náměstí 287/46, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 62158261
 +420 776 259 126
  info@popalky.cz
https://popalky.cz
Výroční zprávy

PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.

Našim cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu. Naše mise je pomoc k plné integraci do společnosti a odstranění závislosti na sociálním systému, tedy plně a úspěšně integrovaný cizinec.

Kontakt

Adresa: Opletalova 921/6, 11000 Praha 1
IČ: 67362621
 +420 731 604 128
  monika.korabova@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz
Výroční zprávy

PRÁVĚ TEĎ! O.P.S.

Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí a dále snaha o aktivní mezigenerační komunikaci a diskuzi.

Kontakt

Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
IČ: 29154901
 +420 603 852 740
  cepova@prave-ted-ops.cz
https://pravetedops.cz
Výroční zprávy

PREVENT 99 Z.Ú.

Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním, s péčí o děti a se závislostním chováním.

Kontakt

Adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice
IČ: 69100641
+420 383 323 920
prevent@prevent99.cz
https://www.prevent99.cz
Výroční zprávy

RESPONDEO, Z. S.

Poskytujeme služby lidem, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Základními principy jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt.

Kontakt

Adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 28802 Nymburk
IČ: 26631628
 +420 737 104 928
  info@respondeo.cz
https://www.respondeo.cz
Výroční zprávy

RODINA V CENTRU, Z.Ú.

Řešíme každodenní starosti a potíže rodin a dětí na Novoborsku.

Doprovázíme pěstouny, kteří se ujali opuštěných dětí.
Předáváme rodičům dovednosti, aby dokázali vytvořit podmínky pro život a správný vývoj dětí.
Řešíme krize v rodině.
Dáváme pocit bezpečí a porozumění dětem a mladým lidem, kteří se cítí sami.
Poskytujeme finanční poradenství  a pomáháme se spory, s bydlením a uplatněním na trhu práce.                                                                                        Nabízíme prostor pro sdílení i učení v mateřském centru a hlídáme děti v Dětské skupině Koblížek.

Kontakt

Adresa: Křižíkova 980, 473 01, Nový Bor
IČ: 27004295
+420 776 78 33 33
info@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz
Výroční zprávy

ROSA - CENTRUM PRO ŽENY, Z.S.

Podporujeme a provázíme ženy, které zažívají násilí ve vztazích, na jejich cestě k pozitivním změnám, bezpečí a životu bez násilí.

Kontakt

Adresa: Podolská 242, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 68405359
+420 241 432 466
info@rosacentrum.cz
https://www.rosacentrum.cz
Výroční zprávy

ROZUM A CIT, Z.S.

Věříme, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.  
Pomáháme pěstounům pečujícím o děti, které z jakéhokoliv důvodu v původní rodině vyrůstat nemohou. 
Chceme, aby tyto děti mohly prožít šťastné dětství, které je předpokladem k úspěchu v dospělém životě.

Kontakt

Sídlo organizace: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Korespondenční adresa a kanceláře vedení organizace: Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 708 28 181

+420 730 157 063 
rozmacit@pestouni-rac.cz

https://www.pestouni-rac.cz/
Výroční zprávy

SDRUŽENÍ NERATOV

Rozvoj plnohodnotného života v kdysi vysídlené vsi Neratov. Pomoc lidem s postižením prostřednictvím chráněného bydlení a chráněných dílen, podpora pěstounských rodin. Pořádání kulturních akcí jako zviditelnění lidí s postižením i Neratova.

Kontakt

Adresa: Bartošovice v O.h. 84, 51761 Bartošovice v Orlických horách
IČ: 46456970
 +420 494 530 058
  sdruzeni@neratov.cz
https://www.neratov.cz
Výroční zprávy

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounské péče.

Kontakt

Adresa: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
IČ: 00407933
 +420 233 335 452
  info@sos-vesnicky.cz
https://www.sos-vesnicky.cz
Výroční zprávy

SPOKOJENÝ DOMOV, O.P.S.

Posláním naší organizace je pomoci lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí. K naplnění tohoto poslání nabízíme klientům zejména terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, v menší míře odlehčovací služby pro pečující osoby. Pořádáme též pro seniory aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času a udržení jejich kondice, a to jak mentální, tak pohybové.

Kontakt

Adresa: Na Návsi 44, 29501 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043913
 +420 774 423 414
  sekretariat@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, O. P. S.

Usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kontakt

Adresa: U Tiskárny 515/3, 70200 Ostrava-Přívoz
IČ: 68145209
 +420 596 136 609
  jekhetane@jekhetane.cz
http://jekhetane.cz
Výroční zprávy

SPOLEČNOST DOLMEN, Z.Ú.

Naším posláním je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

Kontakt

Adresa: nám. Českých bratří 36/1 920/7, 46005 Liberec
IČ: 27291049
 +420 485 107 063
  info@spolecnostdolmen.cz
http://www.spolecnostdolmen.cz/
Výroční zprávy

SPOLU SPOJIT SÍLY Z.S.

Snažíme se rodinám být nápomocní při jejich nelehké životní cestě, nabízíme jim pomoc při řešení důležitých milníků v životě jejich dítěte. Máme za sebou opakovaná setkání s psychologem, logopedem, psychiatrem, odborníky zabývající se inkluzivním vzděláváním apod. Pro děti realizujeme volnočasové tvořivé dílničky. Mnoho inspirativních a zajímavých setkání je ještě před námi.

Kontakt

Adresa: Dobřejovice 122, Hosín 373 41
Kontaktní adresa: Stradonická 2311/6, 370 07 České Budějovice
IČ: 07118686
+420 773 477 122
info@sluzbastella.cz

www.sluzbastella.cz
Výroční zprávy

SPOLUŠKOLA, Z.S.

Ve Spoluškole věříme, že kvalita vzdělání hraje jednu z klíčových rolí v dalším životě každého z nás. Proto  pomáháme rodičům, aby jejich děti mohly uspět ve škole. Jsme odborníci na školské právo, ale zároveň sami rodiče. Záleží nám tedy na tom, aby se (nejen našim) dětem ve škole dařilo. Rodičům dětí s potřebou vzdělávací podpory nabízíme bezplatné právní poradenství, semináře, vzdělávací materiály a věnujeme se také advokační práci zaměřené na systémové změny a podporu rovných příležitostí ve vzdělávání.

Kontakt

Adresa: Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 Krč
Kontaktní adresa: Iva Janská, Na Bučance 11, 140 00 Praha 4
IČ: 06985815
+420 777 787 955
info@spoluskola.cz, poradna@spoluskola.cz

http://spoluskola.cz/
Výroční zprávy

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, KRAJSKÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE

Hájíme práva a oprávněné zájmy sluchově postižených, poskytujeme sociální služeby pro sluchově postižené.

Kontakt

Adresa: K. H. Borovského 1853, 43401 Most
IČ: 70942412
 +420 774 539 830
  valentova.viaverte@seznam.cz
https://nnuk.estranky.cz
Výroční zprávy

ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ, Z.Ú.

Naším hlavním posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb.

Kontakt

Adresa: K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové
IČ: 27556751
+420 773 695 300
vlasta@sancenavzdelani.org
https://www.sancenavzdelani.org/
Výroční zprávy

TEMPERI, O.P.S.

Naším posláním posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Těmto rodinám nabízíme ucelený soubor činností a aktivit, které vycházejí z jejich individuálních potřeb. Základním cílem služeb, které poskytujeme, je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby „zdravá rodina“ byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především s využitím vlastních zdrojů.

Kontakt

Adresa: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice
IČ: 28159179
+420 702 571 757
  tempericb@tempericb.cz
http://www.tempericb.cz
Výroční zprávy

TOULCŮV DVŮR, Z.S.

Jsme fungující soběstačnou organizací, která rozvíjí vzorové Středisko ekologické výchovy. Naše činnost má významný sociální přesah a přispívá k obohacení a zpestření kulturního dění v regionu.Naším posláním je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Kontakt

Adresa: Kubatova 32/1, 10200 Praha 10
IČ: 62934171
 +420 272 660 500
  info@toulcuvdvur.cz
https://www.toulcuvdvur.cz
Výroční zprávy

VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, Z.S.

Naším posláním je realizace dobrovolnického programu Canisterapie, příprava a výcvik dobrovolníků a jejich psů. Pořádáme dětské pobytové akce se zaměřením na integraci a canisterapii. Realizujeme prožitkové, vzdělávací a preventivní aktivity se zaměřením na canisterapii.

Kontakt

Adresa: Domanín 150, 37901 Třeboň
IČ: 26515598
 +420 724 953 876
  jaroslava.bickova@canisterapie.org
http://www.canisterapie.org
Výroční zprávy

VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM INTEGRA VSETÍN O.P.S.

VKCI Vsetín o.p.s. navazuje na činnost základní školy Integra, která již druhé desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při aktivitách ověřených i zcela nových.

Kontakt

Sídlo: Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín
Pracoviště: Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
IČ: 26842149
+420 774 262 243
  vkci@vkci.cz
www.vkci.cz
Výroční zprávy

ZNALECKÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Z.Ú.

Jsme neziskovou organizací, která se věnuje poskytování expertní a znalecké činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ergonomie, provádíme osvětovou a vzdělávací činnost orientovanou na problematiku BOZP a prevenci dětských úrazů a aktivně podporujeme transfer nových znalostí v uvedených oblastech za využití poznatkové základny kooperujících členů.

Kontakt

Adresa: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 032 57 371
  zuboz@zuboz.cz

www.zuboz.cz
Výroční zprávy

ŽIVOT PLUS, Z.Ú.

Naším posláním je prohlubovat kvality života a přispívat svou činností k řešení specifických problémů seniorů a zdravotně postižených občanů. Umožnit jim aktivně a smysluplně žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouho, jak jen to bude možné.

Kontakt

Adresa: Benešova 632, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04616685
+420 327 532 900, 724 182 325
reditel@zivotplus.cz
https://www.zivotplus.cz
Výroční zprávy

ŽIVOT 99 - JIHLAVA, Z.Ú.

Naším posláním je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí. 

Kontakt

Adresa: Žižkova 98, 586 01 Jihlava
IČ: 04647114
+420 567 211 695
info@zivot99-jihlava.cz
http://www.zivot99-jihlava.cz
Výroční zprávy