Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Léto s Covidem hygienická opatření ve firmách 4.0

Přestože se v posledních týdnech epidemická situace v Česku zlepšila, zcela vyhráno stále není. Pokles nových případů Covidu-19 navíc v těchto dnech začíná na některých místech stoupat. Odborníci z MeSES pod vedením epidemiologa IKEM Petra Smejkala vidí pro příští týdny jasné riziko. Jsou jím nebezpečné varianty koronaviru (Delta, Lambda aj.) „Nejlevnější možností ochrany proti nebezpečným variantám je omezení rizika jejich importu. Obrana proti opakovaným importům je velmi důležitá, i pokud již k úvodnímu zavlečení došlo.“ Stanovisko MeSES ZDE.

AKTUÁLNÍ STAV A MOŽNOSTI ZAMEZENÍ ZAVLEČENÍ SARS-COV-2

S účinností od 1. 7. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Zákaz se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak. MO ZDE.

S účinností od 1. 7. 2021 došlo ke zrušení plošného testování, a tím i ke zrušení povinnosti zaměstnavatelů
umožnit zaměstnanci vstup na pracoviště pouze v případě splnění podmínky negativního výsledku testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2. MO ZDE.

Zaměstnavatelé mohou zanést povinnost testování na pracovištích od 1. 7. 2021 do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP. Jedná se o stejný princip jako v případě řízení pohybu a pobytu zaměstnanců a spolupracujících osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích. Stanovisko MZd ZDE.

Plošné testování ve firmách či na úřadech by vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha znovu zřejmě zavedla, pokud by tzv. incidence, tedy počet potvrzených případů koronaviru za sedm dní, stouplo na
25 na 100 000 obyvatel. Veškerá aktuálně platná opatření ZDE.

NÁVRAT DO ČR

Od 9. 7. 2021 se mění podmínky návratu do ČR.
– U zeleně a oranžově označených zemí s nízkým, respektive středním rizikem nákazy je zavedený jednotný režim. Pokud osoba přijede ze zelených nebo oranžových zemí, bude muset vyplnit příjezdový formulář a být testována alespoň antigenním testem ne starším než 48 hodin, nebo PCR testem ne starším než 72 hodin. Test si mohou osoby nechat udělat do pěti dnů, do té doby budou muset mít v zaměstnání respirátor minimálně třídy FFP2. Pravidla neplatí pro očkované dvěma dávkami či osoby, které Covid-19 prokazatelně prodělali v posledních 180 dnech.
– U červených a tmavě červených zemí, kde je vysoké a velmi vysoké riziko nákazy, nově nemusí do samoizolace či na jakýkoliv test plně naočkované osoby. „Ti takzvaně nemusí nic řešit”. U ostatních platí podmínka samoizolace pět dní a poté musí podstoupit PCR test.

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDE.

Ochranné opatření omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 ZDE.

Čl. 19
Zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, se podle tohoto ochranného opatření nařizuje zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele:
– vstup lze umožnit pouze po předložení bezinfekčnosti zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci,
– výjimku tvoří prokázání bezinfekčnosti podle tohoto ochranného opatření;
– osoba, která je povinna podrobit se testu a která je oprávněna se mu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využije) při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének.

Čl. 20
Osobám, na které dopadá čl. 19 se nařizuje informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19.
Povinnost podrobit se testům neplatí při prokázání bezinfekčnosti
Forma dokladu
– předložení dokladu o absolvování testu po příchodu na pracoviště, a to nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem nebo před 48 hodinami POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
– předložení dokladu v době mezi pátým a čtrnáctým dnem od doby jejich příchodu na pracoviště o absolvování kontrolního testu, a to nejdéle před 72 hodinami RT-PCR testu s negativním výsledkem nebo před 48 hodinami POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
– doklad o výsledku testu, kterým osoba disponovala při návratu na území ČR ze států zařazených na seznam zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění,
– doklad o uplynutí 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,
– doklad o uplynutí 14 dní od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu,
– doklad o prodělání onemocnění Covid-19, ze kterého je zřejmé, že od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní.

INFORMACE K PLOŠNEMU TESTOVÁNÍ OBYVATEL ANTIGENNÍMI TESTY

– Od 1. 6. 2021 je z veřejného zdravotnictví proplácen jeden antigenní test za 7 dní (4x za měsíc).
Dále jsou proplácené dva PCR testy za měsíc. 
– Testování probíhá v „Síti antigenních odběrových center – AOC” v již provozované definované
páteřní síti odběrových míst. Zúčastnit se ho mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní
pojištění v ČR.
– Seznam veřejných odběrových míst je k dispozici na webu ÚZIS ČR ZDE, kde si můžete zobrazit
i kapacitu odběrového místa. Praha má navíc svůj vlastní portál ZDE, kde si můžete na jednotlivých
odběrových místech zarezervovat termín.
Maximální cena testů na Covid-19 pro samoplátce
Ministerstvo zdravotnictví s účinností od úterý 8. 6. 2021 vydalo nový cenový předpis, který stanovuje
maximální cenu PCR a antigenních testů pro samoplátce. Nově za PCR test je cena nejvýš 614 Kč a za odběr
200 Kč a za antigenní test maximálně 201 Kč. Předchozí cena PCR testu byla 1 310 Kč a antigenního testu
351 Kč.

INTERPRETACE VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU, JAK SE ZACHOVAT PO OBDRŽENÍ VÝSLEDKU AG TESTU

– Antigenní POC test vyšel negativní, ale máte příznaky
Pravděpodobně trpíte jiným onemocněním. Kontaktujte svého praktického lékaře k určení
diagnózy.
– Antigenní test POC vyšel pozitivní, ale nemáte příznaky
V případě, že je pacient asymptomatický a výsledek Ag testů je pozitivní, tak subjekt, který test
provedl, indikuje konfirmační PCR test. A to hned na místě. Není proto nutné se někam znovu
objednávat.
– Antigenní POC test vyšel pozitivní
Od 1. 6. 2021 má subjekt, který test provedl, povinnost indikovat konfirmační PCR test také
v případě, že má pacient příznaky onemocnění a vyšel mu pozitivní antigenní test.
CERTIFIKÁTY
– Od 1. 6. 2021 je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu
(jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po
ukončeném očkování). Certifikáty už jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie. Na
certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód. Jak získat
certifikát o výsledku testu a očkování ZDE.
– Od 7. 7. 2021 je nově nově umožněno získat certifikát EU COVID také osobám očkovaným ve třetích
zemích. Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve
třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Očkování musí být
zároveň provedeno očkovací látkou, která odpovídá vakcínám, kterým byla udělena registrace
Evropské komise na základě doporučení EMA. MO ZDE.

VALIDAČNÍ APLIKACE TEČKA A ČTEČKA

Od 1. 7. 2021 státy Evropské unie a Srbsko přijímají Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti Covid-19. Principem jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na Covid-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod.
Více informací ZDE.

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

– Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat zdarma očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se tak budou moci například i cizinci dlouhodobě žijící v ČR.
Více informací najdete ZDE.

– Přehled kapacity očkovacích míst ZDE. Zjistíte, kolik osob je zaregistrovaných a čeká na rezervaci termínu očkování a kolik osob obdrželo zvací zprávu k rezervaci termínu za posledních 7 dní. Další informace a odpovědi na vaše otázky najdete ZDE.

DOVOLENÁ V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU

– Dovolená je určena k dlouhodobému odpočinku zaměstnance. Z právního pohledu je dovolená dobou odpočinku, nejde o výkon práce a zaměstnavatel proto nemůže zaměstnanci určovat, kde má dovolenou trávit, ani po něm nemůže požadovat, aby dovolenou trávil určitým způsobem. Zaměstnavatel totiž může zaměstnancům dávat pokyny a příkazy pouze k plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. To platí i v současné situaci, kdy zaměstnavatelé hledají řešení, jak předejít vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ve svém areálu, na svých pracovištích či provozech.
– Zaměstnavatel není ani oprávněn shromažďovat údaje o tom, kde zaměstnanci tráví dovolenou,
protože se jedná o osobní údaj, který podléhá ochraně podle GDPR.
– Jiná situace ale nastane, když se zaměstnanec vrací po ukončení dovolené do práce. Oprávnění
zaměstnavatele zjišťovat, kde zaměstnanci trávili svou dovolenou, je možné za současné situace
dovodit jako oprávněný zájem na tom, aby zaměstnavatel mohl plnit své zákonné povinnosti, které
má vůči zaměstnancům především na základě § 101 – § 109 ZP. Tato ustanovení upravují práva
a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podle § 102 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a přijímáním opatření pro předcházení rizikům. Do této povinnosti lze určitě zařadit i přijetí
opatření ve vztahu k zaměstnancům při jejich návratu z dovolené a jejich opětovném zapojení do
práce.
– Zaměstnavatel je tak oprávněn na zaměstnanci vyžadovat sdělení, zda dovolenou trávil v rizikové
oblasti. Mimořádné okolnosti odůvodňují, aby zaměstnavatel kontaktoval zaměstnance
v souvislosti s jeho opětovným nástupem do práce po ukončení dovolené se žádostí o sdělení, zda
se v průběhu dovolené zdržoval v rizikových oblastech. Při jejich vymezení může zaměstnavatel
vycházet z údajů uvedených na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Od
zaměstnance může požadovat v tomto směru i čestné prohlášení, pokud zaměstnanec sdělí, že se
v žádných rizikových oblastech nezdržoval. Kdyby byl zaměstnavatel schopen prokázat, že skutečnosti uvedené zaměstnancem o místě trávení dovolené jsou nepravdivé, jedná se o porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Zaměstnanec svými nepravdivými informacemi mohl způsobit zaměstnavateli škodu, ale hlavně mu
znemožnil plnit povinnosti vytvářet pro všechny zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí. To by mohlo být možností zavlečení nákazy na pracoviště zaměstnavatele
ohroženo.

STÁLE PLATÍ OBECNÁ HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ

– Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
– dodržovat základní hygienická pravidla (3R),
– používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,
– nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob,
– jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při
kýchání a kašlání užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa
paží/rukávem, nikoliv rukou,
– nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictvírukou
z kontaminovaných předmětů,
– nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.,
– při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání,
– doporučení umožnit práce z domova.

ZVYŠUJTE SVOJÍ INDIVIDUÁLNÍ ODOLNOST SPRÁVNOU ŽIVOTOSPRÁVOU

– Jezte pestrou stravu,
– zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina,
– otužujte se,
– dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu,
– často větrejte místnosti, kde pobýváte,
– dbejte na kvalitní a dostatečný spánek.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění
dále!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Před zpracováním osobních údajů zaměstnance sizaměstnavatel musí provésttest proporcionality – je větší
riziko, že budu nebo nebudu zpracovávat, jaké následky bude mít, pokud nebudu zpracovávat a jak moc zasáhnu do práv zaměstnance, pokud zpracovávat budu. Pokud se rozhodne osobní údaje zpracovávat, zaměstnavatel musí provést záznam o zpracování dat, kde si stanoví kromě jiného:
– účel zpracování – např. plnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a prevence zdravotních
a bezpečnostních rizik,
– právní důvod zpracování – plnění právní povinnosti (stanoví to zákon nebo opatření MZd) nebo
oprávněný zájem zaměstnavatele,
– lhůtu pro výmaz – např. 3 měsíce, 60 dnů, 3 roky.
Více informací k ochraně osobních dat ZDE.

Zdroj:
Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Ing. Libor Musil
místopředseda představenstva
ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR