Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Nabídka akreditovaných kurzů pro členy AVPO ČR

Mezi další benefity, které jsme pro členské organizace zprostředkovali, jsou akreditované kurzy MPSV s 20% slevou, od Tomáše Ergense. Nabídku aktuálně vypsaných otevřených kurzů a jiných školících akcí, které lze realizovat i na klíč je zde: https://www.socialnisluzbykvalitne.cz/kurzy/. Slevu uplatníte uvedením „člen AVPO“ na konec přihlášky.

Anotace jednotlivých kurzů:

Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby:
Kurz provede účastníky uvědoměním významu a přínosu hodnocení kvality sociální služby, oblastmi a postupem hodnocení kvality sociální služby a konkrétními technikami hodnocení vybraných aspektů kvality služby v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb. Během kurzu je věnován prostor i nácviku postupů hodnocení dílčích oblastí kvality sociální služby na konkrétních příkladech za pomocí konkrétním technik.

Revitalizace sociální služby (Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby):
Kurz navazuje na kurz „Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby“ (podmínka pro účast v kurzu) a seznámí účastníky s několika možnými pojetími, jak může poskytovatel sociálních služeb přistoupit ke kontrole správnosti a vhodnosti nastavení vnitřních pravidel u registrované sociální služby, stejně jako ke kontrole správnosti a vhodnosti stanovených a v praxi prováděných postupů při realizaci služby pracovníky sociální služby. Téma bude zasazeno do kontextu aktuálně platné legislativy (zákon o sociálních službách, vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, občanský zákoník, zákoník práce a související), se zohledněním specifik různých typů sociálních služeb a potřeb subjektů podílejících se na systému poskytování sociálních služeb (uživatelé, pracovníci a poskytovatel sociální služby, MPSV, donátoři na lokální úrovni a spolupracující subjekty). Kurz pomůže pracovníkům uvědomit si význam kontroly a hodnocení souladu poskytování sociální služby s požadavky legislativy, potřebami osob, kterým je služba poskytovaná, a potřeby motivace pracovníků, kteří se na poskytování služby podílejí. Cílem je předat účastníkům základní strukturu, jak revidovat vnitřní pravidla a postupy, a doporučit konkrétní techniky a postupy pro praxi použitelné v sociálních službách.

Jak motivovat zaměstnance v sociálních službách k angažovanosti (Vedení, hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách):
Kurz je zaměřený na praktické aspekty vedení zaměstnanců v sociálních službách, a to je motivace (formální i neformální stimulační postupy) a hodnocení (vč. hodnotících pohovorů a poskytování zpětné vazby) zaměstnanců v sociálních službách. Čímž se zvyšuje angažovanost a loajalita zaměstnanců k organizaci, resp. ke svým nadřízeným a službě, ve které pracují, pokud jejich vedoucí zná tyto zákonitosti. Během kurzu je věnován prostor nácviku praktických postupů sestavení a využití kompetenčního modelu využitelného v sociální službě vč. hodnotících ukazatelů a metod hodnocení ukazatelů, nácviku poskytování zpětné vazby, i sestavení plánu hodnocení zaměstnance.

Bez spolupráce to v sociálních službách nejde (Týmová spolupráce v sociálních službách):
Kurz uvede účastníky do podstaty týmové spolupráce tak, aby si uvědomili význam zadání práce v týmu, rolí v týmu, vedení týmu i týmové dynamiky, což přispívá k zefektivnění spolupráce a dosahování cílů poskytované sociální služby. Také to snižuje napětí a konflikty mezi pracovníky. Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům uvědomit si své osobní charakteristiky v týmové spolupráci, naučit se rozlišovat účel práce v týmu, upřesňovat zadání pro práci v týmu, uvědomit si jak být dobrým členem týmu a respektovat ostatní a základní zásady vedení týmu. Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastního působení v týmu a sdílení zkušeností z praxe sociálních služeb. Cílem je předat účastníkům kompetence k fungování v týmu a vedení týmu. 

Jak to mám všechno stihnout (Time management v sociální službě):
Kurz uvede účastníky do řízení své práce v čase v rámci sociálních služeb, čímž dochází ke snížení psychické zátěže u pracovníků a zvýšení kvality a efektivity pomáhající práce, a tedy i dosahování cílů poskytování sociální služby. Téma bude probráno s ohledem na různé typy sociálních služeb a různé formy podpory klientů sociálních služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům uvědomit si význam řízení práce v čase, vhodně postupovat při stanovování cílů, plánu, priorit, a také pracovat se stresem. Pozornost bude věnovaná technikám pomáhajícím řídit práci v čase, sebepoznání pracovníků a propojení typu člověka, motivace a osobního života k efektivnímu výkonu práce v sociální oblasti. Cílem je předat účastníkům poznatky jak řídit v čase svoji práci, jak zohlednit vlastní osobnost a konkrétní techniky a postupy pro praxi použitelné v sociálních službách.

Pojďme se domluvit, jak budeme pomáhat (Efektivní komunikace v sociálních službách):
Kurz uvede účastníky do efektivní komunikace jako nástroje k dosažení cílů poskytování sociální služby, což snižuje napětí a konflikty mezi pracovníky při komunikaci s klienty. Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy práce s klienty služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné způsoby komunikace pro dosažení spolupráce, cílů služby a změny nepříznivé situace klientů za současného respektování hranic osobní odpovědnosti. Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastní komunikace, osobnostním bariérám v komunikaci a sdílení zkušeností z praxe. Cílem je předat účastníkům kompetence ke zvyšování efektivity v komunikaci s klienty i jinými osobami.

Lektor kurzů:

Mgr. Tomáš Ergens DiS.
Metodik, lektor, konzultant a auditor v sociálních službách, kariérový poradce. Působí v neziskových organizacích a sociálních službách od roku 2006. Pracoval jako sociální pracovník s lidmi sociálně vyloučenými, se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Podílel se jako koordinátor projektů a vedoucí pracovník na koncepci a realizaci projektů s nadregionální působností se zaměřením na podporu lidí dlouhodobě nezaměstnaných a s různým zdravotním postižením, ale jako metodik sociálních služeb i na podporu pracovníků působících v sociálních službách a manažerů sociálních služeb. Absolvoval obory sociální práce, sociální pedagogika a poradenství. Spolupracoval jako HR konzultant a pracovní konzultant jak s neziskovými organizacemi, tak s firmami z oblasti výroby i služeb (více viz profil na LinkedIn).