Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Stanovisko AVPO ČR k návrhu metodiky PPB 2023

I s vědomím potřebných změn Programu B, cílených na zajištění jeho souladu s aktuální legislativou a výkladovou a rozhodovací praxí orgánů dohledu nad postupy při poskytování dotací ze státního rozpočtu, nelze souhlasit s předloženým návrhem a celkovým postupem úprav Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2023.

Aktuální postup MPSV ČR není bohužel principiálně seriózní a v duchu základních hodnot spolehlivosti a transparentnosti, kterou AVPO ČR a její členové uznávají a šíří. Podmínky dotačního řízení Programu B nemohou být takto zásadně a takovým způsobem měněny v čase již započatého nového kalendářního a účetního roku, stanovujíc navíc některé podmínky i retroaktivně. Načasování změn je nemístné. Poskytovatelé sociálních služeb s nadregionální působností by měli být s podmínkami seznámeni již v době sestavování rozpočtů svých jednotlivých služeb a při přípravě portfolia finančních zdrojů. Upozorňujeme v této souvislosti, že i přes příslib MPSV ČR z minulého týdne může mít navrhovaná podoba metodiky faktický dopad na některé poskytovatele již v aktuálním roce 2023, a to v podobě krácení dotace na 80% v souvislosti s nenaplněním kritéria služby celostátního a nadregionálního charakteru.

Samotná metodika obsahuje větší počet problematických a nejasných oblastí, které by mohly poškodit část systému sociálních služeb a mít vážný dopad na jejich klienty. Pouze namátkou se jedná
např. o potenciální rizika při zajištění kontinuity poskytování sociálních služeb, které by byly pro rok 2023 vyhodnoceny jako nezpůsobilé. Důvodem by byl nejasný a nijak deklarovaný postup jejich přeřazení do jednotlivých krajských sítí pro rok 2024, které jsou přitom pod autonomní správou samostatných krajů a hl. m. Prahy.

V oblasti posuzování plnění podmínek služby celostátního a nadregionálního charakteru pak metodika opomíjí realitu konkrétních druhů sociálních služeb, např. odborného sociálního poradenství či telefonické krizové intervence, které mohou být poskytovány anonymně a jsou tedy velmi problematicky prokazovány vůči ne/převažující územní působnosti. Obdobně nejsou zcela transparentně a objektivně definovány specifické cílové skupiny a oblast inovativních prvků péče je sama o sobě značně zavádějící.

V současnosti AVPO ČR sdružuje 18 nadregionálních poskytovatelů sociální služeb a její zástupci jsou připraveni spolupracovat na transparentním a systémovým nastavením financování služeb celostátního a nadregionálního charakteru. K tomu však potřebujeme důstojné a standardní podmínky, o které MPSV ČR s důvěrou žádáme. Nezbytné změny, které jsou pravděpodobně potřebné k zajištění souladu dotačního řízení s požadavky aktuálně platné legislativy, jsou logické, nelze na nich však participovat takový způsobem a formou, jako v uplynulých lednových dnech.

 

V Praze dne 23. 1. 2023

Tomáš Drábek, vedoucí Sociálně zdravotní sekce AVPO ČR

 

Text Stanoviska v PDF verzi.

 

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje a vede organizace k profesionalitě. Pro soukromé dárce vytváří podmínky pro darování bez obav. Prověřeným veřejně prospěšným organizacím uděluje značku spolehlivosti, která prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. Organizace, které mají zájem o členství v asociaci, o sobě musí poskytnout údaje přesahující rámec současných zákonných povinností. Účelem tohoto opatření je jasně deklarovat svoji transparentnost.

V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním, a o trvalé prosazení motivačních podmínek pro soukromé dárcovství. Asociace má více než 110 členů, více informací na www.avpo.cz a www.znackaspolehlivosti.cz.

Pro více informací: Monika Jindrová, jindrova@avpo.cz, tel. 1420 724 17 32 17