Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

PROGRAM NA PODPORU TRANSPARENTNOSTI A PROFESIONALIZACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) za finanční podpory Nadace J&T připravila program na podporu až 10 neziskových organizací, které mají motivaci a zájem se zařadit mezi držitele značky Prověřená veřejně prospěšná organizace (značky spolehlivosti) a rozvíjet tak svoji transparentnost, profesionalitu a důvěryhodnost vůči soukromým dárcům.

Cíl podpory

Cílem podpory je usnadnit neziskovým organizacím počáteční přístup ke značce spolehlivosti – jednomu z nejpropracovanějších samoregulačních nástrojů v českém neziskovém sektoru – a pomoci jim tak s jejich rozvojem, naplňováním zásad transparentnosti, a tím i k širším možnostem, jak získat a udržet si nové dárce.

Držitelé značky spolehlivosti mají právo používat registrované označení Prověřená veřejně prospěšná organizace, které je pro veřejnost zárukou a potvrzením, že jde o transparentní organizaci, jež darované prostředky efektivně využívá k naplňování svého poslání.

Získání podpory ani samotné hodnocení však nezaručují, že nezisková organizace značku spolehlivosti skutečně získá. Značku spolehlivosti uděluje na základě expertního posudku nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti. V případě neudělení značky však budou dostatečnými benefity zpětná vazba a sada doporučení pro další rozvoj, které neziskovka získá prostřednictvím zprávy hodnotitele.

Způsob podpory

Vybraným žadatelům, kteří splňují vstupní kritéria Hodnocení spolehlivosti, přispěje Nadace J&T částkou 12 000 Kč na vstupní hodnocení.
Celková cena tohoto hodnocení je 18 000 Kč, předpokládá se tedy spoluúčast žadatele ve výši 6 000 Kč.

Kdo může o podporu žádat:

Podpora je určena neziskovým organizacím zejména (ne však výhradně) těchto právních forem:

 • spolek
 • ústav
 • obecně prospěšná společnost
 • nadace
 • nadační fond
 • evidovaná (církevní) právnická osoba

Dále musí žadatel splňovat následující kritéria:

 • Jde o organizaci, která není založena či zřízena za účelem podnikání, vyjma sociálního podnikání, a jejím faktickým hlavním cílem není dosahovat výdělku či zajišťovat obživu vlastních členů či zaměstnanců.
 • Jedná se o organizaci splňující znaky veřejné prospěšnosti – jejím cílem (posláním) je přispívat k veřejnému blahu. Za veřejně prospěšné organizace jsou považovány zejména organizace působící v jedné těchto z oblastí:
  • sociální nebo zdravotní činnost;
  • rozvojová spolupráce nebo humanitární pomoc;
  • ochrana lidských práv;
  • ochrana životního prostředí a ekologie;
  • kultura, umění, ochrana památek;
  • volnočasové a zájmové aktivity;
  • rekreační sport;
  • vzdělávání.
 • Ke dni podání žádosti musí existovat minimálně 2 roky.
 • Má vlastní webové stránky, které jsou pravidelně aktualizované
 • Za každé z posledních dvou uzavřených účetních období zveřejnil výroční zprávu včetně účetní závěrky.
 • Vede účetnictví (též „podvojné“ účetnictví).
 • Pokud výnosy organizace přesahují 3 mil. Kč, byl alespoň v posledním účetním období proveden finanční audit hospodaření.
 • Výnosy organizace pocházející ze soukromých zdrojů dosahují, alespoň v jednom z posledních dvou uzavřených účetních období, minimálně 10 % z celkových výnosů souvisejících s naplňováním poslání. V případě celkových výnosů organizace do 1 mil. Kč dosahují výnosy ze soukromých zdrojů alespoň v jednom ze dvou účetních období minimálně 100 000 Kč. Za výnos ze soukromých zdrojů se považuje výnos plynoucí od osoby soukromého práva (fyzické, právnické) zejména ve formě daru, nadačního příspěvku, členského příspěvku, nebo ve formě příjmů z prodeje zboží či služeb. Za výnos ze soukromých zdrojů nepovažuje vklad či dar zakladatele.

Důležité: Splnění výše uvedených podmínek je nutné k tomu, aby se nezisková organizace mohla ucházet o značku spolehlivosti.

Výběr žadatelů:

Každou žádost posoudí nejméně tříčlenná výběrová komise tvořená odborníky na hodnocení procesů, fundraising a PR v neziskových organizacích, která doporučí udělení či zamítnutí podpory.

 Možnosti konzultací:

Před podáním žádosti je možné ji konzultovat s vedoucím týmu hodnotitelů značky spolehlivosti Alešem Mrázkem (e-mail: mrazek@avpo.cz; tel.: 739 655 241).

!!! Nabízíme také možnost telefonického rozhovoru/konzultace se zástupcem současných držitelů značky spolehlivosti.
V případě zájmu se obracejte na ředitelku AVPO ČR Moniku Jindrovou (e-mail:
jindrova@avpo.cz), která Vám zprostředkuje kontakt. !!!

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat prostřednictvím on-line formuláře, a to průběžně až do vyčerpání celkové alokace grantu.

 O značce spolehlivosti

 Průběh Hodnocení spolehlivosti

Nezisková organizace, která uspěje v grantovém řízení, následně projde Hodnocením spolehlivosti. Jedná se o podrobný organizační (procesní) audit. Každou organizaci prověřuje nezávislý hodnotitel.

Hodnotitel pracuje zejména s vyžádanými materiály. Součástí hodnocení je ale též jeho návštěva v organizaci, kde vede rozhovory s vybranými klíčovými pracovníky a členy orgánů. Svá zjištění a doporučení pro další rozvoj hodnotitel shrne do závěrečné zprávy, kterou dostane organizace k dispozici. Zprávu zároveň posuzuje Rada pro hodnocení spolehlivosti, která na jejím základě a na základě dalších konzultací s hodnotitelem rozhoduje o udělení značky spolehlivosti.

V případě, že Rada značku spolehlivosti neudělí, má organizace k dispozici podrobnou zprávu s doporučeními pro další rozvoj. O značku spolehlivosti pak může znovu požádat po uplynutí 12 měsíců.

Značka je udělována na tři roky, přičemž ve druhém a třetím roce nezisková organizace prochází ověřením základních kritérií. Toto ověření je spojeno s poplatkem ve výši 6 000 Kč.

Přínosy značky spolehlivosti

Držitelé značky spolehlivosti jsou důvěryhodnými partnery pro dárce, média, zájemce o zaměstnání, dobrovolníky a obchodní partnery. Průměrně získávají držitelé značky v prvních letech o 20 % více prostředků ze soukromých zdrojů.

Neméně důležitým benefitem však je samotné expertní hodnocení, díky kterému nezisková organizace získá nezávislý popis svých slabých i silných míst a sadu doporučení pro svůj další rozvoj.

Formulář žádosti :

Formulář k vyplnění ZDE

Součásti formuláře:

 • Kontaktní údaje
 • Plnění vstupních kritérií
 • Motivace pro získání značky